Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané,

doba školních prázdninových měsíců je dobou nejen dovolených a odpočinku, ale také dobou aktivní relaxace a dobou zvýšeného turistického ruchu. Turistika a zejména potom cykloturistika se pomalu stávají nedílnou součástí života naší obce v letních měsících.

Vranovice leží na turisticky velice významném místě. Naší obcí prochází celkem 5 cyklistických stezek. Tou nejvýznamnější je cyklistická stezka Brno – Vídeň, která je součástí mezinárodní cyklistické trasy EuroVelo 9, jež měří více než 1930 km a spojuje sever Evropy – polský Gdaňsk – s jihem Evropy – s populárním chorvatským městem Pula.

V měsíci červnu byl dokončen projekt bezpečného vedení cyklistické trasy Brno – Vídeň až po česko – rakouskou hranici. Jako jeden z posledních bezpečných úseků byl dokončen úsek z Vranovic do Přibic a ze Žabčic do Vranovic. Bezpečná trasa znamená, že cyklistická stezka Brno – Vídeň je přednostně vedena mimo silnice I., II. a III. třídy.

Vedení obce dlouhodobě koncepčně spolupracuje na vybudování cyklistických tras, které vedou naší obcí. Úsek mezi Vranovicemi a Přibicemi byl vystavěn Dobrovolným svazkem obcí Brno – Vídeň (DSO Brno – Vídeň) a byl financován z dotací poskytnutých z EU a z rozpočtu Jihomoravského kraje. Úsek mezi Vranovicemi a Přísnoticemi byl financován naší obcí a na celkové náklady 1 200 000 korun se podařilo získat dotaci 900 000 korun z DSO Brno – Vídeň.

Zřízení turistického informačního centra (TIC) s vinotékou před pěti lety bylo iniciováno právě poskytnutím informačního zázemí zejména pro cyklisty. A že to bylo rozhodnutí správné, nám dává za pravdu současný provoz TIC a zájem turistů o poskytované informace a nabízené zázemí.

V roce 2014 získalo infocentrum certifikaci od Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C.). Tento dokument je pro infocentrum významným krokem k tomu, jak zkvalitnit poskytované služby s využitím dotačních prostředků. V tomto roce se nám dále podařilo uspět v hlasování o turistickou známku a od roku 2014 se v infocentru prodává i turistická známka, nechybí turistické razítko a další suvenýry, které si turisté odvážejí ze svých cest.

Díky získané certifikaci od Asociace turistických informačních center ČR se nám podařilo plně zprofesionalizovat a rozšířit poskytované služby.

Hlavním cílem TIC je přiblížit návštěvníkům naší obce nejzajímavější turistické cíle v obci a v jejím blízkém okolí a zkvalitnit přístup k těmto informacím. V TIC lze již nyní bezplatně získat kvalitní informační materiály, pohlednice obce a další propagační materiály. Návštěvníci mají možnost přístupu na internet, který je pokryt wifi sítí.

Díky dlouhodobé koncepci a trvalé přípravě se daří poskytovat stále více služeb pro návštěvníky naší obce bez dalšího zatížení obecního rozpočtu. Naopak, na dlouhodobé projekty naše obec úspěšně získává dotace z Jihomoravského kraje, stejně tak tomu je při financování údržby cyklistické stezky.

Ve spolupráci s Českými drahami se nám podařilo zřídit v naší obci půjčovnu kol. Jedná se o naplnění jednoho z dalších dlouhodobých cílů, díky kterému se Vranovice stávají stále častější zastávkou pro turisty.

Pro příští rok je připravován projekt Naučné stezky, který bude mít za cíl nejen návštěvníkům naší obce přiblížit krásné okolí a zajímavosti našeho regionu.

Prázdninové měsíce jsou ideální příležitostí, jak poznat půvabné okolí. Mnoho z nás je již zatíženo „provozní slepotou“ při vnímání okolní přírody, upravených vinohradů, říčky Šatavy, Stříbrňáku, Plačkova lesa a dalších malebných zákoutí. Okolní příroda stojí za pozornost, stojí za „zpomalení“ a za potěšení nejen turistů. ale nás všech.

Váš starosta
Ing. Jan Helikar