Zeptejte se starostky

Pokud chcete položit nový dotaz, prosím zaregistrujte se. Odpovíme co nejdříve.

Upozorňujeme, že nejsou akceptovány vulgární, urážlivé a rasistické výrazy, stejně jako projevy, které jsou v rozporu se zákony ČR. Děkujeme za pochopení.

  Vaše jméno

  Váš email

  Téma dotazu

  Vypočítejte

  Dotaz

  VÝPIS DOTAZŮ A ODPOVĚDÍ

  pozemek

  |

  Dotaz:

  Krásný dobrý den, ráda bych se pozeptala na pozemek pod. č. 429, který se nachází na ul. Ivaňská. je možné se někde dozvědět, zda je zmíněný pozemek zahrnut do územní plánu a zda je zasíťován? Z katastru nemovitostí vyplývá, že se jedná o ornou půdu. Jsem si vědoma Vaší vytíženosti a předem mockrát děkuji za odpověď. s přáním pěkného dne Jaborníková

  Odpověď:

  Dobrý den paní Jaborníková, děkuji za Váš dotaz. Na Váš dotaz však nemohu odpovědět konkrétně. Jakékoliv informace o pozemcích (platí pro veškerý majetek), které jsou v držení soukromých osob, nemůžeme podávat. Informace o Územním plánu můžete získat na obecním úřadu v  úředních dnech pro veřejnost nebo na Stavebním úřadu v Pohořelicích. Územní plán naší obce je rovněž uveřejněn na webových stránkách obce. Informace o uložení inženýrských sití je možné získat na obecním úřadu v úředních dnech pro veřejnost. S úctou Ing. Jan Helikar, starosta obce

  pejsci

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda-li obec plánuje navýšit počet košů po celé obci. Ptám se z důvodů, že se mi nelíbí,že na některých místech nejsou vůbec nebo příliš daleko od sebe.Myslím, že když jako řádný majitel psa platím poplatek za psa a navíc sbírám po svém psovi hovínka, že není nutné, abych je nosila po kapsách. Dále bych chtěla požádat obec, zda by bylo možné připomenout lidem vyhlášku o povinnosti mít psa na vodítku nebo použití košíku, někteří majitelé psů to ignorují neustále a je to velmi nepříjemné neustále svého pejska zvedat do náruče, když ho mám řádně na vodítku ,o zašpinění oděvu od takto volně puštěných psů nemluvě. Závěrem bych chtěla také, aby bylo lidem vysvětleno, že než začnou nadávat, ťukat na okno nebo cokoli jiného, když vidí psa dělat potřebu, aby si počkali co majitel psa udělá. Pakliže hovínko po psovi neuklidí ať se ozvou,ale jinak si myslím, že nemají důvod někoho jakkoli osočovat, když ty co vodí psi volně určitě nehlídají a o toulavých psech ani nemluvě. Děkuji za odpověď Čechovičová Jana ml.

  Odpověď:

  Dobrý den paní Čechovičová, předem děkuji za dotaz. Odpověď nebude jednoduchá. Pokusím se odpověď rozdělit na dvě části:

  1.  Počet a rozmístění odpadkových košů: rozmístění odpadkových košů bylo provedeno dle dlouholetých zkušeností a potřeb. Nové koše se umísťují dle aktuálních opodstatněných požadavků. V případě, že se ukáže, že v některé lokalitě je třeba odpadkový koš doplnit, tak je doplněn. Nelze však obecně říci, že na každé ulici mají být např. dva odpadkové koše nebo, že odpadkový koš má být každých sto metrů. Umístění odpadkových košů se musí i nadále řešit individuálně.

  2.  Způsob venčení psů: jedna věc je vyhláška a věc druhá je poctivost, slušnost, tolerance a vzájemná úcta. Žádná (sebedokonalejší) vyhláška obce, ani jaký koliv zákon nenahradí slušnost, toleranci a vzájemnou mezilidskou úctu. Samozřejmě to platí i o chování majitelů psů na veřejném prostranství. Ve společnosti chybí základní respekt a povinnost k dodržování zákonů, vyhlášek, předpisů atd. Určitě se tomuto tématu budeme pravidelně věnovat ve Vranovickém zpravodaji.

  Ještě jednou děkuji za Váš dotaz. Ing. Jan Helikar, starosta obce

  Svoz komunálního odpadu

  |

  Dotaz:

  Dobrý den. Rád bych se dověděl jestli má obec smluvenou i nějakou konkrétní hodinu pro svoz komunálního odpadu. Bylo sice pro mne úsměvné, když nám odcizili popelnici plnou smradlavých plínek, ale vzhledem k tomu, že i ta popelnice není zadarmo, nejsem zrovna zastáncem vytahování popelnice na noc před barák.

  Odpověď:

  Dobrý den pane Vlk, pro Obec Vranovice zajišťuje svoz komunálního i tříděného odpadu společnost A.S.A. Smluvně jsou zajištěny termíny svozu jednotlivých druhů odpadu. Časový harmonogram stanoven není. Začátek svozu se liší dle druhu odpadu, který se sváží, dále je začátek ovlivněn i klimatickými podmínkami a časovým obdobím. Svoz komunálního odpadu se v letních měsících zahajuje již v brzkých ranních hodinách (mezi 4 - 5 hodinou). Z důvodu, aby nedocházelo k časnému rannímu obtěžování stále jedné lokality obce, tak se svoz zahajuje pokaždé v jiné části obce. Z výše uvedených důvodů nelze stanovit, v rámci jednoho dne, přesný časový harmonogram výsypu popelnic. Doporučujeme popelnice připravit k výsypu v časných ranních hodinách. Děkuji za položení dotazu. S úctou Ing. Jan Helikar, starosta obce

  odpadkové koše

  |

  Dotaz:

  Dobrý den pane starosto,chtěla bych se zeptat,jestli by nebylo možné v lokalitě Doliny umístit alespoň 1 odpadkový koš.Nejbližší je na začátku ulice Nad Dolinami,velice by nám to pomohlo.A ještě jeden dotaz,jestli obec neuvažuje na volné ploše vedle pily,též v lokalitě Doliny,udělat dětské hřiště s prolézačkami,děkuji za odpověď,pěkný den,Dubrovská.

  Odpověď:

  Dobrý den paní Dubrovská,
  k umístění odpadkových košů v lokalitě Doliny dojde v jarních měsících. Budou zde umístěny dva odpadkové koše.
  Plocha vedle pily p. Vacka je určena k odvodu dešťové vody z lokality Vinohrádky. Tato plocha nemůže být určena pro jakékoliv stavební, či hrací prvky.
  V letošním roce dojde k vybudování Parku v lokalitě U Hájku, která je vzdálena od Dolin cca 300 metrů. Park bude sloužit jako odpočinková zóna pro děti i jejich rodiče. Dojde zde ke kompletní revitalizaci zeleně a k umístění několika hracích prvků.

  stezka

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaké máte plány s naší cyklostezkou?Pomalu se nám začíná na některých úsecích vytrácet její kvalitní povrch a vzhledem k tomu že měla být určena i pro jízdu na kolečkových bruslích tak předpokládám že toto není její konečná podoba.Děkuji za odpověď.

  Odpověď:

  Dobrý den pane Fojtíku,
  předem děkuji za Vámi položený dotaz.
  Cyklostezka vedená z naší obce do Přísnotic nebyla projektována a ani stavěna pro inline bruslaře, ale pouze za účelem prodloužení cyklostezky Brno – Vídeň z Přísnotic do naší obce.
  Tento úsek je veden po původní polní cestě, která leží na pozemcích soukromých osob. Z tohoto důvodu zde nejde realizovat stavební práce, ale pouze opravy polní cesty. I tak jsme rádi, že se podařilo cyklisty přivést do naší obce po cyklistické stezce, která zajišťuje pro cyklisty dostačující standard a bezpečnost při jízdě na kole.
  V letošním roce se bude cyklistická stezka Brno – Vídeň prodlužovat z Vranovic do Přibic a dále do Ivaně. Zde se podařilo zajistit souhlas všech majitelů pozemků a dojde k vybudování cyklistické stezky s povrchem vhodným i pro inline bruslaře. Tento cyklistický úsek by se měl vystavět v prvním pololetí letošního roku.
  Ještě jednou děkuji za Váš dotaz a jsem s úctou.
  Ing. Jan Helikar, starosta obce

  Poplatek za svoz odpadu

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, mohu se zeptat proč v 21. století vyžadujete platit poplatek za svoz odpadu v hotovosti a mutíte kvůli tomu chodit lidi na obecní úřad? Děkuji za odpověď. Pokorný

  Odpověď:

  Dobrý den pane Pokorný, i v naší obci jsme již ve 21. století a poplatek za svoz odpadu lze hradit v hotovosti na obecním úřadu nebo  převodem na bankovní účet obce.
  Mnoho lidí využívá elektronické bankovnictví a hradí poplatky za svoz odpadu na účet Obce Vranovice. Většina obyvatel  využívá stále platbu v hotovosti,  vzrůstá však počet obyvatel, kteří poplatek již hradí převodem z účtu na účet.
  Není mi známo, že bychom kohokoliv nutili, aby platil v hotovosti a ne převodem.

  Bankomat

  |

  Dotaz:

  Dobrý den pane starosto. Uplynuli již 4 měsíce od mého dotazu ohledně bankomatu v obci.Chtěl bych se zeptat jaké kroky jste podnikl a s jakými výsledky.Děkuji za odpověď. Petr Fröhlich Školní 76.

  Odpověď:

  Dobrý den pane Fröhlichu,
  ptáte co nového s bankomatem,  jaké kroky a s jakými výsledky jsem provedl v této věci.
  Jaký je výsledek to je patrné na první pohled.  Špatný, bankomat v naší obci stále chybí a po jednáních, které jsem absolvoval jsem nadále skeptik.
  Prioritní jednání proběhlo s poštou a s poštovní spořitelnou. Bohužel neúspěšně – bankomat jsou ochotni do Vranovic instalovat, ale pouze za předpokladu, že obecní úřad bude hradit případné ztráty z provozu bankomatu. Toto jsem odmítl, hradit provoz soukromé bance z peněz daňových poplatníků prostřednictvím naší obce je nepřípustné.
  Další jednání proběhlo s bankami Volksbank CZ a.s. a  Oberbank. Bohužel rovněž neúspěšně.
  Všechny oslovené banky mají hranici pro umístění bankomatu minimálně 2.500 – 3.000 obyvatel.
  Na další pokusy o zajištění bankomatu jsem nerezignoval, ale bohužel výsledek je prozatím negativní a výhled je neradostný.

  Kadeřnictví

  |

  Dotaz:

  pane starosto chci se optat k čemu je u nás kadeřnictví když člověk tam dojde se ostřihat tak dostane odpověd musíte se obědnat,člověk co chodí do práce tak nemuže se obědnat a řidit se podle kadeřnice,to ostřihani nezabere tolik času .ta stejná věc se týka duchodců co třeba jsou staří a chtěji jen ostřihat tak jim taky řekne objednat ,to osřihani je tak na dlouho že je nemuže vzit ,proč neni třeba jeden den vyhrazen pro muže na ostřihani jak to kdysi byvalo,dekuji za odpověd.

  Odpověď:

  Dobrý den, Obec Vranovice nemá živnostenský list na služby kadeřnictví a kadeřnictví tudíž ani nemůže provozovat. Domnívám se však, že pokud kadeřnice objednává své zákazníky na určitou dobu, tak je to výhodné zejména pro zákazníka – vyhne se případným frontám a zbytečnému čekání.
  Nemám s místním kadeřnictvím žádné osobní zkušenosti (kdo mne zná, tak jistě pochopí, že kadeřníka, byť je sebelepší, již několik let nepotřebuji :-)).
  Ze zkušeností spoluobčanů, však vím, že místní kadeřnictví je velice oblíbené.

  Bankomat

  |

  Dotaz:

  Dobrý den pane Starosto. Zajímalo by mě jestli obec neplánuje pořídit v naší obci bankomat. Myslím, že by spousta občanů využila možnost vybírat si hotovost v bankomatu a nebýt závislí na naší poště, která je většinou uzavřena když se občané vrací večer z práce. Děkuji za odpověď. S pozdravem Petr Fröhlich, Školní 76

  Odpověď:

  Dobrý den pane Fröhlichu,
  o bankomatu do naší obce jsme uvažovali již několikrát. Naposledy před cca 2 lety jsem se pokoušel domluvit s několika bankami  na umístění bankomatu. Bohužel to bylo neúspěšné. Pro banky jsme malou obcí.
  Souhlasím s Vámi, že v době elektronizace je bankomat pro každou obec téměř nutností. Pokusím se o další kolo jednání s bankami, uvidíme, zda se něco změnilo a budeme pro banky již dost zajímavou obcí nebo námi budou i nadále pohrdat.

  Cyklostezky

  |

  Dotaz:

  Dobrý den pane Starosto, je to již delší dobu co jsem četl dokument ve kterém bylo psáno o vybudování cyklostezek směrem Žabčice a Přísnotice. Tyto cesty by se dali využívat i pro jízdu na kolečkových bruslích. Chtěl bych se zaptat v jakém stadiu se tento projekt nachází a kdy bude případně dokončen. Děkuji. S pozdravem Petr Zeman.

  Odpověď:

  Dobrý den, Obec Vranovice je "součástí" několika významných cyklistických stezek. Nejvýznamnější z nich je mezinárodní cyklostezka "Brno - Vídeň". Pro vybudování bezpečnostní trasy cyklostezky na území ČR byl založen Dobrovolný svazek obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň, členem tohoto svazku je i naše obec. V letošním roce bude zahájena výstavba cyklostezky na 7 úsecích v celkové hodnotě cca 54 mil Kč. Na území našeho katastru se však tato etapa realizovat nebude. Cyklostezka v katastru Vranovic (Přísnotice - Vranovice - Přibice) je připravena projekčně, je vydán územní souhlas a v současné době probíhá stavební povolení. K realizaci tak pravděpodobně dojde v letech 2012 - 2013. Povrch cyklostezky je projektován na celém úseku tak, aby byl vhodný i pro kolečkové brusle.