Srpen 2008

V červnu 2008 došlo ke dvěma nebezpečným případům na obecním úřadě:
Vyhrožování a verbální napadení pracovnice OÚ. Jednalo se o opakované chování. K případu byla přivolána Policie ČR. Agresivita několika jedinců se neustále stupňuje a stává se pro své okolí nebezpečná.
V druhém případě došlo ke ztrátě souboru z PC na sekretariátu Obecního úřadu. V tomto případě bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele. Vyšetření, pokud k němu někdy dojde, bude trvat několik měsíců. V současné době není ani známo, zda k tomuto činu došlo přímo z předmětného PC, nebo elektronickým připojením z cizího objektu.
Ke zvýšení bezpečnosti byla přijata okamžitá opatření v rámci Obecního úřadu.
Jedno z přijatých opatření se dotkne i veřejnosti.
Úřední hodiny pro veřejnost byly stanoveny od 1.8.2008 následovně:
Pondělí: 7,30 hod – 19.00 hod., středa: 7.30 hod. – 17.00 hod.
V době, kdy OÚ nebude mít úřední hodiny, bude vchod elektronicky uzamčen a přístupný bude pouze ve výjimečných případech.
Dochází tak, k jistému omezení, ale jde o nezbytné zajištění bezpečnosti, které v naprosté většině veřejných pracovišť je zavedeno již několik let. Nejsem tímto opatřením osobně nadšen, ale alarmující zkušenost z měsíce června přinutila Radu obce ke krokům, které zvýší bezpečnost zaměstnanců, zvýší ochranu dat a majetku obce.
Věřím, že přijaté opatření přijmete s pochopením. Otevírací doba v pondělí je pro veřejnost i nadále ( již téměř dva roky ) prodloužena až do 19.00 hod.. Tímto se snažíme vyhovět občanům, kteří dojíždí do zaměstnání, či do škol mimo naší obec a vracejí se až v pozdních odpoledních hodinách.

Provoz školky nesplňuje představy zřizovatele.
Pod tímto titulkem jsem v červnovém čísle Vranovického občasníku vyjádřil stanovisko zřizovatele k přetrvávající problematice otevření Mateřské školky v době letních prázdnin.
Vzhledem k tomu, že mi prostřednictvím redakce VO byl doručen dopis učitelek MŠ, který je rovněž zveřejněn v tomto čísle VO, dovoluji si připojit krátkou reakci.
K překvapení paní učitelek musím sdělit, že s převážnou části obsahu jejich dopisu souhlasím. K práci učitelek MŠ, ale i ZŠ nemám výhrady a pokud bych je měl, tak bych je sdělil řediteli ZŠ a ne ve Vranovickém občasníku.
Rozlišné názory jsou dva:
V hodnocení rodinné výchovy. Souhlasím s názorem, že rodina je ta, kdo vychovává, kde by děti měly trávit nejvíce času. Máme však právo hodnotit výchovu jednotlivých rodin, určovat rodičům kdy si mají vybrat dovolenou a kdy ne? Kdy mají své děti dát do MŠ a kdy ne? Jsem přesvědčen o tom, že toto právo nemají učitelky MŠ, ředitel, starosta, ani nikdo jiný. Účet svým rodičům za vlastní výchovu dětí mají právo vystavit jen Ti, kterých se to týká – děti. A oni tento účet svým rodičům vystavují naprosto nemilosrdně. Nesnažme se hodnotit to, co nám nepřísluší.
Každý z rodičů nemá možnost 8-mi týdnů dovolené, které by si mohl vybrat v době letních prázdnin. Každý z rodičů nemůže využít prarodičů k hlídání jejich ratolestí.
V pohledu na poslání školek a jejich zřizovatelů. Jedná se o velice složitou problematiku, která je předmětem mnoha společenských studií a není mojí ambicí se do toho pouštět na stránkách VO. Obec jako zřizovatel ZŠ a MŠ má však přímo v „popisu práce„ starat se o věci veřejné a o věci, které jsou hrazeny z peněz našich občanů ( plátců daní ). Proto je snahou Obce nabídnout možnost umístění ( výchovy ) dětí v MŠ i v době letních prázdnin. Umožnit rodičům být zaměstnán.
Asi je slušností ( povinností ) odpovědět na konkretní dotaz učitelek MŠ v jejich dopisu. Co jste měli udělat více? Na takovou to sugestivní otázku je odpověď jediná – umožnit docházku 22 dětí ( které byly přihlášeny ) do MŠ po celý měsíc červenec.
Závěrem si dovolím vyjádřit přesvědčení, že několik let přetrvávající rozpor v pohledu obce a MŠ na prázdninový provoz nevyřeší zasílání dopisů prostřednictvím Vranovického občasníku.
Ing. Jan Helikar
starosta obce