Zeptejte se starostky

Pokud chcete položit nový dotaz, prosím zaregistrujte se. Odpovíme co nejdříve.

Upozorňujeme, že nejsou akceptovány vulgární, urážlivé a rasistické výrazy, stejně jako projevy, které jsou v rozporu se zákony ČR. Děkujeme za pochopení.

  Vaše jméno

  Váš email

  Téma dotazu

  Vypočítejte

  Dotaz

  VÝPIS DOTAZŮ A ODPOVĚDÍ

  odpadkové koše

  |

  Dotaz:

  Dobrý den pane starosto,chtěla bych se zeptat,jestli by nebylo možné v lokalitě Doliny umístit alespoň 1 odpadkový koš.Nejbližší je na začátku ulice Nad Dolinami,velice by nám to pomohlo.A ještě jeden dotaz,jestli obec neuvažuje na volné ploše vedle pily,též v lokalitě Doliny,udělat dětské hřiště s prolézačkami,děkuji za odpověď,pěkný den,Dubrovská.

  Odpověď:

  Dobrý den paní Dubrovská,
  k umístění odpadkových košů v lokalitě Doliny dojde v jarních měsících. Budou zde umístěny dva odpadkové koše.
  Plocha vedle pily p. Vacka je určena k odvodu dešťové vody z lokality Vinohrádky. Tato plocha nemůže být určena pro jakékoliv stavební, či hrací prvky.
  V letošním roce dojde k vybudování Parku v lokalitě U Hájku, která je vzdálena od Dolin cca 300 metrů. Park bude sloužit jako odpočinková zóna pro děti i jejich rodiče. Dojde zde ke kompletní revitalizaci zeleně a k umístění několika hracích prvků.

  stezka

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaké máte plány s naší cyklostezkou?Pomalu se nám začíná na některých úsecích vytrácet její kvalitní povrch a vzhledem k tomu že měla být určena i pro jízdu na kolečkových bruslích tak předpokládám že toto není její konečná podoba.Děkuji za odpověď.

  Odpověď:

  Dobrý den pane Fojtíku,
  předem děkuji za Vámi položený dotaz.
  Cyklostezka vedená z naší obce do Přísnotic nebyla projektována a ani stavěna pro inline bruslaře, ale pouze za účelem prodloužení cyklostezky Brno – Vídeň z Přísnotic do naší obce.
  Tento úsek je veden po původní polní cestě, která leží na pozemcích soukromých osob. Z tohoto důvodu zde nejde realizovat stavební práce, ale pouze opravy polní cesty. I tak jsme rádi, že se podařilo cyklisty přivést do naší obce po cyklistické stezce, která zajišťuje pro cyklisty dostačující standard a bezpečnost při jízdě na kole.
  V letošním roce se bude cyklistická stezka Brno – Vídeň prodlužovat z Vranovic do Přibic a dále do Ivaně. Zde se podařilo zajistit souhlas všech majitelů pozemků a dojde k vybudování cyklistické stezky s povrchem vhodným i pro inline bruslaře. Tento cyklistický úsek by se měl vystavět v prvním pololetí letošního roku.
  Ještě jednou děkuji za Váš dotaz a jsem s úctou.
  Ing. Jan Helikar, starosta obce

  Poplatek za svoz odpadu

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, mohu se zeptat proč v 21. století vyžadujete platit poplatek za svoz odpadu v hotovosti a mutíte kvůli tomu chodit lidi na obecní úřad? Děkuji za odpověď. Pokorný

  Odpověď:

  Dobrý den pane Pokorný, i v naší obci jsme již ve 21. století a poplatek za svoz odpadu lze hradit v hotovosti na obecním úřadu nebo  převodem na bankovní účet obce.
  Mnoho lidí využívá elektronické bankovnictví a hradí poplatky za svoz odpadu na účet Obce Vranovice. Většina obyvatel  využívá stále platbu v hotovosti,  vzrůstá však počet obyvatel, kteří poplatek již hradí převodem z účtu na účet.
  Není mi známo, že bychom kohokoliv nutili, aby platil v hotovosti a ne převodem.

  Bankomat

  |

  Dotaz:

  Dobrý den pane starosto. Uplynuli již 4 měsíce od mého dotazu ohledně bankomatu v obci.Chtěl bych se zeptat jaké kroky jste podnikl a s jakými výsledky.Děkuji za odpověď. Petr Fröhlich Školní 76.

  Odpověď:

  Dobrý den pane Fröhlichu,
  ptáte co nového s bankomatem,  jaké kroky a s jakými výsledky jsem provedl v této věci.
  Jaký je výsledek to je patrné na první pohled.  Špatný, bankomat v naší obci stále chybí a po jednáních, které jsem absolvoval jsem nadále skeptik.
  Prioritní jednání proběhlo s poštou a s poštovní spořitelnou. Bohužel neúspěšně – bankomat jsou ochotni do Vranovic instalovat, ale pouze za předpokladu, že obecní úřad bude hradit případné ztráty z provozu bankomatu. Toto jsem odmítl, hradit provoz soukromé bance z peněz daňových poplatníků prostřednictvím naší obce je nepřípustné.
  Další jednání proběhlo s bankami Volksbank CZ a.s. a  Oberbank. Bohužel rovněž neúspěšně.
  Všechny oslovené banky mají hranici pro umístění bankomatu minimálně 2.500 – 3.000 obyvatel.
  Na další pokusy o zajištění bankomatu jsem nerezignoval, ale bohužel výsledek je prozatím negativní a výhled je neradostný.

  Kadeřnictví

  |

  Dotaz:

  pane starosto chci se optat k čemu je u nás kadeřnictví když člověk tam dojde se ostřihat tak dostane odpověd musíte se obědnat,člověk co chodí do práce tak nemuže se obědnat a řidit se podle kadeřnice,to ostřihani nezabere tolik času .ta stejná věc se týka duchodců co třeba jsou staří a chtěji jen ostřihat tak jim taky řekne objednat ,to osřihani je tak na dlouho že je nemuže vzit ,proč neni třeba jeden den vyhrazen pro muže na ostřihani jak to kdysi byvalo,dekuji za odpověd.

  Odpověď:

  Dobrý den, Obec Vranovice nemá živnostenský list na služby kadeřnictví a kadeřnictví tudíž ani nemůže provozovat. Domnívám se však, že pokud kadeřnice objednává své zákazníky na určitou dobu, tak je to výhodné zejména pro zákazníka – vyhne se případným frontám a zbytečnému čekání.
  Nemám s místním kadeřnictvím žádné osobní zkušenosti (kdo mne zná, tak jistě pochopí, že kadeřníka, byť je sebelepší, již několik let nepotřebuji :-)).
  Ze zkušeností spoluobčanů, však vím, že místní kadeřnictví je velice oblíbené.

  Bankomat

  |

  Dotaz:

  Dobrý den pane Starosto. Zajímalo by mě jestli obec neplánuje pořídit v naší obci bankomat. Myslím, že by spousta občanů využila možnost vybírat si hotovost v bankomatu a nebýt závislí na naší poště, která je většinou uzavřena když se občané vrací večer z práce. Děkuji za odpověď. S pozdravem Petr Fröhlich, Školní 76

  Odpověď:

  Dobrý den pane Fröhlichu,
  o bankomatu do naší obce jsme uvažovali již několikrát. Naposledy před cca 2 lety jsem se pokoušel domluvit s několika bankami  na umístění bankomatu. Bohužel to bylo neúspěšné. Pro banky jsme malou obcí.
  Souhlasím s Vámi, že v době elektronizace je bankomat pro každou obec téměř nutností. Pokusím se o další kolo jednání s bankami, uvidíme, zda se něco změnilo a budeme pro banky již dost zajímavou obcí nebo námi budou i nadále pohrdat.

  Cyklostezky

  |

  Dotaz:

  Dobrý den pane Starosto, je to již delší dobu co jsem četl dokument ve kterém bylo psáno o vybudování cyklostezek směrem Žabčice a Přísnotice. Tyto cesty by se dali využívat i pro jízdu na kolečkových bruslích. Chtěl bych se zaptat v jakém stadiu se tento projekt nachází a kdy bude případně dokončen. Děkuji. S pozdravem Petr Zeman.

  Odpověď:

  Dobrý den, Obec Vranovice je "součástí" několika významných cyklistických stezek. Nejvýznamnější z nich je mezinárodní cyklostezka "Brno - Vídeň". Pro vybudování bezpečnostní trasy cyklostezky na území ČR byl založen Dobrovolný svazek obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň, členem tohoto svazku je i naše obec. V letošním roce bude zahájena výstavba cyklostezky na 7 úsecích v celkové hodnotě cca 54 mil Kč. Na území našeho katastru se však tato etapa realizovat nebude. Cyklostezka v katastru Vranovic (Přísnotice - Vranovice - Přibice) je připravena projekčně, je vydán územní souhlas a v současné době probíhá stavební povolení. K realizaci tak pravděpodobně dojde v letech 2012 - 2013. Povrch cyklostezky je projektován na celém úseku tak, aby byl vhodný i pro kolečkové brusle.

  telefonní číslo krizového štábu obce Vranovice

  |

  Dotaz:

  Dobrý den,chci se zeptat,jaké je telefonní číslo krizového štábu obce Vranovice? děkuji

  Odpověď:

  Dobrý den, Váš dotaz vyžaduje komplexní odpověď – vysvětlení. Krizové štáby se zřizují pouze ke konkrétním krizovým situacím – povodně, požáry zemětřesení, jedná se o situace při kterých jsou ohroženy životy obyvatel a hrozba způsobení škody na majetku obce a třetích osob. Pro naší oblast jsou asi nejlépe představitelné povodně. Průběžné krizové řízení zajišťuje a koordinuje Jihomoravský kraj. V neustálém provozu je Informační systém krizového řízení Jihomoravského kraje. Jihomoravský kraj má zřízen „Komunikační, monitorovací a varovný SMS systém“. Způsob přihlašování občanů do databáze pro posílání SMS zpráv v krizových situacích je zveřejněn na webové stránce: www.krizoveinfo.cz. V rámci této webové stránky má každá obec vytvořenu vlastní samostatnou webovou stránku s konkrétní informací pro občany obce. V případě, že dojde ke konkrétní krizové situaci, tak je postupováno přesně dle pokynů krizového centra. Všechna důležitá telefonní čísla jsou uvedena na našich webových stránkách obce.

  intenzifikaci ČOV

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, pane starosto často se v různých zápisech z obce dočítám o intenzifikaci ČOV. Točí se kolem toho docela dost peněz. Můžete mi vysvětlit co si mám pod tím pojmem intezifikace ČOV představit? O jaké konkrétní zásahy se jedná. Zdá se mi také že čistička je poměrně nedávno postavená a už se do ní investují další nemalé peníze. Děkuji za objasnění. Filip

  Odpověď:

  Dobrý den pane Filip, Intenzifikace ČOV se skládá ze dvou základních částí: 1. Rozšíření technologie. Toto zahrnuje: -  dehydrátor, technologie na odvodnění kalu. -  šnekový dopravník na dopravu odvodněného kalu. -  česla na zachycení hrubých mechanických nečistot. -  kontejner, včetně drapáku na nakládání a odvoz shrabků. Tuto technologii ČOV vůbec neobsahovala a dojde s ní jednak k účelnějšímu provozu ČOV a dále ke zlevnění provozu ve výši cca 27.000,-Kč/měsíčně. 2.  Intenzifikací dochází rovněž k provozním opravám: -  výměna krytiny, včetně položení speciální plachty pod krytinu. -  opravy fasády, nátěry atd.  Celkový projekt včetně položkového rozpočtu je k nahlédnutí na OÚ. Čistička odpadních vod je v provozu více než deset let. Tak agresivní prostředí, jako je na ČOV způsobuje zvýšenou potřebu údržby a bohužel i oprav.  Doplnění technologie přináší jednoznačné provozní úspory. Věřím, že uvedená odpověď je dostačující. Ing. Jan Helikar starosta obce

  Koupaliště

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, zajímalo by mě, zda neuvažujete o rekonstrukci bývalého Vranovického koupaliště, které je v současné době ve správě rybářů. Nevím do jaké míry je tato nádrž přínosem, ale co takhle obnovit tradiční koupaliště, které by jistě bylo hojně navštěvováno jak v létě (koupání, občerstvení, aktivní odpočinek atd.) tak i v létě (bruslení, výuka atd.). Nehledě k tomu že jsme střediskovou (spádovou) obcí, máme čističku a můžeme využít dotace z EU do r. 2013. Věřím že by tato investice do multifunknčího "areálu" byla opět oživením atraktivnosti naší obce. Děkuji za Váš názor. David

  Odpověď:

  Dobrý den Davide, k Vašemu dotazu ze dne 11.1.2011 Vám sděluji následující: V současné době jsou pozemky pod koupalištěm i pozemky přilehlé, včetně rybníku v majetku Moravského rybářského svazu. „Rybáři“ připravují projekt na revitalizaci celé plochy, která bude otevřena veřejnosti a bude sloužit i pro trávení volného času. Současně je připraven v lokalitě bývalého JZD projekt pro seniory, včetně velké relaxační zahrady. Tento projekt a projekt rybářů propojí oba projekty v jeden celek a vznikne tak podél Šatavy ucelená rekreační lokalita. Co se týká koupaliště, tak projekt obnovení koupaliště, řešila obec v polovině devadesátých let. Realizován nebyl z důvodu velké finanční nákladnosti. Dotace na takovýto projekt z EU získat nelze. Konkurence v podobných projektech je tak velká, že bez významných provozních dotací zřizovatele jsou takováto zařízení ztrátová. Tolik k Vašemu dotazu. Děkuji za Váš zájem o dění v naší obci a přeji úspěšný den. Ing. Jan Helikar starosta obce