Úspora energií

Vzhledem k velikosti obce a struktuře finančních nákladů na energie si Rada obce stanovila jako prioritu zajistit snížení spotřeby energie v obecních budovách.
V r. 2008 se v rámci Operačního programu životního prostředí, osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie podařilo financovat zateplení a výměnu oken budovy Základní školy. Touto investicí došlo k významnému snížení produkce znečišťujících látek do ovzduší ( tuhé látky, SO2, NOX, CO, CO2, organické látky). Celková investice byla ve výši cca 7,3 mil Kč.
V roce 2010 je již připravena realizace obdobného projektu pro budovu Obecního úřadu. Zde se bude jednat o investici ve výši cca 2,4 mil Kč.