Únor 2009

Vážení spoluobčané
vánoční svátky jsou minulostí a před námi je rok 2009. Všem přeji, aby se Vám v nastávajícím roce splnila veškerá přání a aby jste naplnili svá předsevzetí.
Nový jízdní řád IDS JmK
S koncem roku 2008 ukončila provoz 113 let fungující regionální železniční trať Vranovice – Pohořelice. Současně byla nahrazena novým autobusovým spojem a začal rovněž platit nový jízdní řád v rámci IDS JmK ( Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje).
Dosud byla naše obec poslední stanicí v rámci IDS JmK. Nyní však byl Integrovaný dopravní sytém rozšířen o oblast Břeclavska a Hodonínska, což mělo vliv na více změn v jízdních řádech, než jsme byli zvyklí v minulosti.
Je krátká doba na komplexní hodnocení, ale i přes to, některé poznatky jsou zásadní a vedení obce se jimi zabývá a uplatňuje nápravu u JmKu a společnosti CORDIS s.r.o..
návaznost autobusových spojů na vlakové. Ne zřídka se stává, že autobusové spoje přijedou do Vranovic o několik málo minut později a vlakový spoj již nestihnou. Byť se tento fakt týká zejména občanů z okolních obcí, tak se jej ve spolupráci se starosty postižených obcí snažíme řešit společně.
Došlo k omezení spojení směrem na Břeclav.
Došlo k podstatnému nárůstu autobusových spojů a tím i ke zvýšení dopravního zatížení v obci. Jedná se zejména o prostor před zastávkou ČD, kde se potkává několik autobusů současně a prostory jsou naprosto nedostatečné. Autobusy stávají částečně na chodníku atd.
V návaznosti na uvedené problémy roste počet obyvatel z okolních obcí, kteří na vlak do Vranovic dojíždí osobními automobily a vzniká tak v centru obce zvýšená potřeba parkování.
Změna přinesla také nějaké pozitivum. Vznikla nová zastávka autobusu U Sokolovny ( nástupiště bude upraveno ihned, jak to počasí dovolí) a tím se zkrátila docházková doba. Dále budeme jednat o zřízení autobusové zastávky U hřbitova. Došlo rovněž k rozšíření spojů do Pohořelic ve večerních hodinách, což uvítají občané, kteří pracuji v Pohořelicích ve vícesměnném provozu.
Vedení obce se zjištěné nedostatky intenzivně snaží řešit. Ne vždy je však řešení okamžité.
Některé nedostatky mohou být řešeny až s další změnou jízdního řádu.
Přestupní terminál
Ale pro naší obec ten největší problém – vybudování přestupního terminálu a vybudování dostatečného množství parkovacích míst – nejen že není řešitelný ihned, ale dokonce není řešitelný bez potřebné vstřícnosti Českých drah a Lesů České republiky a.s.. Pozemky v bezprostřední blízkosti zastávky ČD nejsou v majetku obce a proto jednáme o možném odkoupení.
Obec má vypracovanou studii pro přestupní terminál, ale bez získání pozemků jej nelze realizovat.
Lesy České republiky se dosud k možnému prodeji pozemků staví naprosto negativně, neoficiální stanovisko ČD je prozatím kladné, oficiálně však stále nebylo sděleno.
Vzhledem k závažnosti celé problematiky konsultoval starosta obce další řešení osobně s první náměstkyní hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Procházkovou. Společnost CORDIS i vedení kraje slíbilo pomoc, prvním krokem by mělo být společné jednání svolané JmKu se zástupci ČD.
Řešení nebude rychlé, nebude ani levné, ale jistě je pro další rozvoj obce naprosto nezbytné.
Jsme na začátku, následovat bude muset několik etap, pravděpodobně se nevyhneme ani změně Územního plánu pro střed obce (pozemky ve vlastnictví Lesů ČR). Věřím však, že trpělivostí, důsledností a vysokou součinností se současnými majiteli pozemků a zejména potom s Krajským úřadem se podaří nejen vybudovat přestupní terminál, ale podaří se rovněž změnit celý střed obce, který do budoucna nebude sloužit pro skladování, nakládku a vykládku dřeva, ale bude sloužit pro poskytování služeb našim spoluobčanům a návštěvníkům naší obce.

Ing. Jan Helikar
starosta obce