Vranovice chystají nové multifunkční sportoviště

Prezentace sporotviště

Projekt moderního multifunkčního sportoviště byl ve středu 12. května představen architektem Davidem Krausem zástupcům vedení obce, SK Vranovice, školy a zastupitelům. Realizace multifunkčního sportoviště je plánovaná v místě současného fotbalového hřiště SK Vranovice a přilehlém okolí. Sportovní areál bude zahrnovat dvě části. V uzavřeném areálu bude fotbalové hřiště, běžecká dráha, vrh koulí, skok do dálky, běh na 100 metrů, tenisové hřiště a zázemí pro sportovce i návštěvníky. Mimo areál, v přilehlém okolí, pak bude hřiště na volejbal, nohejbal a basketbal, ping pong, lezecká stěna, venkovní workoutové hřiště, rampa pro koloběžky i skejty a parkoviště.
Na základě dřívějších připomínek bylo do studie zapracováno prodloužení běžeckého oválu na 400 m, plocha pro vrh koulí, rozšíření kapacity parkovacích míst a umístění míčových aktivit mimo oplocený areál SK Vranovice.
Ze včerejšího jednání ještě vyplynuly drobné úpravy, které se týkaly přesunu plochy vrhu koulí, parkoviště a některé další, které byly všemi stranami akceptovány a následně budou zahrnuty i do projektu.

„Sportoviště je navržené tak, aby je mohli využívat amatéři i profesionální sportovci od malých až po velké. Stávající sportoviště budou modernizované a vybavenější“, uvedl starosta Jan Helikar

Cena stavby sportoviště by se měla pohybovat do 10 milionů korun a obec bude stavbu financovat z vlastního rozpočtu. V tuto chvíli stojí ale před obcí investice dvě. Kromě multifunkčního sportoviště by obec měla v příštím roce začít s výstavbou Sportovní haly Sokolská. Projekt sportovní haly je výrazně finančně náročnější a realizace stavby je podmíněna získáním dotace z Národní sportovní agentury. Pokud obec bude úspěšná a získá zmíněnou dotaci, tak výstavba Sportovní haly bude mít přednost. V opačném případě dostane zelenou venkovní sportoviště.

-kva-

Prezentace sporotviště
Prezentace sportviště před zapracováním posledních připomínek a změn.