Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2022 > Investiční činnost neutichne ani v letošním roce

Investiční činnost neutichne ani v letošním roce

říčka Šatava

Rok 2021 bude rokem investic do přírody, do životního prostředí, do realizace komplexních pozemkových úprav. Projekčně je připravena realizace biokoridorů, interakčních prvků a revitalizace Šatavy. Celková hodnota biokoridorů bude 25,5 milionů korun, revitalizace Šatavy bude v hodnotě 5 milionů korun. Tyto investice budou hrazeny z dotačních programů a nezatíží rozpočet obce.
I v letošním roce budou pokračovat opravy chodníků a komunikací. Kromě nového chodníku na ulici Nové oprava čeká i chodník ulice u Hlinku či silnici v U Floriánku a U koupaliště. Zde zároveň dojde k opravě kanalizačního řádu.Celková částka oprav komunikací se bude pohybovat okolo 6,8 milionů korun. Modernizace se v letošním roce dočká rovněž přečerpávací stanice. Přestože tvorba rozpočtu i Plánu investic byla poznamenána epidemií koronaviru a nejistotou z hlediska příjmu ze státního rozpočtu, výhodou obce j, že se může opřít o dlouhodobé koncepční finanční řízení obce.