Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2021 > Střípky z Rady obce

Střípky z Rady obce

Střípky z Rady obce

Realizaci 2. etapy naučné stezky v lokalitě říčky Šatavy projednávala v pondělí 3. května Rada obce. Naučná stezka by měla vést po levém břehu v místě relaxační zóny Šatavy a po pravém břehu Šatavy za vlakovou tratí ve Vranovickém lese. Konečná trasa 2. etapy naučné stezky se bude odvíjet od pozemkové připravenosti této lokality. Realizace naučné stezky vychází z Plánu investic a oprav na rok 2021. V souvislosti s tímto plánem radní řešili i projektovou dokumentaci nástavby základní školy. A škola byla na jednání rady zmíněna ještě jednou. Tentokrát  v souvislosti s přípravnou třídu pro školní rok 2021/2022, kterou rada schválila.

Stejně jako v minulých letech občané zasílali návrhy na ocenění Motivační dotací. Rada jednoho z navrhovaných kandidátů vybrala a schválila.

V oblasti Na Dlouhých, Za Hřbitovem a Teplany byla dokončena další etapa výsadby stromů v rámci Územního systému ekologické stability krajiny. K předání došlo 5. 5. 2021.

-kva-