Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2012 > Nové vedení ZUŠ nastupuje s novinkami

Nové vedení ZUŠ nastupuje s novinkami

zus

Se změnou ve vedení Základní umělecké školy Pohořelice se chystají změny ve všech oblastech její činnosti. Mezi ty aktuální patří nové taneční a přípravka pro malé děti, v níž se rozhodnou, který obor chtějí na ZUŠ studovat.

Základní umělecká škola nabízí pro zájemce o studium NOVÉ TANEČNÍ. V současné době probíhá nábor žáků nejen do tanečního oboru. Škola nabízí kromě nového tanečního oboru také hudební obor a výtvarný obor. Poskytuje vzdělaní nejen v Pohořelicích, ale také na pobočkách ve Vranovicích, ve Velkých Němčicích a v Uherčicích a nově v Unkovicích.

NOVÉ TANEČNÍ  bude zahájeno od nového školního roku 2012/2013, tedy od 1. září 2012 pro žáky od 5 do 18 let. Prostřednictvím nového tanečního oboru ZUŠ Pohořelice prezentuje a  nabízí nové myšlenky ve výuce tanečního oboru.
Nový myšlenkový směr, který se ubírá cestou s ohledem na individualitu každého žáka, základní životní potřeby rituálů a víry, obyčejnost, výrazovost a emotivnost. Moderní tanec postavený na kvalitním základu tradičních klasických tanečních stylů je uznávanou uměleckou formou svobodného projevu všech lidí, žáků kteří chtějí tvořit. Chceme nabídnout taneční založené na přání a individualitě každého žáka. Chceme, aby se žáci seznámili s různými tanečními styly – klasické, tradiční, lidové, folklórní, balet, společenské až k moderním tancům jako je například fitbalet, muzikálový tanec, scénický tanec, street dance, jazz dance a další. Chceme žákům umožnit všestranné vzdělání v tanečním oboru od základů, od správného držení těla, od správné chůze, dýchání až k obtížným a fyzicky náročným tanečním figurám a choreografiím. Taneční obor bude vyučovat taneční pedagog s odborným vzděláním, který se bude nadále vzdělávat ve svém oboru a bude tak reagovat na moderní trendy v tanečním dění.

Další novinkou je INTEGROVANÁ PŘÍPRAVNÁ VÝCHOVA. Abstraktní název oboru skrývá jednoduchou logickou myšlenku pro zájemce o studium na Základní umělecké škole pro děti od 5 do 7 let. Na základě zkušeností z předešlých let a na základě poptávky rodičů nabízíme vzdělání, které spojuje více oboru současně do jednoho předmětu. Ve věku 5 let  je velmi obtížné zjistit a prokázat, zda má dítě předpoklady pro studium hudebního, tanečního nebo výtvarného oboru. Mnohdy ani rodiče sami nevědí, zda dítěti poskytnout vzdělání výhradně v jednotlivých oborech nebo u jednotlivých nástrojů.  Proto nabízíme studium oboru,  který umožňuje rozvoj dítěte v raném věku po všech stránkách a také v průběhu výuky snadnější volbu oboru nebo hudebního nástroje pro rodiče. Integrovaná přípravná výchova poskytuje vzdělání ve všech oborech současně hravou a zábavnou formou, spojuje prvky hudebního, tanečního a výtvarného oboru do jednoho předmětu, do jedné hodiny.  Žák během vyučovací hodiny rozvijí všechny své schopnosti a dovednosti současně, to znamená,  že v jedné vyučovací hodině například maluje, poslouchá, zpívá, tancuje na jednoduchý rytmus.

Přihlášky do poloviny června
Zamlouvá se Vám některá z myšlenek, některý z těchto nově nabízených oborů? Přihlaste svoje dítě ke studiu co nejdříve, nejpozději však do poloviny června. Vzhledem k novým organizačním změnám ve vedení a organizaci celé ZUŠ Pohořelice pro následující školní rok je pro nás včasné podání přihlášky velmi důležité. Přihlášku si můžete vyzvednout v budově ZUŠ Pohořelice, Školní 462 nebo u některého z pedagogů. Podrobnější informace o studiu  získáte na tel. čísle: 775 982 872.
Vedení ZUŠ také obnovilo spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Vranovice a s obcí Vranovice. O dalších novinkách a plánech Vás budeme informovat ve Vranovickém zpravodaji.

Mgr. Hana Celnarová
Nastupující ředitelka ZUŠ Pohořelice