Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2010 > Péče o veřejné prostranství

Péče o veřejné prostranství

Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci je dána koncepčním přístupem a dlouhodobým plánováním.
Péče o veřejné prostranství, údržba zeleně a podobně. je nedílnou součástí dlouhodobého i operativního plánování.
Z dlouhodobého plánování se jedná zejména o Územní plán a Komplexní pozemkovou úpravu na které navazují dvouleté a roční plány investic a oprav. Veškerá plánovací dokumentace v sobě zahrnuje i údržbu a investice do veřejného prostranství a do obnovy zeleně.
Z operativních dokumentů se jedná o

a o pravidelné projednávání úklidu a údržby veřejného prostranství na jednáních Rady obce.
Obec postupně realizuje velký projekt „Regenerace veřejných ploch“. Tento projekt v sobě obsahuje celkem 8 významných lokalit.
Projekt řeší komplexní úpravu veřejných prostranství v obci s ohledem na vnitřní infrastrukturu a na další možný rozvoj obce.
Projektem je rovněž řešena regenerace dosud nevyužitých veřejných ploch, které budou využity zejména pro vybudování infrastruktury pro mládež a rodiče s dětmi.