Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2016 > TIC obhájilo certifikát na další dva roky

TIC obhájilo certifikát na další dva roky

Certifed obr

Již několik let mají turisté a návštěvníci Vranovic k dispozici Turistické informační centrum (TIC). Je umístěno v prostorách dvorního traktu obecního úřadu a od rekonstrukce starého vinařského sklepa v roce 2010 je spojeno s vinotékou a volně přístupnou venkovní vinařskou expozicí. TIC poskytuje návštěvníkům v době hlavní letní sezóny služby a informace z oblasti cestovního ruchu a zajišťuje prodej drobných upomínkových předmětů, pohlednic, turistických deníků a vizitek.

Na činnost turistických informačních center metodicky dohlíží Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C), která sdružuje turistická centra a pravidelně kontroluje jejich činnost a uděluje jim certifikát. Ten dokládá, že TIC disponuje předepsaným rozsahem služeb a činností, včetně technického zázemí a kvalifikovaného personálu a pracuje podle jednotných zásad. Kontroly mohou být ohlášené, ale i tajné. Platnost certifikátu je časově omezena na dva roky.

A právě podobnou kontrolou za účelem obnovení certifikátu, jehož platnost skončí za měsíc, prošlo o tomto víkendu TIC ve Vranovicích. Obhajoba certifikátu byla úspěšná! Prověrka potvrdila, že TIC splňuje požadavky na činnost center a prodloužila platnost certifikátu na další dvě sezóny. Turisté a návštěvníci se o tom mohou přesvědčit od dubna do konce října. (hor)

DSC_0003w
TIC s vinotékou a venkovním muzeem vinařství
Foto: Josef Horníček