Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2015 > Podaná ruka pomáhá dětem

Podaná ruka pomáhá dětem

Socialni obec

Už třetím rokem funguje v obci program „Sociální obec Vranovice“, který pomáhá rozvíjet jednotlivé oblasti sociálních služeb v obci. Součástí programu je i projekt Podaná ruka.

„Projekt Podaná ruka se zaměřuje na pomoc rodinám s postiženými nezletilými dětmi. Je přísně adresný na potřebného jedince a poskytuje se formou jednorázové roční podpory těm, kteří se kvůli zdravotním, či mentálním problémům ocitli v tíživé situaci a nemohou se sami zapojit do běžného života, jaký mají jejich vrstevníci,“ osvětlila nám podstatu projektu Mgr. Iva Rapcová, členka zastupitelstva obce, která se stará o aktivity v sociální oblasti. Projekt má stanovena přesná pravidla a o tom, komu z navrhovaných osob bude poskytnuta podpora a v jaké výši, rozhoduje kolektivně rada obce. Výše ročního příspěvku se může pohybovat v rozmezí třiceti až padesáti tisíc korun.

Podaná ruka pomohla loni Evičce Kopečkové, která prodělala mozkovou obrnu, jež ji způsobila těžké fyzické a mentální poškození. Pomohla jí při speciální rehabilitační léčbě. Letos rada obce rozhodla podat pomocnou ruku sourozencům Klárce a Vítkovi Koubkovým, kterým je pět let a mají trvalé bydliště v naší obci. Pomůže jim při koupi speciálního kočárku a pořízení zdravotních pomůcek.

Josef Horníček