Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané, v těchto dnech se dokončuje  pravděpodobně  největší investice do sociálních služeb v naší obci. Jistě každý z vás si všiml, že na Náměstíčku již finišuje dokončení nového Domu pro seniory. K úspěšnému závěru se tak chýlí projekt, jehož myšlenka vznikla už v roce 2005. Podnětem výstavby Domu pro seniory byl stále vzrůstající počet obyvatel vyššího věku a naprostá absence ubytovacího a pečovatelského zázemí v naší obci a v jeho okolí.
Samostatná stavba bude dokončena v měsíci dubnu a trvala cca 14 měsíců.

A proč zrovna na Náměstíčku?
Jedná se o centrum obce, které „zdobil“ nevzhledný brownfields. Chátrající bývalé sídlo zemědělského družstva bylo dlouhodobě nevyužité a stávalo se ekologickou zátěží. Proto vedení obce rozhodlo v roce 2007 o přestavbě budovy bývalého družstva na dům pro seniory. Původní objekt totiž vyhovoval záměru nejlépe. Jak pro stavbu domu, tak pro vytvoření dostatečného zázemí, zejména zahradního parku za budovou.

Dům pro seniory poskytne víc než jen ubytování
Dům pro seniory je určen převážně pro soběstačné obyvatele, ale k dispozici jsou i pokoje se stálou pečovatelskou službou pro občany, kteří jsou již nesoběstační. Celková kapacita domu  pojme celkem 80 osob v 48 jedno a dvoulůžkových pokojích. Pro nesoběstačné osoby s nutnou celodenní pečovatelskou službou jsou určeny 4 pokoje s kapacitou 16 osob.

V areálu Domu pro seniory je dále vybudována kuchyně a jídelna s denní kapacitou 350 jídel, která bude sloužit také pro žáky ZŠ a MŠ i pro další strávníky, kteří budou mít zájem nové stravovací zařízení využívat. Nebude chybět zázemí pro společné praní a pro zajištění doprovodných zdravotních a sociálních služeb. Dále jsou v budově vystavěny prostory pro Klub důchodců a Klub maminek. Celý bytový komplex je vybaven výtahem a je řešen jako bezbariérový. V hlavní budově je již v provozu lékárna. Součástí projektu je rozsáhlý zahradní prostor, určený pro aktivní odpočinek, který bude volně přístupný pro celou veřejnost.

Dům pro seniory bude nabízet základní sociální služby:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
sociální a zdravotní služby
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutická činnost
pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí
kuchyně, jídelna

Budova je dispozičně a kapacitně řešena tak, aby postupně mohla nabízet další služby: kadeřník, pedikúra, manikúra, masáže a další dle potřeb veřejnosti.

Otevření Domu pro seniory
V sobotu  30. dubna 2013 proběhl Den otevřených dveří, kdy byl celý objekt zpřístupněn veřejnosti. Ke slavnostnímu otevření dojde 4. května 2013. Otevřením Domu pro seniory dochází k naplnění dlouhodobého cíle obce. Současně se tak podařilo postavit základní kámen připravovaného dlouhodobého sociálního  programu pro naší obec.

Poděkování:
Závěrem si dovolím touto cestou poděkovat za dlouholetou práci Dagmar Humpolíkové, která k 31. 3. 2013 ukončila pracovní poměr. Za dobu působení paní Humpolíkové ve funkci vedoucí Centra volného času se Zpravodaj obce Vranovice stal nejčtenějšími novinami v naší obci, webové stránky získaly několik krajských ocenění a jsou zdrojem vždy těch nejaktuálnějších zpráv (nejen z naší obce). Knihovna získala mnoho nových čtenářů a vysoká úroveň společenských a kulturních akcí je již samozřejmostí. Vedoucí centra volného času nově převzala Mgr. Yvonne Konečná, které přeji v nelehké práci mnoho úspěchů.

Váš starosta Ing. Jan Helikar