Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané, v souvislosti se záměrem Jednoty spotřebního družstva Mikulov postavit v naší obci malý supermarket, vzniklo mezi občany mnoho fám a šíří se mnoho spekulací.
Dovolte proto, abych touto cestou uvedl vyčerpávající informace a veškeré souvislosti.
Obec Vranovice vlastní pozemek p.č. 2837/1 o rozloze 7 877 m2. Tento pozemek obcí není užíván. Část pozemku je užívána občany jako zahrádky, převážná část (cca 5 000 m2) není využita.

Mnoho spoluobčanů právem upozorňuje na:
Zcela nevyhovující cestu (spojnici pro pěší) mezi ulicí Pouzdřanská (od podjezdu železnice) k nádraží ČD. Po deštích je zcela neschůdná, v zimě těžko udržovatelná.
Naprosto nevyhovující a nebezpečný stav zídky ve zmíněné uličce Pouzdřanská – nádraží ČD. Zídka je nebezpečná, již neopravitelná a jsou na ní napojeny různé přístřešky ze strany zahrádek.
Pro chodce není bezpečné spojení ulic Sadová, U Hlinku, U Hájku, Ivaňská a část ulice Pouzdřanská s další části obce – propojení na ulici Hlavní a Náměstíčko.
Výše uvedené připomínky jsou závažné a jejich řešení finančně velice náročné. Řešení je nutno hledat komplexně pro celou lokalitu.

V loňském září jsme byli osloveni vedením spotřebního družstva Jednoty Mikulov s rozhodnutím, že do budoucna, z ekonomických důvodů, již neuvažují o dalším využívání současné prodejny. Současně nám oznámili záměr postavit nový malý supermarket (menší prodejní plocha než současné prodejny), přednostně na pozemku p.č. 337, který je v majetku Lesů ČR. Lesy ČR a.s. tento pozemek dlouhodobě odmítají prodat, ne z důvody ceny, ale ze strategických dlouhodobých důvodů. Na pozemek je přivedena železniční vlečka a Lesy ČR do budoucna počítají s přepravou dřeva po kolejích. Jako druhou lokalitu vhodnou pro stavbu nového malého supermarketu začala Jednota poptávat část pozemku p.č. 2837/1, který je v majetku naší obce. Od té doby Jednota Mikulov předložila dvě studie, které vedení Obce Vranovice neodsouhlasilo.

Požadavkem obce bylo vyřešit dlouhodobě a koncepčně celou lokalitu mezi ulicemi Pouzdřanská, Hlavní a nádražím ČD. Cílem obce bylo řešit oprávněné připomínky občanů (viz výše) a z dlouhodobého hlediska vyřešit i celou lokalitu pozemku okolo bytového domu č.p. 183. Spojit požadavky Jednoty Mikulov a potřeby obce trvalo déle než 5 měsíců. Poslední studie, která splňuje  požadavky vedení obce, byla předložena k projednání  na veřejném zasedání ZO dne 28. 4. 2013. Z veřejného projednání na ZO vyplynul požadavek na řešení zachování současného soukromí bydlících v bytovém domě č.p. 183. Tento požadavek byl tlumočen Jednotě Mikulov, která ho akceptuje a požaduje bližší specifikaci. Upřesněná studie bude s obyvateli domu č.p. 183 konzultována tak, aby došlo ke vzájemné shodě.
Studie nové prodejny COOP obsahuje rovněž výsadbu nové zeleně, parkovou úpravu okolí a vybudování nového dětského hřiště.

Co studie jednoznačně neobsahuje a vedení obce nepodporuje:
Výstavbu nových supermarketů v naší obci. Představa Jednoty je na menší prodejní plochu než je v současném prodejně. Žádný supermarket typu TESCO, HYPERNOVA, LÍDL atd.
Likvidaci zeleně v dané lokalitě, naopak dojde k nové výsadbě zeleně
Vznik rozlehlých parkovišť. U nové prodejny bude vybudováno cca 15 parkovacích míst.
Při posuzování studie zastupitelé posuzovali jednotlivá negativa a pozitiva celého projektu:

Pozitiva:
Projekt zajistí bezpečné a klidné propojení pro pěší chodce (dokonce i s kočárkem) mezi ulicemi Sadová, U Hlinku, U Hájku, Ivaňská, část ul. Pouzdřanská s další části obce – propojení na ulici Hlavní, Náměstíčko a nádraží ČD.
Projekt zajistí, aby v naší obci i nadále byla prodejna COOP. Dojde k rozšíření pracovní doby i služeb.
Projekt zajistí nové vymezení pozemku p.č. 2837/1, které bude do budoucna sloužit zejména pro obyvatele domu č.p. 183.

Negativa:
zrušení prodejny zahrádkářských potřeb (bývalý Svazarm). Náhradní řešení bude hledáno.
Při každém novém projektu je nutno velice pečlivě zvažovat plusy a mínusy, výhody a nevýhody, které přinese. Pozitiva a negativa je nutno posuzovat z pohledu budoucího rozvoje obce a ne z pohledu krátkodobých zájmů.

Žádný nový projekt nemůže uspokojit úplně všechny obyvatele. Musí však být naprosto transparentní, komplexní, musí obyvatelům přinést zlepšení a obyvatelé ho musí přijmout za svůj.
Věřím, že uvedené informace přispějí k úplné informovanosti všech spoluobčanů a současně  vyvrátí různé mýty a dezinformace. Nehledejme řešení populistická, vyhovující pouze určité skupině spoluobčanů, ale hledejme řešení dlouhodobá, za která se nebudeme muset za 10 nebo 15 let stydět.

Post skriptum: Ověřoval jsem informace, které se šíří mezi občany, že na pozemku Lesů ČR,
p.č. 337, vyroste nový supermarket Lídl. Tuto informaci mi nikdo nepotvrdil z Lesů ČR, ani ze Stavebního úřadu v Pohořelicích.
Prodejna COOP má v naší obci tradici, nejedná se o žádný supermarket, jak je známe z okolí velkých měst, ale jde o stavbu, kterou známe z okolních obcí, mnohdy i z daleko menších, než ja ta naše.

Závěrem si Vás dovoluji pozvat na veřejnou besedu k uvedené problematice, která se uskuteční dne  20.6.2013 v 18.00 hod. V Domě pro seniory.

Váš starosta Ing. Jan Helikar