Únor 2008

Vážení spoluobčané, věřím, že každý z Vás využil dobu Vánočních svátků k odpočinku a k rodinnému klidu. Všem přeji, aby se Vám v r. 2008 splnila veškerá přání a aby jste naplnili svá předsevzetí.
V posledním období se setkávám se stále sílící kritikou na znečišťování životního prostředí v naší obci vlivem neekologického vytápění našich domácností a provozoven. Kritika často směřuje na OÚ a je oprávněná, někdy adresná, jindy anonymní, někdy slušná, jindy vulgární. Počasí v letošním zimním období, kdy je dlouhotrvající inverze a stížené rozptylové podmínky jenom zesiluje toto znečištění a „zviditelňuje„ hříšníky.
Příčiny tohoto stavu zná každý nejlépe! Drahá s stále dražší elektrická energie, drahý a stále dražší plyn, zdražující uhlí, nedostatek biopaliva atd.. Jistě to jsou důvody pravdivé a pro mnoho spoluobčanů, zejména těch dříve narozených, i ekonomicky pochopitelné.
Starostí starosty však je, co s tím? Setkávám se s názory, že by s tím „obec měla něco dělat“. Ale co?
Starosta a ani nikdo jiný nemá právo ( a je to tak dobře !!!!!!!!!!) chodit komukoliv do domácnosti a kontrolovat obsah jeho kamen. Problém neekologického vytápění domácností a provozoven je zejména odrazem úcty občanů ke svým sousedům a ke svým spoluobčanům v obci. Jistě si nyní mnoho z Vás řeknou, že ne každý má na neustále se zdražující topení plynem, nebo elektrickou energií. Jsem však přesvědčen o tom, že i tuhými palivy se dá topit tak, aby tím nebylo otravováno okolí. Největším zdrojem znečištění ovzduší je pálení PET lahví, lepených nábytkových odřezků a dalšího odpadu obsahujícího lepidla, barvy a jiné umělé hmoty.
Jak toto kontrolovat a hříšníkům dokazovat, případně jak postihovat? Známé hříšníky upozorňujeme osobně i písemně, ale co dál ? Jsem přesvědčen o tom, že nápravu nemůže zajistit sám obecní úřad, ani žádná jiná instituce, ale že tomu musí být nápomocen každý z Vás. Není problém poukázat ( nejlépe ještě anonymně ) na jakýkoliv nešvar, tím se však mnoho nevyřeší. Účelnější je svému sousedovi zdvořile říci, že jeho topení znečišťuje životní prostředí v celé obci a vysvětlit mu, že se dá topit i bez toho, aniž by obtěžoval své okolí. Jedná se o problém dlouhodobý, který nelze odstranit rychle ani jednoduše.
Náprava, pokud se nám vůbec podaří, bude trvat několik let a bude přímo odvislá od míry ohleduplnosti a respektu jednoho k druhému a ke svému okolí.
Možná je toto to nejlepší předsevzetí do r. 2008 pro každého z nás.
Výsledek se dostaví pouze za předpokladu, že stejně přísní a důslední jako ke svému okolí budeme také sami k sobě.
Neberte, prosím, tento příspěvek jako moralizování, ale jako první krok k nápravě.

Ing. Jan Helikar
starosta obce