Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2021 > Poplatky v roce 2021

Poplatky v roce 2021

Poplatky v roce 2021

Vážení občané, Obecní úřad Vranovice oznamuje, že vybírá poplatky pro rok 2021. Splatnost je do 31. 5. 2021.

POPELNICE – Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – částka 450 Kč/osoba/kalendářní rok platí každá osoba s trvalým pobytem v obci a platí se také za vlastnictví neobydlené nemovitosti – pokud třídíte, můžete mít nárok na slevu – informace o výši slevy poskytneme na telefonním čísle 519 433 103.

PES – Místní poplatek ze psů – částka 200 Kč/pes/kalendářní rok.

STOČNÉ – platí každá osoba, která ve Vranovicích skutečně bydlí a týká se pouze občanů, kteří mají na obecním úřadě nahlášenou roční platbu (neplatí občané s měsíční platbou přes SIPO).

Možnosti úhrady

Bankovním převodem

– číslo účtu: 4200136517/6800
– variabilní symbol: číslo popisné
– zpráva pro příjemce: příjmení a jména za koho je uhrazeno a název poplatku

Je důležité, aby byla částka ve správné výši a platba jasně identifikovatelná (číslo popisné, příjmení a jména za koho je uhrazeno) v případě nedodržení bude na poplatek pohlíženo jako na neuhrazený.

V hotovosti nebo platba kartou v úředních dnech na sekretariátu

– pondělí 7-11 a 12-19 hodin
– středa 7-11 a 12-17 hodin