Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2016 > Zastupitelé projednali hospodaření obce i plán investic a oprav

Zastupitelé projednali hospodaření obce i plán investic a oprav

Obr zastupitelstvo

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce ve čtvrtek 25. srpna zastupitelé projednali výsledky hospodaření obce za první pololetí letošního roku, plnění plánu investic a oprav, seznámili se se stavem developerského projektu výstavby bytového domu v Dolinách a schválili rozpočtové opatření, týkající se aktualizace rozpočtu obce do konce roku.

Hospodaření obce v prvním pololetí bylo vyrovnané

Finanční hospodaření obce za první pololetí jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, jsou v souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2016 a odpovídají poměrovým hodnotám za toto období. Příjmy obce za první pololetí dosáhly výše 16,041 milionu korun, výdaje za stejné období představovaly 16,558 milionu korun. „Příjmy obce z bytového hospodaření jsou proti plánu nižší, protože zahrnují pouze zálohy na rezervované byty v bytovém domě v Dolinách. Do doby kolaudace nelze byty prodávat, a příjmy se tak projeví plně až v příštím roce“, upřesnil informaci pro přítomné starosta obce Ing. Jan Helikar. Také výdaje obce jsou ovlivněny především výstavbou bytového domu a časově posunutými platbami za provedené služby.

Investice a opravy se nezastavily

Zastupitelé obce projednali plán investic a oprav za první pololetí a jeho výhled do konce roku. V prvním čtvrtletí proběhla rekonstrukce sociálních zařízení za 3,2 milionu korun v hlavní budově základní školy. Plánovaná investice rekonstrukce střechy a zateplení budovy MŠ byla nakonec rozdělena do dvou etap. V současné době se dokončuje střecha a v další etapě v příštím roce bude provedeno zateplení objektu, pro které existuje reálná možnost získat dotaci. Dokončena byla i oprava komunikací a veřejného osvětlení za asi 3 miliony korun v lokalitě Kopečky, které tak dostaly zcela novou tvář. S prvními dny měsíce září začnou práce na revitalizaci a výstavbě odpočinkového parku v Hlinku za asi 2 miliony korun, včetně sadovnických úprav a vybavení herními prvky. Ve stejném měsíci se také začne s druhou etapou úpravy okolí domu č.p. 183 a rekonstrukcí uličky, propojující ulici Pouzdřanskou s železničním nádražím.

DSC_0296w
Zcela novou podobu dostaly Kopečky

Bytový dům bude brzy pod střechou. Začaly práce uvnitř

Největším investičním projektem obce je developerský projekt výstavby bytového domu v Dolinách. Zprávu o aktuálním stavu podal místostarosta obce Ing. Jaroslav Pezlar, který na tento projekt dohlíží z pozice radního. „V současné době jsou na stavbě dokončeny svislé konstrukce a krovy a připravuje se pokrývka krytiny“, uvedl k současnému stavu prací místostarosta. „Z vnitřních prací probíhají instalační práce, provádějí se rozvody vody a začíná se s hrubými jádrovými omítkami i postupným osazováním oken. Venku se pak provádějí úpravy a připojení na kanalizaci“, doplnil Ing. Pezlar. Z technických důvodů jsou sice práce na stavbě opožděny asi o dva týdny, ale je reálný předpoklad, že skluz bude do plánovaného termínu předání stavby dorovnán. Stavba by měla být dokončena na počátku příštího roku.

V současné době je z celkových 24 bytů smluvně rezervováno 13 bytů a o dalších dvou bytech zájemci jednají. (hor)

DSC_0444wwPráce na hrubé stavbě bytového domu finišují. Objekt bude brzy pod střechou
a začíná se s vnitřními pracemi