Zeptejte se starostky

Pokud chcete položit nový dotaz, prosím zaregistrujte se. Odpovíme co nejdříve.

Upozorňujeme, že nejsou akceptovány vulgární, urážlivé a rasistické výrazy, stejně jako projevy, které jsou v rozporu se zákony ČR. Děkujeme za pochopení.

  Vaše jméno

  Váš email

  Téma dotazu

  Vypočítejte

  Dotaz

  VÝPIS DOTAZŮ A ODPOVĚDÍ

  Cyklostezky

  |

  Dotaz:

  Dobrý den pane Starosto, je to již delší dobu co jsem četl dokument ve kterém bylo psáno o vybudování cyklostezek směrem Žabčice a Přísnotice. Tyto cesty by se dali využívat i pro jízdu na kolečkových bruslích. Chtěl bych se zaptat v jakém stadiu se tento projekt nachází a kdy bude případně dokončen. Děkuji. S pozdravem Petr Zeman.

  Odpověď:

  Dobrý den, Obec Vranovice je "součástí" několika významných cyklistických stezek. Nejvýznamnější z nich je mezinárodní cyklostezka "Brno - Vídeň". Pro vybudování bezpečnostní trasy cyklostezky na území ČR byl založen Dobrovolný svazek obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň, členem tohoto svazku je i naše obec. V letošním roce bude zahájena výstavba cyklostezky na 7 úsecích v celkové hodnotě cca 54 mil Kč. Na území našeho katastru se však tato etapa realizovat nebude. Cyklostezka v katastru Vranovic (Přísnotice - Vranovice - Přibice) je připravena projekčně, je vydán územní souhlas a v současné době probíhá stavební povolení. K realizaci tak pravděpodobně dojde v letech 2012 - 2013. Povrch cyklostezky je projektován na celém úseku tak, aby byl vhodný i pro kolečkové brusle.

  telefonní číslo krizového štábu obce Vranovice

  |

  Dotaz:

  Dobrý den,chci se zeptat,jaké je telefonní číslo krizového štábu obce Vranovice? děkuji

  Odpověď:

  Dobrý den, Váš dotaz vyžaduje komplexní odpověď – vysvětlení. Krizové štáby se zřizují pouze ke konkrétním krizovým situacím – povodně, požáry zemětřesení, jedná se o situace při kterých jsou ohroženy životy obyvatel a hrozba způsobení škody na majetku obce a třetích osob. Pro naší oblast jsou asi nejlépe představitelné povodně. Průběžné krizové řízení zajišťuje a koordinuje Jihomoravský kraj. V neustálém provozu je Informační systém krizového řízení Jihomoravského kraje. Jihomoravský kraj má zřízen „Komunikační, monitorovací a varovný SMS systém“. Způsob přihlašování občanů do databáze pro posílání SMS zpráv v krizových situacích je zveřejněn na webové stránce: www.krizoveinfo.cz. V rámci této webové stránky má každá obec vytvořenu vlastní samostatnou webovou stránku s konkrétní informací pro občany obce. V případě, že dojde ke konkrétní krizové situaci, tak je postupováno přesně dle pokynů krizového centra. Všechna důležitá telefonní čísla jsou uvedena na našich webových stránkách obce.

  intenzifikaci ČOV

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, pane starosto často se v různých zápisech z obce dočítám o intenzifikaci ČOV. Točí se kolem toho docela dost peněz. Můžete mi vysvětlit co si mám pod tím pojmem intezifikace ČOV představit? O jaké konkrétní zásahy se jedná. Zdá se mi také že čistička je poměrně nedávno postavená a už se do ní investují další nemalé peníze. Děkuji za objasnění. Filip

  Odpověď:

  Dobrý den pane Filip, Intenzifikace ČOV se skládá ze dvou základních částí: 1. Rozšíření technologie. Toto zahrnuje: -  dehydrátor, technologie na odvodnění kalu. -  šnekový dopravník na dopravu odvodněného kalu. -  česla na zachycení hrubých mechanických nečistot. -  kontejner, včetně drapáku na nakládání a odvoz shrabků. Tuto technologii ČOV vůbec neobsahovala a dojde s ní jednak k účelnějšímu provozu ČOV a dále ke zlevnění provozu ve výši cca 27.000,-Kč/měsíčně. 2.  Intenzifikací dochází rovněž k provozním opravám: -  výměna krytiny, včetně položení speciální plachty pod krytinu. -  opravy fasády, nátěry atd.  Celkový projekt včetně položkového rozpočtu je k nahlédnutí na OÚ. Čistička odpadních vod je v provozu více než deset let. Tak agresivní prostředí, jako je na ČOV způsobuje zvýšenou potřebu údržby a bohužel i oprav.  Doplnění technologie přináší jednoznačné provozní úspory. Věřím, že uvedená odpověď je dostačující. Ing. Jan Helikar starosta obce

  Koupaliště

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, zajímalo by mě, zda neuvažujete o rekonstrukci bývalého Vranovického koupaliště, které je v současné době ve správě rybářů. Nevím do jaké míry je tato nádrž přínosem, ale co takhle obnovit tradiční koupaliště, které by jistě bylo hojně navštěvováno jak v létě (koupání, občerstvení, aktivní odpočinek atd.) tak i v létě (bruslení, výuka atd.). Nehledě k tomu že jsme střediskovou (spádovou) obcí, máme čističku a můžeme využít dotace z EU do r. 2013. Věřím že by tato investice do multifunknčího "areálu" byla opět oživením atraktivnosti naší obce. Děkuji za Váš názor. David

  Odpověď:

  Dobrý den Davide, k Vašemu dotazu ze dne 11.1.2011 Vám sděluji následující: V současné době jsou pozemky pod koupalištěm i pozemky přilehlé, včetně rybníku v majetku Moravského rybářského svazu. „Rybáři“ připravují projekt na revitalizaci celé plochy, která bude otevřena veřejnosti a bude sloužit i pro trávení volného času. Současně je připraven v lokalitě bývalého JZD projekt pro seniory, včetně velké relaxační zahrady. Tento projekt a projekt rybářů propojí oba projekty v jeden celek a vznikne tak podél Šatavy ucelená rekreační lokalita. Co se týká koupaliště, tak projekt obnovení koupaliště, řešila obec v polovině devadesátých let. Realizován nebyl z důvodu velké finanční nákladnosti. Dotace na takovýto projekt z EU získat nelze. Konkurence v podobných projektech je tak velká, že bez významných provozních dotací zřizovatele jsou takováto zařízení ztrátová. Tolik k Vašemu dotazu. Děkuji za Váš zájem o dění v naší obci a přeji úspěšný den. Ing. Jan Helikar starosta obce