Zeptejte se starostky

Pokud chcete položit nový dotaz, prosím zaregistrujte se. Odpovíme co nejdříve.

Upozorňujeme, že nejsou akceptovány vulgární, urážlivé a rasistické výrazy, stejně jako projevy, které jsou v rozporu se zákony ČR. Děkujeme za pochopení.

  Vaše jméno

  Váš email

  Téma dotazu

  Vypočítejte

  Dotaz

  VÝPIS DOTAZŮ A ODPOVĚDÍ

  odvoz odpadu

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, mohli by jste laskavě dopředu informovat o tom, že odvoz odpadu bude probíhat dřív než obvykle. Dnes 1.4. jsem dala popelnici před dům kvůli silnému větru po 5 hodin ráno a popelnice nebyla vyvezena. Na obecní stránky se dívám každý den a mohla bych zareagovat jinak. Vím, že nejsem jediný člověk, který díky tomu neměl vyvezenou popelnici. Díky tomu, že popelnice nebyla vyvezena jsem několikrát sbírala uletěné papíry po ulici. A když jsem se byla zeptet jak je to s odvozem na obci, tak jsem se setkala s nepřiměřeným jednáním od paní sekretáky. Odpovědi typu nejste malé dítě, tak si poraďte nepovažuji za adekvátní od osoby, která má jednáni s lidmi v popisu práce. S pozdravem Pavlína Jandásková  

  Odpověď:

  Dobrý den paní inženýrko, podobný dotaz se opakuje už po několikáté, odpověď je však stále stejná. Svoz odpadu (v tomto případě papíru) dne 1.4.2015 byl dle dlouhodobého harmonogramu. Nedošlo k žádné změně svozu oproti zveřejněnému harmonogramu!! V případě, že dojde ke změně v termínu svozu, tak je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek a veřejného rozhlasu. V tomto případě však ke změně termínu nedošlo!! Svoz odpadu začíná pravidelně v brzkých ranních hodinách. Z důvodu, aby nebyla jedna část obce pravidelně obtěžována hlukem v brzkých ranních hodinách, tak svoz odpadu se zahajuje pokaždé v jiné části obce. Z těchto důvodů doporučujeme občanům, aby popelnice byly přistaveny k odvozu večer před plánovaným svozem, nejpozději však do 4 hodiny ranní v den svozu. S pozdravem Ing. Jan Helikar, starosta obce

  kontejner na textil

  |

  Dotaz:

  Dobrý den ,chtěla bych se zeptat zda se objeví v naší obci i kontejner na textil pro charity a pod. předem děkuji za odpověd s pozdravem

  Odpověď:

  Dobrý den paní Prokopová, v naší obci již několik let probíhá sběr textilu a ošacení prostřednictvím Diakonie Broumov. Sběr je organizován dvakrát do roku, nyní to bude ve dnech 23. - 25.4.2015 na Sokolském hřišti za sportovní halou. Kontejnery po obci na sběr ošacení organizuje několik společností, u kterých však není zřejmé, jak je s vybraným textilem dále nakládáno. Diakonie Broumov je pro naší obci dlouholetý partner, který převážnou většinu vybraného nepotřebného ošacení použije na humanitární účely. Děkuji za Váš dotaz a jsem s úctou. Jan Helikar, starosta obce

  Doprava a VRT

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, mám možnost koupit nemovitost v jižní části Vaší obce a velmi se mi zamlouvá. Bohužel jsem na územním plánu objevil koridor vysokorychlostní trati (VRT) prakticky za pozemkem. V jaké fázi je tato stavba a jsou i jiné varianty kolem Vranovic než tato řekněme západní? Nemůže být využita stávající trať? Bude se vůbec stavba takto realizovat, když na jih od Vranovic zasahuje do několika chráněných území? Děkuji mnohokrát za čas a odpovědi. S pozdravem, Tomáš Kolbaba

  Odpověď:

  Dobrý den pane Kolbaba, děkuji za Váš dotaz. Já osobně hledám odpověď na položenou otátzku již osmým rokem a doposud jsem ji nenašel. Z Ministerstva dopravy se nám žádnou relevantní odpověď dosud nepodařilo získat. Na co odpověď znám je, že jiná varianta ve hře dosud není. Tím však nevylučuji, že za "měsíc" se někdo z Ministerstva dopravy "probudí" a bude vše jinak. Nakonec si dovolím zveřejnit můj zcela soukromý názor: moje generace a generace mých dětí se žádné výstavby vysokorychlostní tratě nedočká. Nebudou peníze. A až budou peníze :-), tak zjistí, že by VRT  vedla přes několik chráněných území, tak ty peníze zase nebudou. Je mi líto, že Vám neumím dát konkrétní oficiální odpověď. Alespoň jsem se pokusil s Vámi a s ostatními, kteří navštěvují naše webové stránky, podělit o své zkušenosti s rozhodováním ústředních orgánů. S úctou Ing. Jan Helikar, starosta obce

  bio odpad

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, rád bych se zeptal zda by nebylo možné zařídit vývoz bio odpadu již v dubnu,protože na začátku jara je na zahradách spoustu odpadu.Děkuji za odpověď. S pozdravem

  Odpověď:

  Dobrý den pane Fojtík, děkuji za Váš dotaz, je velice aktuální. V minulých dnech se vedení obce zabývalo vyhodnocením třídění odpadu za čtvrté čtvrtletí loňského roku. Na základě provedené analýzy dochází k několika úpravám v četnosti svozu bioodpadu. První svoz bioodpadu bude již v dubnu a dále se četnost jeho svozu zkracuje na 3 týdny, až do měsíce listopadu. V měsících prosinec – březen bude bioodpad svážen 1 x za dva měsíce. O nových termínech svozu bioodpadu budete informováni prostřednictvím webových stránek a Vranovického zpravodaje. S úctou Ing. Jan Helikar, starosta obce

  pozemek

  |

  Dotaz:

  Krásný dobrý den, ráda bych se pozeptala na pozemek pod. č. 429, který se nachází na ul. Ivaňská. je možné se někde dozvědět, zda je zmíněný pozemek zahrnut do územní plánu a zda je zasíťován? Z katastru nemovitostí vyplývá, že se jedná o ornou půdu. Jsem si vědoma Vaší vytíženosti a předem mockrát děkuji za odpověď. s přáním pěkného dne Jaborníková

  Odpověď:

  Dobrý den paní Jaborníková, děkuji za Váš dotaz. Na Váš dotaz však nemohu odpovědět konkrétně. Jakékoliv informace o pozemcích (platí pro veškerý majetek), které jsou v držení soukromých osob, nemůžeme podávat. Informace o Územním plánu můžete získat na obecním úřadu v  úředních dnech pro veřejnost nebo na Stavebním úřadu v Pohořelicích. Územní plán naší obce je rovněž uveřejněn na webových stránkách obce. Informace o uložení inženýrských sití je možné získat na obecním úřadu v úředních dnech pro veřejnost. S úctou Ing. Jan Helikar, starosta obce

  pejsci

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda-li obec plánuje navýšit počet košů po celé obci. Ptám se z důvodů, že se mi nelíbí,že na některých místech nejsou vůbec nebo příliš daleko od sebe.Myslím, že když jako řádný majitel psa platím poplatek za psa a navíc sbírám po svém psovi hovínka, že není nutné, abych je nosila po kapsách. Dále bych chtěla požádat obec, zda by bylo možné připomenout lidem vyhlášku o povinnosti mít psa na vodítku nebo použití košíku, někteří majitelé psů to ignorují neustále a je to velmi nepříjemné neustále svého pejska zvedat do náruče, když ho mám řádně na vodítku ,o zašpinění oděvu od takto volně puštěných psů nemluvě. Závěrem bych chtěla také, aby bylo lidem vysvětleno, že než začnou nadávat, ťukat na okno nebo cokoli jiného, když vidí psa dělat potřebu, aby si počkali co majitel psa udělá. Pakliže hovínko po psovi neuklidí ať se ozvou,ale jinak si myslím, že nemají důvod někoho jakkoli osočovat, když ty co vodí psi volně určitě nehlídají a o toulavých psech ani nemluvě. Děkuji za odpověď Čechovičová Jana ml.

  Odpověď:

  Dobrý den paní Čechovičová, předem děkuji za dotaz. Odpověď nebude jednoduchá. Pokusím se odpověď rozdělit na dvě části:

  1.  Počet a rozmístění odpadkových košů: rozmístění odpadkových košů bylo provedeno dle dlouholetých zkušeností a potřeb. Nové koše se umísťují dle aktuálních opodstatněných požadavků. V případě, že se ukáže, že v některé lokalitě je třeba odpadkový koš doplnit, tak je doplněn. Nelze však obecně říci, že na každé ulici mají být např. dva odpadkové koše nebo, že odpadkový koš má být každých sto metrů. Umístění odpadkových košů se musí i nadále řešit individuálně.

  2.  Způsob venčení psů: jedna věc je vyhláška a věc druhá je poctivost, slušnost, tolerance a vzájemná úcta. Žádná (sebedokonalejší) vyhláška obce, ani jaký koliv zákon nenahradí slušnost, toleranci a vzájemnou mezilidskou úctu. Samozřejmě to platí i o chování majitelů psů na veřejném prostranství. Ve společnosti chybí základní respekt a povinnost k dodržování zákonů, vyhlášek, předpisů atd. Určitě se tomuto tématu budeme pravidelně věnovat ve Vranovickém zpravodaji.

  Ještě jednou děkuji za Váš dotaz. Ing. Jan Helikar, starosta obce

  Svoz komunálního odpadu

  |

  Dotaz:

  Dobrý den. Rád bych se dověděl jestli má obec smluvenou i nějakou konkrétní hodinu pro svoz komunálního odpadu. Bylo sice pro mne úsměvné, když nám odcizili popelnici plnou smradlavých plínek, ale vzhledem k tomu, že i ta popelnice není zadarmo, nejsem zrovna zastáncem vytahování popelnice na noc před barák.

  Odpověď:

  Dobrý den pane Vlk, pro Obec Vranovice zajišťuje svoz komunálního i tříděného odpadu společnost A.S.A. Smluvně jsou zajištěny termíny svozu jednotlivých druhů odpadu. Časový harmonogram stanoven není. Začátek svozu se liší dle druhu odpadu, který se sváží, dále je začátek ovlivněn i klimatickými podmínkami a časovým obdobím. Svoz komunálního odpadu se v letních měsících zahajuje již v brzkých ranních hodinách (mezi 4 - 5 hodinou). Z důvodu, aby nedocházelo k časnému rannímu obtěžování stále jedné lokality obce, tak se svoz zahajuje pokaždé v jiné části obce. Z výše uvedených důvodů nelze stanovit, v rámci jednoho dne, přesný časový harmonogram výsypu popelnic. Doporučujeme popelnice připravit k výsypu v časných ranních hodinách. Děkuji za položení dotazu. S úctou Ing. Jan Helikar, starosta obce

  odpadkové koše

  |

  Dotaz:

  Dobrý den pane starosto,chtěla bych se zeptat,jestli by nebylo možné v lokalitě Doliny umístit alespoň 1 odpadkový koš.Nejbližší je na začátku ulice Nad Dolinami,velice by nám to pomohlo.A ještě jeden dotaz,jestli obec neuvažuje na volné ploše vedle pily,též v lokalitě Doliny,udělat dětské hřiště s prolézačkami,děkuji za odpověď,pěkný den,Dubrovská.

  Odpověď:

  Dobrý den paní Dubrovská,
  k umístění odpadkových košů v lokalitě Doliny dojde v jarních měsících. Budou zde umístěny dva odpadkové koše.
  Plocha vedle pily p. Vacka je určena k odvodu dešťové vody z lokality Vinohrádky. Tato plocha nemůže být určena pro jakékoliv stavební, či hrací prvky.
  V letošním roce dojde k vybudování Parku v lokalitě U Hájku, která je vzdálena od Dolin cca 300 metrů. Park bude sloužit jako odpočinková zóna pro děti i jejich rodiče. Dojde zde ke kompletní revitalizaci zeleně a k umístění několika hracích prvků.

  stezka

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaké máte plány s naší cyklostezkou?Pomalu se nám začíná na některých úsecích vytrácet její kvalitní povrch a vzhledem k tomu že měla být určena i pro jízdu na kolečkových bruslích tak předpokládám že toto není její konečná podoba.Děkuji za odpověď.

  Odpověď:

  Dobrý den pane Fojtíku,
  předem děkuji za Vámi položený dotaz.
  Cyklostezka vedená z naší obce do Přísnotic nebyla projektována a ani stavěna pro inline bruslaře, ale pouze za účelem prodloužení cyklostezky Brno – Vídeň z Přísnotic do naší obce.
  Tento úsek je veden po původní polní cestě, která leží na pozemcích soukromých osob. Z tohoto důvodu zde nejde realizovat stavební práce, ale pouze opravy polní cesty. I tak jsme rádi, že se podařilo cyklisty přivést do naší obce po cyklistické stezce, která zajišťuje pro cyklisty dostačující standard a bezpečnost při jízdě na kole.
  V letošním roce se bude cyklistická stezka Brno – Vídeň prodlužovat z Vranovic do Přibic a dále do Ivaně. Zde se podařilo zajistit souhlas všech majitelů pozemků a dojde k vybudování cyklistické stezky s povrchem vhodným i pro inline bruslaře. Tento cyklistický úsek by se měl vystavět v prvním pololetí letošního roku.
  Ještě jednou děkuji za Váš dotaz a jsem s úctou.
  Ing. Jan Helikar, starosta obce

  Poplatek za svoz odpadu

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, mohu se zeptat proč v 21. století vyžadujete platit poplatek za svoz odpadu v hotovosti a mutíte kvůli tomu chodit lidi na obecní úřad? Děkuji za odpověď. Pokorný

  Odpověď:

  Dobrý den pane Pokorný, i v naší obci jsme již ve 21. století a poplatek za svoz odpadu lze hradit v hotovosti na obecním úřadu nebo  převodem na bankovní účet obce.
  Mnoho lidí využívá elektronické bankovnictví a hradí poplatky za svoz odpadu na účet Obce Vranovice. Většina obyvatel  využívá stále platbu v hotovosti,  vzrůstá však počet obyvatel, kteří poplatek již hradí převodem z účtu na účet.
  Není mi známo, že bychom kohokoliv nutili, aby platil v hotovosti a ne převodem.