Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané,
nastupující letní počasí láká stále víc lidí k oblíbeným sportovním aktivitám jakými jsou turistika a cykloturistika. V našem regionu patří tyto sporty k oblíbeným volnočasovým zájmům obyvatel obce i regionálních turistů, kteří Vranovicemi projíždí. Tento fakt vnímá vedení obce jako turistický potenciál, o který je vhodné se zajímat a popořit jej.

Z tohoto důvodu se v těchto dnech realizuje výstavba cyklotrasy v úseku Přísnotice – Vranovice, která navazuje na celkovou úpravu cyklostezky Brno – Vídeň. Výstavba vede po účelové prašné komunikaci podél železniční tratě. Trasa mezi Přísnoticemi  a Vranovicemi dostane nový asfaltový povrch a cyklisté budou moci dále pokračovat po Přibické ulici do Přibic nebo v naší obci stráví příjemné odpoledne. Pokud jim budeme mít co nabídnout.
Dokončením tohoto úseku se Vranovice stanou součástí významné turistické aktivity, která přesahuje nejen hranice obce, ale i hranice mikroregionu. Díky našemu členství v dobrovolném svazku obcí, který zajišťuje výstavbu bezpečných úseků cyklostezky Brno – Vídeň se stáváme součástí projektu podpory cykloturistiky v celém Jihomoravském kraji. Ve strategii rozvoje Jihomoravského kraje je cykloturistika na jednom z předních míst. Tuto strategii pozorně sledujeme a snažíme se aktivity Jihomoravského kraje využít i pro rozvoj naší obce.

První etapa výstavby bezpečných úseků cyklostezky byla zahájena již v druhé polovině minulého roku. Zahrnovala úseky z Chrlic přes  Rebešovice, Rajhradice, Opatovice, Blučinu, Židlochovice až do Přísnotic a dále z Ivaně do Pasohlávek. Tato etapa byla dokončena k 30. 4. 2012.

Cílem Rady obce je rozvoj turistiky využít pro podporu zejména místních tradic a zvyků: tradiční hody, výstavy vín, Vranovického jara, Májové zábavy a další pro  rozvoj činnosti našich  spolků.
Rozvoj cykloturistiky dává předpoklad i pro zvýšený zájem o vinařství, volnočasové aktivity, ubytování a další služby, jež mohou nabídnout soukromé subjekty.

Naše obec leží na trasách několika významných cyklistických stezek. Nejvýznamnější z nich je právě cyklistická stezka Brno – Vídeň, někdy také uváděna jako „Jantarová stezka“. Její celková délka je 130 km, z nichž cca 70 km vede na území Moravy. Na ni navazují tři tématické cyklistické okruhy: Vinicemi a sady Jižní Moravy (od Přísnotic do Přibic), Za archeologií a habánskou kulturou a Moravský vodní svět. Právě poslední jmenovaný úsek se rýsuje jako vhodný začátek trasy z Vranovic přes Ivaň do Pasohlávek.
Další cyklistické stezky jsou:  Moravské vinařské stezky (Vranovice leží na Brněnské) a konečně  Vranovice – Lednice značená č. 5043 (výchozím bodem je křižovatka Ivaň – Pouzdřany).

Chybějící infocentrum
Obec Vranovice rozhodla o zřízení Infocentra, které bude vytvořeno v prostorách vinotéky v obecním dvoře. Během letních měsíců bude sloužit zejména k propagaci naší obce, jejího okolí a samozřejmě k prezentaci aktivit jednotlivých sdružení, spolků a také služeb, které nabízí místní podnikatelé.
V informačním centru bude možnost vyhledat veškeré aktuální informace o činnosti v naší obci, ale i v okolí prostřednictvím internetu, který zde bude pro návštěvníky bezplatně přístupný. K prodeji zde budou  pohlednice naší obce, historické DVD, kniha 750 let Obce Vranovice, mapy místních cyklostezek atd.
Obec Vranovice není a nikdy ani nebude významným turistickým centrem a lákadlem. O to pozorněji musí sledovat aktivity Jihomoravského kraje a svého bezprostředního okolí. Do budoucna jistě poroste význam lázeňství v Pasohlávkách, rekreační aktivity a možnosti u Mušovských jezer a další podpora vinařské turistiky. Všechny tyto aktivity je nutné podrobně pozorovat a být připraveni návštěvníkům naší obce poskytovat zázemí, služby a informace na požadované úrovni.

Váš starosta
Ing. Jan Helikar