Zeptejte se starostky

Pokud chcete položit nový dotaz, prosím zaregistrujte se. Odpovíme co nejdříve.

Upozorňujeme, že nejsou akceptovány vulgární, urážlivé a rasistické výrazy, stejně jako projevy, které jsou v rozporu se zákony ČR. Děkujeme za pochopení.

  Vaše jméno

  Váš email

  Téma dotazu

  Vypočítejte

  Dotaz

  VÝPIS DOTAZŮ A ODPOVĚDÍ

  bezpečnost chodců

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, ráda bych přidala názor k dotazu ohledně bezpečnosti v obci. Kromě zmíněných míst v příspěvku, bych ráda upozornila i na dost problematický přechod u cukrárny. Několikrát se mi stalo, že auta vyjela dost rychle a nepřibrzdila, i když je označen přechod. Myslím, že to budou mít i nadále malí školáci těžké v tomto úseku přejít bezpečně, zvláště ti co chodí už sami bez doprovodu. Dále bych chtěla upozornit na dlouholetý nešvar v naší obci a to, že auta parkují směrem do chodníku. Nejen na naší ulici vidím, jak kolikrát chodci jsou nuceni jít po silnici a ještě na ně projíždějící auta troubí nebo nechápavě kroutí hlavou. Navíc hodně školáků chodí samo bez doprovodu a nemusí být ani včas vidět, když budou muset vstoupit na vozovku z důvodu, že obchází takto zaparkovaný vůz. Stejný problém je na přechodu u kostela v případě zaparkovaných aut směrem k Sportbaru. Myslím, že je to nejen nebezpečné, ale i neohleduplné vůči chodcům. V zimě navíc nemohou zaměstnanci obce projet po takto zablokovaných chodnících se zametacím strojem. Poslední připomínka, by byla na nedostatek košů. Stále jsme my(pejskaři) pod palbou připomínek, že máme uklízet po pejscích a přitom máme mnoho ulic a úseků, kde není koš ani na dohled. Zajímalo by mě, zda přibudou další koše v obci. Děkuji za odpověď Čechovičová

  Odpověď:

  Dobrý den, paní Čechovičová, Váš příspěvek ohledně bezpečnosti není dotazem na bezpečnost v dopravě, ale týká se jiné, daleko obecnější problematiky. Jedná se o dodržování stanovených pravidel, nejen dopravních, ale jedná se také  o zcela obyčejnou slušnost. Proč lidé nedodržují povolenou rychlost? Proč lidé parkují na chodníku? Proč lidé parkují tam, kde to není povoleno a je to nebezpečné, nebo to omezuje spoluobčany? Proč si někdo před domem uklidí a druhý tam má celý rok nepořádek? Proč se nám stále objevují nové a nové černé skládky? Těch proč je moc. Umím na to odpovědět, neumím však těmto nešvarům zabránit. Neumí to žádný jedinec, žádný úřad. Jedná se o "pouhý" respekt k daným pravidlům, o slušnost, jedná se o elementární úctu a odpovědnost ke svému okolí.  Není to samozřejmě problém jenom naší obce, je to problém celospolečenský. Je to problém každého jedince a jeho rodiny. Slušnost a úctu ke svému okolí nejde nikoho naučit, k takovým hodnotám se musí dojít výchovou!! A abych odpověděl na ty koše. Koše určitě přibudou. Jednak dochází k výměně těch starých za nové a dále dojde i k umístění nových. Ing. Jan Helikar, starosta obce

  vjezdy na silnici - špatný výhled

  |

  Dotaz:

  Dobrý den pane starosto, ráda bych se zeptala zda obec plánuje v některých úsecích obce zlepšit vjezdy na silnici, myslím v rámci bezpečnosti, kdy jsem si všimla, že v těchto místech je zhoršený výhled. Jedná se hlavně o tyto místa : výjezd z vedlejší silnice z Náměstíčka na ul. Pouzdřanskou - na levé straně je živý plot, který brání ve výhledu na silnici, dále výjezd z ul. Kopečky na Přibickou - rovněž živý plot, který brání a auto si musí najet více do silnice a pak asi z mého pohledu nejvíce nebezpečný úsek a to v místech kde končí chodník u vinotéky p. Celnara - je to v zatáčce, kde sice z každé strany je upozorňující značka na možný pohyb chodců, ale všichni víme jak se v daném úseku jezdí a sama jsem byla nedávno svědkem, kdy tam stála dodávka a za ní se pokoušela maminka s 2 dětmi přejít na druhou stranu - myslím,že tento úsek s končícím chodníkem v zatáčce měl být už při jeho plánování řešen úplně jinak. Děkuji za odpověď.

  Odpověď:

  Dobrý den, vážená paní Vasová, bezpečnost v obci je jednou z priorit současného vedení obce. Zároveň je však pravdou, že ne vše je v naší kompetenci. Páteřní komunikace v obci, tj. komunikace II. a III. třídy jsou v majetku Jihomoravského kraje. Jedná se o páteřní komunikace: ul. Lipová (průtah obcí Přibice – Velké Němčice) a celý průtah obce z Přísnotic na Ivaň (ul. Přísnotická, Školní, Hlavní, Pouzdřanská a Ivaňská). Dopravní bezpečnost je ovlivněna dopravním značením, případně i stavebními úpravami (zpomalovací pruhy a retardéry). Na komunikacích, které jsou v majetku obce, je zajistit bezpečnost podstatně jednodušší – vyjadřuje se k tomu „pouze“ Policie ČR a odbor Dopravy při MěÚ Pohořelice. Takto se nám daří významně regulovat a zpomalovat dopravu tam, kde to je v naší kompetenci (Náměstíčko, ul. U Floriánka, Kopečky, Polní, Doliny a další). Podařilo se nám nové, a hlavně každý rok obnovované, vodorovné značení na naší hlavní nejvíce frekventované křižovatce: ul. Lipová – ul. Přísnotická – ul. Školní. I zde jsme požadovali zpomalovací prvky, semafor nebo jiné světelné prvky. Uspěli jsme však pouze s výrazným vodorovným značením. Samostatným příběhem je bezpečné propojení nové výstavby v obci s centrem obce, tj. tolik diskutované, Vámi zmíněné, místo pro přecházení na ul. Pouzdřanská (u vinotéky p. Celnara). Pro řešení propojení středu obce s nově budovanou rodinnou zástavbou bylo již v polovině roku 2013 připraveno společné řešení s COOP Jednotou Mikulov. Jednalo se o společný projekt vybudování nové prodejny COOP v místě současné prodejny zahrádkářských potřeb. Součástí projektu bylo plánováno klidné a bezpečné propojení ulice Pouzdřanské s ulicí Nádražní. Projekt byl pro naši obec výhodný nejen z důvodu bezpečného a rychlého propojení nové výstavby s centrem obce, ale byl výhodný i finančně a umožňoval okamžitou investici. Z důvodu vzniklé petice, která projekt odmítala, vedení Jednoty Mikulov od projektu odstoupilo. Vedení obce tak muselo hledat nové řešení, které má za jedinou prioritu bezpečné propojení středu obce s nově vznikající rodinnou zástavbou. První varianta projektové dokumentace obsahovala přechod, včetně umístění veřejného osvětlení a omezení rychlosti na 30 km/hod. Tuto variantu však dopravní Policie ČR zamítla. Druhá varianta projektové dokukmentace obsahovala alespoň omezení rychlosti na 30 km/hod. Rovněž byla Policií ČR odmítnuta. Současné řešení bylo jediné možné, aby mohlo dojít k realizaci prodloužení chodníku a následné kolaudaci. I toto řešení však nezajišťuje námi požadovanou bezpečnost pro chodce, zejména pro děti. Z tohoto důvodu obec nyní realizuje na své náklady opatření, které umožní chodcům, a zejména dětem z nové rodinné zástavby, zcela se vyhnout nepřehlednému místu na ulici Pouzdřanská. V současné době již dochází k realizaci klidného a bezpečného propojení ulice Pouzdřanská s ulicí Nádražní. Postupně došlo k přestěhování a následnému zbourání nezbezpečných přístřešků v nádražní uličce a do konce měsíce října bude zcela nové opraven chodník. V jarních měsících budou provedeny parkové úpravy, které vytvoří vlídné prostředí pro klidné komunikační propojení pro chodce. Takto vznikne nové, zcela bezpečné, a pro chodce vlídné prostředí, které umožní zcela se vyhnout nebezpečnému místu pro přecházení na ulici Pouzdřanská. Omlouvám se za takto obsáhlou odpověď, ale jsem přesvědčen, že dopravní bezpečnost, zejména těch nejmladších, je prioritou nás všech. S úctou Ing. Jan Helikar, starosta obce

  PODĚKOVÁNÍ

  |

  Dotaz:

  Vážený pane starosto, dovolte, abych Vám tímto ještě jednou, poděkovala za velkorysý dar obce pro naši dceru Sabinku. Díky této pomoci prožila nádherných 14 dní v Jeseníkách na Dětském rehabilitačním pobytu pro mentálně postižené děti a osoby - pořádaným SPMP Brno - pod odborným vedením specialistů v oborech lékařství, speciální pedagogiky, pedagogiky a pečovatelství aj. DĚKUJI Iva a Marek Babičkovi

  Odpověď:

  Dobrý den paní Babičková, moc děkuji za váš dopis. Poděkování patří všem zastupitelům, kteří podporují Sociální program naší obce a tím i projekt Podaná ruka. Je radost číst a slyšet, že projekt Podaná ruka slouží účelu, pro který byl zřízen - alespoň "kapkou v moři" pomoci dětem, které nemají to štěstí jako má většina z nás, být zdraví. Přeji co největší sílu Sabince i Vám, rodičům. S úctou Ing. Jan Helikar, starosta obce

  prodej pozemku

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda nabízíte v tuto chvíli pozemek vhodný k výstavbě rodinného domu. S pozdravem Klára Bobrovská

  Odpověď:

  Dobrý den paní Bobrovská, Obec Vranovice v současné době nenabízí žádné stavební pozemky. V současné době je ve výstavbě bytový dům Doliny, kde jsou k prodeji jednotlivé byty do osobního vlastnictví. S pozdravem Ing. Jan Helikar, starosta obce

  Kapacita školky

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, jak se vedení obce staví k nedostatečné kapacitě školky? Z 38 přihlášených dětí bylo přijato pouhých 17. Je to ostuda obce, kde je slibovaná podpora mladým rodinám? Děkuji za odpověď.

  Odpověď:

  Dobrý den, pravidla o zveřejňování dotazů na webových stránkách obce stanovují, že lze zveřejnit dotaz a následné i odpověď pouze  v případě  adresného dotazu, nelze komunikovat s anonymy. Vzhledem k tomu, že se jedná o dotaz zásadní a opodstatněný (nevím, proč se pisatel nemůže podepsat), tak si dovolím zodpovědět alespoň  základní údaje. Přihlášky do MŠ podalo celkem 38 dětí. Z toho k datu 1.9.2016 (při nástupu do MŠ) bude tříletých 17 dětí, 20 dětí dovrší 2 let a jedno dítě bude mít k tomuto datu jeden rok. Do MŠ byly přijaty všechny přihlášené děti, které splňovaly dosažení věku tří let. Tak jako v minulých letech. Vzhledem k tomu, že Česká státní hygiena nepovolila navýšení kapacity počtu dětí, tak pro příští rok nebylo možné přijmout více dětí. Mimo výše uvedené byla nově zřízena přípravná řída ZŠ (pro předškoláky) v počtu 10 dětí. Vážený pane anonyme, nestydím se za to, že se nám podařilo zřídit přípravnou třídu pro 10 dětí. Stydím se za přístup České státní hygieny. Stydím se za ty, kteří se neumí podepsat pod svůj názor. Ani to nás však neodradí od toho, abychom dále jednali o navýšení kapacity MŠ tak, abycom v budoucnu mohli do MŠ přijmout i dvouleté děti S úctou Ing. Jan Helikar, starosta obce

  Plán zimní údržby

  |

  Dotaz:

  Dobrý den , vaše odpověď pane starosto mě moc neuspokojila. Nechápu z jakého důvodu není aktualizovaný svoz odpadu zde http://www.vranovice.eu/projekt-tridime-uz-doma/terminy-svozu/ a zajímalo by mě, kde tedy najdu k nahlédnutí plán zimní údržby Vranovic, protože ulice U koupaliště nebyla ani jednou letošní zimu protažena od sněhu.Předem děkuji za Vaši brzkou odpověď.

  Odpověď:

  Dobrý den pane Mikloš, svoz odpadu na r. 2016 je zveřejněn jako první aktualita v sekci "Třídíme už doma", dále je plán svozu odpadu na r. 2016 uveden ve stolním kalendáři, na každý svoz odpadu je den před svozem upozornění na webových stránkách obce atd. Plán zimní údržby najdete na webových stránkách naší obce: dokumenty, ostatní dokumenty, Plán zimní údržby. Plán zimní údržby se již po dobu tří let neměnil a v platnosti je stále ten původní z r. 2012, který plně vyhovuje. Při zimní údržbě není možné, z důvodu lidských, ale i technických kapacit, zajistit okamžité odhrnutí sněhu a posyp všech komunikací a chodníků v celé obci. To, prosím, nelze nikde, nejenom v naší obci. Z tohoto důvodu je v platnosti Plán zimní údržby, který definuje nejvíce frekventovaná místa (střed obce, zastávka ČD, ZŠ a MŠ atd.), kde se úklid začíná. Jsou zde definovány nejvíce frekventovaný ulice až po ty ulice, kde je provoz velice malý. Podávám Vám uvedené vysvětlení a informace a jsem s úctou. Ing. Jan Helikar, starosta obce

  Dopravni uzavirka

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, proč je uzavřena ulice Nad Dolinami a jak dlouho bude tato uzavírka trvat? Děkuji Sedláček

  Odpověď:

  Dobrý den pane Sedláček, Příčiny uzavírky jsou z důvodu nestabilního svahu v místě uzavírky. Z důvodu dosud nedostatečně zabezpečeného svahu byl ihned přizván statik a na jeho doporučení byla provedena tato opatření. Uzávěr provozu v tomto úseku pro motorová vozidla je preventivním opatřením, aby se vlivem provozu a tím vytvářením vibrací nezhoršoval stav narušeného svahu. Toto omezení se předpokládá na dobu cca 1 měsíce, skutečná délka uzavírky však bude záležet na počasí. Veškeré služby jsou zajištěny i pro ulici Nad Dolinami, včetně údržby komunikace a zajištění výsypu popelnic. Omezení dopravy bude pouze po nezbytně nutnou dobu. Ing. Jan Helikar, starosta obce

  Harmonogram svozu

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, chci se zeptat: 1. kdy bude k dispozici nový harmonogram svozu odpadu na rok 2016. 2. Z jakého důvodu se v zimě neprotahuje ulice U koupaliště

  Odpověď:

  Dobrý den pane Mikloš, děkuji za dotazy, na které se Vám pokusím odpovědět. 1.  Harmonogram svozu je k dispozici již několik týdnů. Je zveřejněn na našich webových stránkách a je součástí stolního kalendáře naší obce, kde jsou, mimo termínů všech svozů, uvedeny termíny  všech společenských a kulturních akcí v naší obci. Kalendář je možno zakoupit na OÚ, v trafice u pekárny a v knihovně. 2.  Udržování komunikací, t.j. posyp i odhrnování sněhu, se v obci provádí dle Plánu zimní údržby. Plán zimní údržby určuje priority pro úklid jednotlivých ulic a obsahuje i ulici U Koupaliště. Věřím, že uvedená odpověď je vyčerpávající. Ing. Jan Helikar, starosta obce

  dům pro seniory

  |

  Dotaz:

  Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, jestli Dům pro seniory ve vašem městě má licenci. Děkuji Benešová

  Odpověď:

  Dobrý den, paní Benešová. Dům pro seniory v naší obci je provozován soukromým subjektem. Veškeré informace získáte na webových stránkách naší obce. Pro jednoduchost zde uvádím užitečné a praktické kontakty: Ing. Monika Murčová, sociální pracovnice – poskytuje informace zájemcům o službu, tel.: 605 205 862, e-mail: socialni.vranovice@seniorprojekt.net. Věřím, že na uvedených kontaktech získáte veškeré potřebné informace. Děkuji za Váš dotaz a jsem s úctou. Ing. Jan Helikar, starosta obce

  bytový dům Doliny

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, vážený pane starosto. Chtěla bych se zeptat na bytový dům Doliny, jestli pak budou byty v tomto domě k pronajmutí od obecního úřadu, nebo jen na prodej? Děkuji Chalupová

  Odpověď:

  Dobrý den paní Chalupová, bytový dům v Dolinách bude dostavěn do konce r. 2016. V současné době se uvažuje pouze o prodeji nově vybudovaných bytů. Je však možné, že v průběhu prodeje bytů dojde ze strany obce k přehodnocení tohoto záměru a jeden až dva byty zůstanou v majetku obce a následně budou pronajímány. Děkuji za Váš dotaz a jsem s úctou. Ing. Jan Helikar, starosta obce