Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2014 > Třídíme už doma. Za přírodu, peněženku, pro sebe

Třídíme už doma. Za přírodu, peněženku, pro sebe

Třídíme už doma. Za přírodu, peněženku, pro sebe

Na prvním setkání zaujal „kuka vůz“ a nebyla volná židle

Téměř stovka účastníků a dvě hodiny plné informací. Tak vypadala první, veřejná „škola“ separovaného odpadu. Uskutečnila se ve středu 30. 7.2014 v jídelně Domu pro seniory. Zúčastnili se jí představitelé svozové společnosti ASA, vedení obce a obyvatelé.

Nejvhodnější varianty ukáže praxe
Na poskytnutí informací o tom, jak, kde, kdy a za kolik budeme třídit odpady, dvě hodiny nestačily. Startující projekt berou podle diskuse občané vážně, s tím, že nejvhodnější systém pomůže nastavit až skutečný provoz. „Projekt je na začátku. Ideální frekvence svážení vyplyne až ze skutečné potřeby. To je zejména přizpůsobení četnosti svozu jednotlivých komodit separovaného odpadu,“ uvedl v diskusi starosta Jan Helikar. To se týká zejména bioodpadu, který je především sezonní záležitostí.

Navíc nic platit nebudeme. Naopak
Rozplynuly se i obavy některých obyvatel o dalším poplatku svozové firmě za třídění. „Naopak. Tříděním šetříte společné obecní peníze, nadále budete platit standardní poplatek za svoz obci, nic víc,“ ujistil Bohumír Žák ze společnosti ASA. Dodal, že tříděním odpadu se naopak významně snižují náklady za umístění směsného odpadu na skládky.

Jak třídíme, se dozvíme on-line.  Rozpozná to čip
Zájemci si mohli prohlédnout také čipovací zařízení na svozovém voze a dostali informace o možnosti on-line sledování stavu třídění na webu. Pod přiděleným kódem uvidí nejen svou vlastní evidenci, ale také celé obce.

Poradí „veselé popelnice“
Byly představeny také nové propagační materiály, které dostanou obyvatelé do každé domovní schránky. Obsahují návody na třídění i zajímavosti o tom, co se děje s tříděným odpadem. A také losovací soutěž o roční poplatek za svoz odpadu zdarma. Jak na to, poradí „veselé popelnice“.  Obyvatelé se s nimi seznámí zhruba v polovině srpna.

Nestačili jste se zeptat? Nestihli jste první setkání? Přijďte 6. 8. 2014 v 17:00 do Domu pro seniory na druhé kolo. Budeme se těšit.

Dagmar Sedláčková

Věřte tomu nebo ne, děláme to pro sebe. Třiďme odpad. Má to smysl

Čtěte také:
Třídíme už doma. Za přírodu, peněženku, pro sebe
Před startem trénink. Sejdeme se v „separé škole“

007_trideni_skoleni_1_Vranovice_DS

Kdo by nechtěl být někdy popelářem? Byl vidět i evidenční čip.

011_trideni_skoleni_1_Vranovice_DS

Projekt třídění odpadu v domácnostech startuje. Do první „školy separovaného odpadu přišla stovka zájemců.

014_trideni_skoleni_1_Vranovice_DS

Starosta Ing. Jan Helikar: „Ideální frekvence svážení vyplyne až ze skutečné potřeby“.

019_trideni_skoleni_1_Vranovice_DS

022_trideni_skoleni_1_Vranovice_DS

Mgr. Zdeněk Navrátil ze společnosti ASA

024_trideni_skoleni_1_Vranovice_DS

„Nadále budete platit standardní poplatek za svoz obci, nic víc,“ ujistil Bohumír Žák ze společnosti ASA.

026_trideni_skoleni_1_Vranovice_DS

028_trideni_skoleni_1_Vranovice_DS

008_trideni_skoleni_1_Vranovice_DS

031_trideni_skoleni_1_Vranovice_DS

Veselé popelnice poradí jak a proč třídit. Do domovních schránek přijde informační materiál v polovině srpna.

Veselé popelnice
Veselé popelnice

Foto: Dagmar Sedláčková