Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Starosti starosty
Vážení spoluobčané,
v únorovém příspěvku jsem Vás informoval o prioritách vedení obce pro následující volební období a zejména pro rok 2015 a 2016. V tomto příspěvku se budu věnovat tématu, o kterém se málo píše, ale o to více mluví. Tématu, které nás všechny trápí, které však můžeme nejvíce ovlivnit sami. Je to téma největších nešvarů v naší obci. A co mezi největší nešvary patří, na co nejvíce upozorňujete:
  • vandalismus, chuligánství a drobná kriminalita
Každý den slyšíme: tam je zničený odpadkový koš, tam je posprejovaná fasáda, sousedovi někdo ukradl benzin z auta, v novostavbě někdo vytrhal elektrické vedení, atd.
A kdo je pachatelem naprosto nevhodného chování, které často přechází do kriminality a ostatním způsobuje významnou újmu na majetku? Ruku na srdce. Nejsou to žádní Brňáci ani Pražáci, nebo přespolní. Jsou to naši spoluobčané a jejich kamarádi.
Není to problém jenom naší obce. Narůstající vandalismus a drobná kriminalita je celospolečenský jev.
A jak proti němu bojovat?
Vedení obce úzce spolupracuje s Policií ČR. Obec zřídila přestupkovou komisi, v obci byly instalovány kamery a fotopasti. Je to málo? Nenarušují kamery naší svobodu?
Není volání po represi pouze alibi nás všech? Nehledejme problém tam, kde není. Hledejme ho u sebe. Osobnostní charakteristika každého z nás je utvářena v rodině, v prostředí ve kterém vyrůstá.
Otevřenost, odpovědnost a vlastní výchova musí být více než pouhé alibi a hledání viníka u někoho jiného.
  • černé skládky a nepořádek
Druhým nejčetnějším nešvarem, na který veřejnost upozorňuje, jsou černé skládky a nepořádek. Kritika mnoha z Vás často upozorňuje na neudržované prostranství, na fůry dřeva před rodinnými domy. Na stojící auta na chodnících nebo v udržované zeleni. Není problém ponechat si dřevo před domem do víkendu, kdy si ho následně majitel rozřeže a uklidí. Nepříjemné je, když kupa dřeva je hned vedle chodníku dva týdny, měsíc a stále se nic neděje. Zrovna tak je nepříjemné, když auto stojí každý den na nevhodném místě a o 30 metrů dále je volné místo na parkovišti. Případně, když se po chodníku nedá projít s kočárkem jenom proto, že tam každý den stojí auto.
Další kapitolou jsou stále se opakující nové a nové černé skládky. Jakmile je černá skládka nahlášena, nebo ji sami objevíme, tak ji ihned uklidíme, aby neměla čas „nabobtnat“. Existuje totiž jedno železné pravidlo: „každá černá skládka bobtná geometrickou řadou v řádech dnů“.
  • volně pobíhající psi
A asi dalším nešvarem, na který nejvíce upozorňují naší spoluobčané, jsou volně pobíhající psi. Majitelé psů, kteří chodí na pravidelné procházky, často nechávají své psy volně pobíhat a dělat potřebu na chodníku, na předzahrádkách atd. Většina z Vás je disciplinovaná a svůj čtyřnohý doprovod mají na vodítku a v případě potřeby po něm uklidí. V platnosti je obecní vyhláška, která nám předepisuje, jak mít psa při procházce zabezpečeného.
Opět však platí, že jedna věc je vyhláška a věc druhá je poctivost, slušnost, tolerance a vzájemná úcta. Žádná (sebedokonalejší) vyhláška obce, ani jakýkoliv zákon nenahradí slušnost, toleranci a vzájemnou mezilidskou úctu.
Toto konstatování platí obecně pro každou mezilidskou činnost. A na vesnici by to mělo platit dvojnásob. Na obci, kde zná každý svého souseda, kde se všichni navzájem potkávají, kde se nikdo neschová za zeď anonymity, by to mělo být samozřejmostí.
Přejme si a hlavně dělejme něco pro to, aby v naší obci (a nejen v ní) opět platilo, že slušnost, tolerance, poctivost, odpovědnost a vzájemná mezilidská úcta, bylo více než alibi, více než psané předpisy a vyhlášky.
 Váš starosta Ing. Jan Helikar
Zajímají nás vaše postřehy
 
Každý z nás chce žít doma v pěkném a čistém prostředí, kde se cítí dobře a kam se rád vrací. To samé platí o místě, kde žijeme společně, o Vranovicích. Jak poukázal starosta ve svém příspěvku “Starosti starosty”, trápí nás mnohé problémy, které bychom rádi eliminovali na co nejnižší míru. Do Vranovického zpravodaje proto připravujeme novou rubriku “Neušlo naší pozornosti”. kde uvítáme vaše postřehy a podněty, ve kterých můžete upozornit na nedostatky, kterých jste si všimli třeba při procházce obcí. Své postřehy můžete podávat v písemné klasické i elektronické podobě, případně je doložit fotografií a předat na adresu Vranovického zpravodaje (v sídle obecní knihovny ve Vranovicích, Náves 89), nebo zaslat na e-mailovou adresu zpravodaj@vranovice.eu. Chceme, aby Vranovice byly přitažlivým místem pro své občany i pro návštěvníky, kteří by se k nám opakovaně rádi vraceli. Těšíme se na vaše postřehy.
Za redakci Vranovického zpravodaje ing. Josef Horníček