Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané, čtyřleté volební období se chýlí ke svému závěru. Druhý říjnový víkend budete opět volit vedení obce. Dovolím si proto, touto cestou ohlédnout se společně s Vámi za tím, co se v naší obci změnilo, co se podařilo.

Celkový rozvoj obce není jenom o penězích, o opravách chodníků a silnic – i když se jedná o nejviditelnější oblast. Úroveň bydlení v každé obci je dána uceleným a vyváženým rozvojem všech nedílných součástí života obce. Zejména se jedná o kvalitní infrastrukturu, sociální služby, vzdělávání, životní prostředí a služby.

Pilířem sociálního programu se stal Dům pro seniory

V končícím volebním období se podařilo sestavit, schválit a hlavně realizovat Sociální program obce. V rámci tohoto programu se podařilo realizovat výstavbu Domu pro seniory v hodnotě cca 55 mil Kč. Stavba byla realizována jako projekt se soukromým investorem, bez využití dotací a s minimálním úvěrovým zatížením. DPS je v provozu necelý rok a již je tam umístěno cca 55 nesoběstačných občanů a cca 20 soběstačných občanů.

Moderní infrastruktura přispívá modernímu bydlení

V oblasti infrastruktury dochází každým rokem k pravidelným opravám chodníků a komunikací. Postupně došlo k celkové rekonstrukci ul. Masarykova, ul. Obchodní, k opravě chodníků na ul. Hlavní a Dlouhá. U nádraží ČD byl vybudován přestupní terminál a rozsáhlé parkoviště pro osobní automobily. Proběhla intenzifikace čističky odpadních vod.

Vlastní developerskou činností obec přispěla k citlivému budování infrastruktury pro moderní rodinné bydlení.

Dvacetiletý spor o školní jídelnu: Budova je naše!

Po mnoha letech sepodařilo definitivně vyřešit soudní spor o budovu bývalé školní jídelnyU Floriánka 57. Vlastnická definitiva k budově otvírá obci možnosti do budovy opět investovat. V letošním roce se připravila studie pro budoucí Vzdělávací centrum. V současné době se provádí projektová dokumentace. Výsledkem bude zcela moderní objekt, který bude sloužit, nejen prvnímu stupni ZŠ, bude zde družina pro 60 dětí, své nové zázemí zde najde knihovna a Základní umělecká škola. Součástí bude rovněž malý plavecký bazén sloužící především pro výuku nejen školáků, ale i pro MŠ, pro organizování kurzů plavání pro ty nejmenší.

Životní prostředí se rozvíjí v mnoha variantách

Velká pozornost je věnována revitalizaci nevyužitých a zanedbaných ploch, celkovému zlepšení životního prostředí. Za poslední čtyři roky bylo vysázeno vice než 150 vzrostlých stromů, několik stovek keřů, byly vybudovány parky pro veřejnost, venkovní posilovna, dětské hřiště.

Realizuje se velkorysý projekt třídění odpadu. Třídění odpadu bude probíhat přímo v rodinách.

Došlo k nákupu nového víceúčelového stroje, který je používán zejména k pravidelnému zametání chodníků a komunikací, čímž dochází k výraznému snížení prašnosti.

Obec Vranovice je přívětivá k životnímu prostředí.

Propagace obce a důraz na obnovu lidové kultury

V naší obci vzniklo funkční turistické informační centrum. Cílem je představit turistům naší obec, jako obec která je branou do Mikulovské viniční oblasti. Velké oblibě se těší turistická známka, které se prodalo již více než 200 ks. Postupně tak vytváříme lepší podmínky pro podnikatele v oblasti služeb a turistického ruchu.

Velká pozornost se věnuje podpoře spolkové činnosti a udržení lidových tradic. Podařilo se odborně zrekonstruovat historický slavnostní lidový kroj, se kterým se stárci poprvé představí veřejnosti při tradičních srpnových hodech.

Největší pozitivum? Podpora zastupitelů, v zájmu budoucnosti

Jako největší a nejvýznamnější úspěch uplynulých čtyř let považuji získání téměř sto procentní podpory zastupitelů pro úspěšnou realizaci všech významných investičních a organizačních záměrů obce. Vážím si tohoto faktu o to více, že podpora vedení obce od velké většiny zastupitelů není samozřejmostí. Úspěchy naší obce jsou dílem celého kolektivu.

Díky tomu je rozvoj naší obce vyvážený, vlídný k životnímu prostředí, sociálně citlivý, zajišťující kvalitní předškolní a základní vzdělání. Podařilo se tak zastavit „vymírání obce“ a naopak se daří získávat mladou generaci obyvatel, nezbytnou pro další rozvoj obce.

Váš starosta, Ing. Jan Helikar