Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2021 > Stanovisko Krajské hygienické stanice k použití pitné vody

Stanovisko Krajské hygienické stanice k použití pitné vody

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje vydala rozhodnutí o omezení používání nejakostní pitné vody. V současné době stále probíhá v souladu s §4 zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, zjišťování a prověřování příčiny zvýšeného obsahu dusičnanů v dodávané vodě. Situace je řešena ve spolupráci s orgánem ochrany veřejného zdraví. O vývoji situace budou občané informováni.