Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2010 > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství je zajišťováno dvojím způsobem prostřednictvím společnosti A.S.A.:
domovní odpad je zajištěn pravidelným týdenním (14-ti denním) svozem nádob na odpad
sběrnými kontejnery pro tříděný odpad. Obec má zřízeno celkem 6 stanovišť pro tříděný odpad a v letošním roce plánuje rozšíření a další dvě stanoviště. Perioda svozu tříděného odpadu je řešena individuálně pro každý typ odpadu zvlášť.
Jednotlivé provozovny mají uzavřeny smlouvy přímo se společností A.S.A.
Obec organizuje dvakrát do roka sběr nebezpečného odpadu
Obec dlouhodobě zajišťuje třídění odpadu a interním opatřením (

) organizačně zajišťuje úklid nejen v intravilánu obce, ale i v extravilánu obce.