Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2021 > Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje

Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje

frthrt

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje vydala Rozhodnutí o určení mírnějšího hygienického limitu č.j.: KHSJM 44166/2021/BV/KOH ze dne 9.8.2021 viz příloha. Tímto rozhodnutím byl stanoven mírnější hygienický limit pro ukazatel dusičnany 80 mg/l a povolena maximální hodnota v ukazateli amonné ionty 1 mg/l ve vodě distribuované vodovodem v naší obci a okolí.

Aktuální informace a výsledky rozborů v ukazateli dusičnany a amonné ionty budou od dnešního dne, tj. od 12.8.2021, nově k dispozici na http://www.vak-bv.cz– informace pro zákazníky – kvalita vody.