Nabídka zaměstnáni

policie CR

Policie ČR hledá zájemce o přijetí do služebního poměru. Další informace a kontakty najdete