Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2014 > Počet čtenářů roste. Knihovna zná Čtenáře roku 2013

Počet čtenářů roste. Knihovna zná Čtenáře roku 2013

1297066438

Rok 2013 je za námi, tak nezbývá, než zhodnotit, jaký uplynulý rok byl z hlediska statistiky. Knihovna zaznamenala meziroční nárůst nových registrovaných čtenářů, což znamená, že pozitivní vývoj z minulých let pokračuje. V evidenci je jich nyní přes 260. To je oproti loňsku přibližně o 10 čtenářů více. Pozitivní zpráva také je, že do knihovny chodí stále více mladých lidí, pro které plánují knihovnice v letošním roce také rozšířit škálu nabízených služeb.

 

Čtenář roku má své vítěze
Kategorie dospělých
Nejpilnějším čtenářům roku 2013 kraluje Miluše Braunová, která si v loni vypůjčila 231 knih a obhájila tak titul z roku 2012.

Kategorie 7 – 18 let
V kategorii čtenářské mládeže ve věku od 7 do 18 let se čtenářkou roku 2013 stala dvanáctiletá Zdeňka Macháčková se 79 přečtenými knižními tituly.

Kategorie 0 – 6 let
Nejmladší kategorii do 6-ti let vede šestiletá Markéta Fiemová, která má na čtenářském kontě 65 vypůjčených knih.

Nejlepší čtenáři budou odměněni v průběhu března – „Měsíce čtenářů”.

Všem vítězům blahopřejeme.

-hol-

                                              Roční statistika knihovny – srovnání

2009

2010

2011

2012

2013

Registrovaní uživatelé

151

211

222

253

261

– z toho do 15-ti let

57

88

84

111

126

Počet výpůjček

7222

 7564

10489

10206

9035

– z toho děti

1029

1469

2507

2510

2329

– z toho dospělí

5195

4848

6249

5922

5112

– z toho časopisů

998

1247

1733

1775

1594

Návštěvníci využívající internet v knihovně

461

502

563

576

544

Na Vaši návštěvu v roce 2014 se těší knihovnice Petra Holásková a Blanka Papežová.