Zeptejte se starostky

Pokud chcete položit nový dotaz, prosím zaregistrujte se. Odpovíme co nejdříve.

Upozorňujeme, že nejsou akceptovány vulgární, urážlivé a rasistické výrazy, stejně jako projevy, které jsou v rozporu se zákony ČR. Děkujeme za pochopení.

  Vaše jméno

  Váš email

  Téma dotazu

  Vypočítejte

  Dotaz

  VÝPIS DOTAZŮ A ODPOVĚDÍ

  Kapacita školky

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, jak se vedení obce staví k nedostatečné kapacitě školky? Z 38 přihlášených dětí bylo přijato pouhých 17. Je to ostuda obce, kde je slibovaná podpora mladým rodinám? Děkuji za odpověď.

  Odpověď:

  Dobrý den, pravidla o zveřejňování dotazů na webových stránkách obce stanovují, že lze zveřejnit dotaz a následné i odpověď pouze  v případě  adresného dotazu, nelze komunikovat s anonymy. Vzhledem k tomu, že se jedná o dotaz zásadní a opodstatněný (nevím, proč se pisatel nemůže podepsat), tak si dovolím zodpovědět alespoň  základní údaje. Přihlášky do MŠ podalo celkem 38 dětí. Z toho k datu 1.9.2016 (při nástupu do MŠ) bude tříletých 17 dětí, 20 dětí dovrší 2 let a jedno dítě bude mít k tomuto datu jeden rok. Do MŠ byly přijaty všechny přihlášené děti, které splňovaly dosažení věku tří let. Tak jako v minulých letech. Vzhledem k tomu, že Česká státní hygiena nepovolila navýšení kapacity počtu dětí, tak pro příští rok nebylo možné přijmout více dětí. Mimo výše uvedené byla nově zřízena přípravná řída ZŠ (pro předškoláky) v počtu 10 dětí. Vážený pane anonyme, nestydím se za to, že se nám podařilo zřídit přípravnou třídu pro 10 dětí. Stydím se za přístup České státní hygieny. Stydím se za ty, kteří se neumí podepsat pod svůj názor. Ani to nás však neodradí od toho, abychom dále jednali o navýšení kapacity MŠ tak, abycom v budoucnu mohli do MŠ přijmout i dvouleté děti S úctou Ing. Jan Helikar, starosta obce

  Plán zimní údržby

  |

  Dotaz:

  Dobrý den , vaše odpověď pane starosto mě moc neuspokojila. Nechápu z jakého důvodu není aktualizovaný svoz odpadu zde http://www.vranovice.eu/projekt-tridime-uz-doma/terminy-svozu/ a zajímalo by mě, kde tedy najdu k nahlédnutí plán zimní údržby Vranovic, protože ulice U koupaliště nebyla ani jednou letošní zimu protažena od sněhu.Předem děkuji za Vaši brzkou odpověď.

  Odpověď:

  Dobrý den pane Mikloš, svoz odpadu na r. 2016 je zveřejněn jako první aktualita v sekci "Třídíme už doma", dále je plán svozu odpadu na r. 2016 uveden ve stolním kalendáři, na každý svoz odpadu je den před svozem upozornění na webových stránkách obce atd. Plán zimní údržby najdete na webových stránkách naší obce: dokumenty, ostatní dokumenty, Plán zimní údržby. Plán zimní údržby se již po dobu tří let neměnil a v platnosti je stále ten původní z r. 2012, který plně vyhovuje. Při zimní údržbě není možné, z důvodu lidských, ale i technických kapacit, zajistit okamžité odhrnutí sněhu a posyp všech komunikací a chodníků v celé obci. To, prosím, nelze nikde, nejenom v naší obci. Z tohoto důvodu je v platnosti Plán zimní údržby, který definuje nejvíce frekventovaná místa (střed obce, zastávka ČD, ZŠ a MŠ atd.), kde se úklid začíná. Jsou zde definovány nejvíce frekventovaný ulice až po ty ulice, kde je provoz velice malý. Podávám Vám uvedené vysvětlení a informace a jsem s úctou. Ing. Jan Helikar, starosta obce

  Dopravni uzavirka

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, proč je uzavřena ulice Nad Dolinami a jak dlouho bude tato uzavírka trvat? Děkuji Sedláček

  Odpověď:

  Dobrý den pane Sedláček, Příčiny uzavírky jsou z důvodu nestabilního svahu v místě uzavírky. Z důvodu dosud nedostatečně zabezpečeného svahu byl ihned přizván statik a na jeho doporučení byla provedena tato opatření. Uzávěr provozu v tomto úseku pro motorová vozidla je preventivním opatřením, aby se vlivem provozu a tím vytvářením vibrací nezhoršoval stav narušeného svahu. Toto omezení se předpokládá na dobu cca 1 měsíce, skutečná délka uzavírky však bude záležet na počasí. Veškeré služby jsou zajištěny i pro ulici Nad Dolinami, včetně údržby komunikace a zajištění výsypu popelnic. Omezení dopravy bude pouze po nezbytně nutnou dobu. Ing. Jan Helikar, starosta obce

  Harmonogram svozu

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, chci se zeptat: 1. kdy bude k dispozici nový harmonogram svozu odpadu na rok 2016. 2. Z jakého důvodu se v zimě neprotahuje ulice U koupaliště

  Odpověď:

  Dobrý den pane Mikloš, děkuji za dotazy, na které se Vám pokusím odpovědět. 1.  Harmonogram svozu je k dispozici již několik týdnů. Je zveřejněn na našich webových stránkách a je součástí stolního kalendáře naší obce, kde jsou, mimo termínů všech svozů, uvedeny termíny  všech společenských a kulturních akcí v naší obci. Kalendář je možno zakoupit na OÚ, v trafice u pekárny a v knihovně. 2.  Udržování komunikací, t.j. posyp i odhrnování sněhu, se v obci provádí dle Plánu zimní údržby. Plán zimní údržby určuje priority pro úklid jednotlivých ulic a obsahuje i ulici U Koupaliště. Věřím, že uvedená odpověď je vyčerpávající. Ing. Jan Helikar, starosta obce

  dům pro seniory

  |

  Dotaz:

  Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, jestli Dům pro seniory ve vašem městě má licenci. Děkuji Benešová

  Odpověď:

  Dobrý den, paní Benešová. Dům pro seniory v naší obci je provozován soukromým subjektem. Veškeré informace získáte na webových stránkách naší obce. Pro jednoduchost zde uvádím užitečné a praktické kontakty: Ing. Monika Murčová, sociální pracovnice – poskytuje informace zájemcům o službu, tel.: 605 205 862, e-mail: socialni.vranovice@seniorprojekt.net. Věřím, že na uvedených kontaktech získáte veškeré potřebné informace. Děkuji za Váš dotaz a jsem s úctou. Ing. Jan Helikar, starosta obce

  bytový dům Doliny

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, vážený pane starosto. Chtěla bych se zeptat na bytový dům Doliny, jestli pak budou byty v tomto domě k pronajmutí od obecního úřadu, nebo jen na prodej? Děkuji Chalupová

  Odpověď:

  Dobrý den paní Chalupová, bytový dům v Dolinách bude dostavěn do konce r. 2016. V současné době se uvažuje pouze o prodeji nově vybudovaných bytů. Je však možné, že v průběhu prodeje bytů dojde ze strany obce k přehodnocení tohoto záměru a jeden až dva byty zůstanou v majetku obce a následně budou pronajímány. Děkuji za Váš dotaz a jsem s úctou. Ing. Jan Helikar, starosta obce

  škola

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, V občasníku jsem se dozvěděla, že stodola za ZŠ byla zbourána firmou a stálo to plno peněz, zajímalo by mě, zda by to nešlo řešit tak, že by obec vyhlásila, že daruje cihly za odvoz a rozebrání stodoly, určitě by se našlo dost zájemců a obec by ještě ušetřila, nebo tomu brání zase nějaký nesmysl v zákoně? Děkuji za odpověď Hochmanová

  Odpověď:

  Dobrý den paní Hochmanová,
  děkuji za Váš dotaz. Ano, je pravda, že v době letních prázdnin došlo k demolici stodoly za budovou ZŠ U Floriánka. Demolice stodoly byla první etapa, která byla nutná, pro výstavbu plánovaného Vzdělávacího centra.
  A nyní, jak demolice proběhla: demolice stavby musí být zajištěna po odborné stránce a zejména po stránce bezpečnostní. K demolici je nutné zpracovat podmínky demolice, rozpočet a zejména povolení Stavebního úřadu. Pro zajištění demolice bylo vypsáno výběrové řízení, ve kterém byly zahrnuty podmínky, o kterých píšete. Očištění cihel a odvoz dřevěných prvků (trámy, fošny, prkna) bylo dáno pro veřejnost. Tímto způsobem bylo očištěno cca 8 – 10 tis. ks cihel a prodáno cca 10m3 dřeva. Vítězná firma tak zajistila odpojení elektrické energie, plynu, odborné a bezpečné rozebrání střechy, odvoz a uložení na skládku nepoužitelné suti a dalšího nepoužitelného materiálu.Demolice stodoly, oplocení dvorního traktu a uložení nepotřebného materiálu na skládku bylo realizováno za méně než polovinu původního rozpočtu. Demolice tak splňovala veškeré technické a zejména bezpečnostní podmínky a podařilo se dosáhnout celková úspory ve výši několika sta tisíc korun.
  S přáním úspěšného dne Ing. Jan Helikar, starosta obce

  Kopečky

  |

  Dotaz:

  Když tak tady čtu o tom,co se všecko vybudovalo,buduje a bude budovat,zajímalo by mě,kdy příjdou na řadu Kopečky.Tak nějak mám pocit,že co je za křižovatkou už k Vrankám nepatří.Problémy s pozemky? Snad, ale netáhne se to už nějak dlouho? Možná kdyby tu bydlel někdo ............ !?

  Odpověď:

  Dobrý den pane Stankovič, a děkuji za Váš dotaz. Odpověď na vaší otázku je jednoduchá: ANO, táhne se to už velice dlouho. I nás to velice trápí. Celá investice již byla naplánována na rok 2014, v rozpočtu byly na tyto práce vyčleněny finanční prostředky. V současné době zajišťujeme poslední dva podpisy - souhlasy se stavbou. Jedná se o dva nové majitele bytů. V průběhu zajišťování souhlasů a vyjádření ke stavbě došlo ke změně majitelů dvou bytů. Čím více dotčených osob, tím je vždy komplikovanější zajištění všech souhlasů a vyjádření. Na závěr snad jenom jedna poznámka. Před třemi lety se zrealizovala kompletní rekonstrukce chodníků a parkovacích míst na ul. Přísnotická. Snahou obce je provádět opravy a investice rovnoměrně po celé obci. Lokalita Kopečky si opravu zaslouží. Věřím, že během krátké doby získáme i ty poslední souhlasy a budeme moci požádat o vydání stavebního povolení. Projekčně je vše připraveno více než dva roky. Ing. Jan Helikar, starosta obce

  kovový odpad

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, prosím o info, kam v naší obci s kovovým odpadem /vesměs obaly od konzerv../. Máme už naplněnou původní kovovou nádobu na komunální odpad. Někdy býval svoz kovů - tzv. Železná sobota. Děkuji, Jana S

  Odpověď:

  Dobrý den paní Střešinková a děkuji za Váš dotaz. Kovový odpad je řešen nezměněným způsobem, jak tomu bylo v minulosti. To znamená, že dvakrát do roka je v obci vyhlášena tak zvaná Železná sobota, kdy místní hasičský sbor organizuje svoz železa. Poslední svoz byl v sobotu v měsíci květnu. Termín svozu železa je vždy inzerován ve Vranovickém zpravodaji, na webových stránkách obce a ve veřejném rozhlase. Tolik k Vašemu dotazu. Ing. Jan Helikar, starosta obce

  pozemky k prodeji určené k výstavbě RD

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, Vážený pane starosto, píši Vám s dotazem, zda-li se ve Vranovicích do budoucna, či v blízké budoucnosti chystá výstavba rodinných domů? Na vašem webu jsem si pročetla, jak úspěšně probíhala výstavba nových rodinných domů v minulosti. Na webu, který nabízí pozemky jsou pozemky k prodeji ve Vranovicích uvedené, ale bohužel bez bližších informací, komu patří. Snad tento dotaz bude zajímat i více čtenářů, ať Vás neokrádám o čas :-) Díky za odpověď a za možnost se takto napřímo zeptat. Díky za Váš čas i odpověď a přeji hezké dny. S pozdravem Šárka Nápravníková

  Odpověď:

  Dobrý den paní Nápravníková, a děkuji za Váš dotaz. V posledních cca 7-mi letech naše obec sama developersky  vybudovala tři lokality pro rodinné bydlení. Vybudovala kompletní infrastrukturu a následně prodala cca 70 stavebních míst. Všechna stavební místa jsou prodána a nyní obec nevlastní žádné pozemky pro samostatně stojící rodinné domy. Obec Vranovice má připravený projekt pro stavbu bytového domu se 24-mi bytovými jednotkami v lokalitě Doliny. Realizace tohoto projektu nebyla dosud schválena v Zastupitelstvu obce. Věřím, že tomu tak bude na nejbližším jednání Zastupitelstva a projekt bude realizován do konce roku 2016. Dále se začne připravovat developerský projekt na vybudování kompletní infrastruktury a stavebních míst v lokalitě ulic Květná a Sokolská. Realizace tohoto projektu bude závislá na získání pozemků pro tento projekt. Aktuální informace budou vždy zveřejňovány na našich webových stránkách. Ještě jednou děkuji za dotaz a přeji pěkný den. S úctou Ing. Jan Helikar, starosta obce