Zeptejte se starosty

Pokud chcete položit nový dotaz, prosím zaregistrujte se. Odpovíme co nejdříve.

Upozorňujeme, že nejsou akceptovány vulgární, urážlivé a rasistické výrazy, stejně jako projevy, které jsou v rozporu se zákony ČR. Děkujeme za pochopení.

  Vaše jméno
  Váš email
  Téma dotazu
  Vypočítejte
  Dotaz

  VÝPIS DOTAZŮ A ODPOVĚDÍ

  dům pro seniory

  |

  Dotaz:

  Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, jestli Dům pro seniory ve vašem městě má licenci. Děkuji Benešová

  Odpověď:

  Dobrý den, paní Benešová. Dům pro seniory v naší obci je provozován soukromým subjektem. Veškeré informace získáte na webových stránkách naší obce. Pro jednoduchost zde uvádím užitečné a praktické kontakty: Ing. Monika Murčová, sociální pracovnice – poskytuje informace zájemcům o službu, tel.: 605 205 862, e-mail: socialni.vranovice@seniorprojekt.net. Věřím, že na uvedených kontaktech získáte veškeré potřebné informace. Děkuji za Váš dotaz a jsem s úctou. Ing. Jan Helikar, starosta obce

  bytový dům Doliny

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, vážený pane starosto. Chtěla bych se zeptat na bytový dům Doliny, jestli pak budou byty v tomto domě k pronajmutí od obecního úřadu, nebo jen na prodej? Děkuji Chalupová

  Odpověď:

  Dobrý den paní Chalupová, bytový dům v Dolinách bude dostavěn do konce r. 2016. V současné době se uvažuje pouze o prodeji nově vybudovaných bytů. Je však možné, že v průběhu prodeje bytů dojde ze strany obce k přehodnocení tohoto záměru a jeden až dva byty zůstanou v majetku obce a následně budou pronajímány. Děkuji za Váš dotaz a jsem s úctou. Ing. Jan Helikar, starosta obce

  škola

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, V občasníku jsem se dozvěděla, že stodola za ZŠ byla zbourána firmou a stálo to plno peněz, zajímalo by mě, zda by to nešlo řešit tak, že by obec vyhlásila, že daruje cihly za odvoz a rozebrání stodoly, určitě by se našlo dost zájemců a obec by ještě ušetřila, nebo tomu brání zase nějaký nesmysl v zákoně? Děkuji za odpověď Hochmanová

  Odpověď:

  Dobrý den paní Hochmanová,
  děkuji za Váš dotaz. Ano, je pravda, že v době letních prázdnin došlo k demolici stodoly za budovou ZŠ U Floriánka. Demolice stodoly byla první etapa, která byla nutná, pro výstavbu plánovaného Vzdělávacího centra.
  A nyní, jak demolice proběhla: demolice stavby musí být zajištěna po odborné stránce a zejména po stránce bezpečnostní. K demolici je nutné zpracovat podmínky demolice, rozpočet a zejména povolení Stavebního úřadu. Pro zajištění demolice bylo vypsáno výběrové řízení, ve kterém byly zahrnuty podmínky, o kterých píšete. Očištění cihel a odvoz dřevěných prvků (trámy, fošny, prkna) bylo dáno pro veřejnost. Tímto způsobem bylo očištěno cca 8 – 10 tis. ks cihel a prodáno cca 10m3 dřeva. Vítězná firma tak zajistila odpojení elektrické energie, plynu, odborné a bezpečné rozebrání střechy, odvoz a uložení na skládku nepoužitelné suti a dalšího nepoužitelného materiálu.Demolice stodoly, oplocení dvorního traktu a uložení nepotřebného materiálu na skládku bylo realizováno za méně než polovinu původního rozpočtu. Demolice tak splňovala veškeré technické a zejména bezpečnostní podmínky a podařilo se dosáhnout celková úspory ve výši několika sta tisíc korun.
  S přáním úspěšného dne Ing. Jan Helikar, starosta obce

  Kopečky

  |

  Dotaz:

  Když tak tady čtu o tom,co se všecko vybudovalo,buduje a bude budovat,zajímalo by mě,kdy příjdou na řadu Kopečky.Tak nějak mám pocit,že co je za křižovatkou už k Vrankám nepatří.Problémy s pozemky? Snad, ale netáhne se to už nějak dlouho? Možná kdyby tu bydlel někdo ............ !?

  Odpověď:

  Dobrý den pane Stankovič, a děkuji za Váš dotaz. Odpověď na vaší otázku je jednoduchá: ANO, táhne se to už velice dlouho. I nás to velice trápí. Celá investice již byla naplánována na rok 2014, v rozpočtu byly na tyto práce vyčleněny finanční prostředky. V současné době zajišťujeme poslední dva podpisy - souhlasy se stavbou. Jedná se o dva nové majitele bytů. V průběhu zajišťování souhlasů a vyjádření ke stavbě došlo ke změně majitelů dvou bytů. Čím více dotčených osob, tím je vždy komplikovanější zajištění všech souhlasů a vyjádření. Na závěr snad jenom jedna poznámka. Před třemi lety se zrealizovala kompletní rekonstrukce chodníků a parkovacích míst na ul. Přísnotická. Snahou obce je provádět opravy a investice rovnoměrně po celé obci. Lokalita Kopečky si opravu zaslouží. Věřím, že během krátké doby získáme i ty poslední souhlasy a budeme moci požádat o vydání stavebního povolení. Projekčně je vše připraveno více než dva roky. Ing. Jan Helikar, starosta obce

  kovový odpad

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, prosím o info, kam v naší obci s kovovým odpadem /vesměs obaly od konzerv../. Máme už naplněnou původní kovovou nádobu na komunální odpad. Někdy býval svoz kovů - tzv. Železná sobota. Děkuji, Jana S

  Odpověď:

  Dobrý den paní Střešinková a děkuji za Váš dotaz. Kovový odpad je řešen nezměněným způsobem, jak tomu bylo v minulosti. To znamená, že dvakrát do roka je v obci vyhlášena tak zvaná Železná sobota, kdy místní hasičský sbor organizuje svoz železa. Poslední svoz byl v sobotu v měsíci květnu. Termín svozu železa je vždy inzerován ve Vranovickém zpravodaji, na webových stránkách obce a ve veřejném rozhlase. Tolik k Vašemu dotazu. Ing. Jan Helikar, starosta obce

  pozemky k prodeji určené k výstavbě RD

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, Vážený pane starosto, píši Vám s dotazem, zda-li se ve Vranovicích do budoucna, či v blízké budoucnosti chystá výstavba rodinných domů? Na vašem webu jsem si pročetla, jak úspěšně probíhala výstavba nových rodinných domů v minulosti. Na webu, který nabízí pozemky jsou pozemky k prodeji ve Vranovicích uvedené, ale bohužel bez bližších informací, komu patří. Snad tento dotaz bude zajímat i více čtenářů, ať Vás neokrádám o čas :-) Díky za odpověď a za možnost se takto napřímo zeptat. Díky za Váš čas i odpověď a přeji hezké dny. S pozdravem Šárka Nápravníková

  Odpověď:

  Dobrý den paní Nápravníková, a děkuji za Váš dotaz. V posledních cca 7-mi letech naše obec sama developersky  vybudovala tři lokality pro rodinné bydlení. Vybudovala kompletní infrastrukturu a následně prodala cca 70 stavebních míst. Všechna stavební místa jsou prodána a nyní obec nevlastní žádné pozemky pro samostatně stojící rodinné domy. Obec Vranovice má připravený projekt pro stavbu bytového domu se 24-mi bytovými jednotkami v lokalitě Doliny. Realizace tohoto projektu nebyla dosud schválena v Zastupitelstvu obce. Věřím, že tomu tak bude na nejbližším jednání Zastupitelstva a projekt bude realizován do konce roku 2016. Dále se začne připravovat developerský projekt na vybudování kompletní infrastruktury a stavebních míst v lokalitě ulic Květná a Sokolská. Realizace tohoto projektu bude závislá na získání pozemků pro tento projekt. Aktuální informace budou vždy zveřejňovány na našich webových stránkách. Ještě jednou děkuji za dotaz a přeji pěkný den. S úctou Ing. Jan Helikar, starosta obce

  půjčovna kol

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, dnes 1.5.2015 po 7 hod. jsem chtěl zjistit, jak a kdy funguje nová půjčovna kol na nádraží Vranovice. Navštívil jsem areál vlakového nádraží a nic jsem neobjevil. Dočetl jsem se ve Zpravodaji obce Vranovice, že od začátku dubna je tato půjčovna v provozu. Na webových stránkách obce se píše, že provoz půjčovny bude zahájen dne 1.5.2015. Setkal jsem se pouze s arogantním zaměstnancem SŽDC, zřejmě výpravčím, který nemá ani elementární vychování, jako příklad uvádím, že neumí ani odpovědět na pozdrav. Na jeho chování si budu stěžovat u jeho zaměstnavatele. Ptám se, kdy tedy bude půjčovna kol v areálu železniční stanice Vranovice fungovat. Předem děkuji za odpověď.

  Odpověď:

  Ahoj Rosťo, děkuji za dotaz, i když mne trochu překvapil. Doposud jsme si, v případě potřeby nebo jakékoliv nejasnosti, vždy zavolali a zeptali se, co bylo třeba. Nyní jsi zvolil veřejný dotaz. I přes to se na něj pokusím plnohodnotně odpovědět. Společný projekt Českých drah, a.s., a obce Vranovice v půjčování kol na železniční stanici se připravoval delší dobu a vyvíjel se postupně v několika etapách. Provozování půjčovny a nákup kol zajišťují ČD a naše obec spolupracuje s pokladními ČD při vydávání a příjmu kol s doporučením telefonické rezervace předem. Aby mohlo být zajištěno fungování půjčovny kol a ochrana majetku, rozhodly se ČD provést v čekárně stavební úpravy ve formě oddělené místnosti vyhrazené pro půjčovnu. Tyto úpravy byly provedeny v druhé polovině dubna, proto mohlo být půjčování kol spuštěno do ostrého provozu až od 1.5.2015, o čemž jsme informovali i na našich webových stránkách. Na tento den však připadá státní svátek, tedy provoz dopravy, pokladny i půjčovny je ve stejném režimu jako v neděli, tj. v případě pokladny a půjčovny od 10:15 hod. Na základě Tvojí reakce jsme se rozhodli společně s ČD více zdůraznit tuto skutečnost na webových stránkách obce i ČD. V případě zájmu o půjčení kol doporučujeme i nadále rezervaci předem na tel. čísle 725 885 932. Co se týká chování zaměstnance ČD nebo kohokoliv jiného, tak na to odpovědět neumím. Lidskou slušnost a snad i trochu ohleduplnosti jako starosta nikomu nařídit nemohu, a už vůbec ne zaměstnanci ČD. Se slušností a ohleduplností často souvisí i dodržování obecních a právních norem. A to mohu slíbit Tobě i ostatním občanům obce, že na dodržování obecních vyhlášek, dodržování územního plánu a dalších obecně platných norem, budu velice důsledně dbát. Ještě jednou děkuji za položený dotaz. Ing. Jan Helikar, starosta obce

  Cyklostezka

  |

  Dotaz:

  Vážený pane starosto, dnes jsem při vyjížďce na kole zjistil, že měsíční uzavírka Přísnotic zanechala devastující následky na cyklostezce mezi Vranovicemi a Žabčicemi, neboť ji "chytráci" v autech využívali ke zkrácení objízdné trasy. Povrch, který byl kdysi zhotoven z recyklované asfaltové směsi, je v dezolátním stavu a na kole již téměř nesjízdný. Ani několik zim nepoškodilo stezku tolik, jako měsíc provozu "chytráčků", kteří potřebovali ušetřit pár kilometrů. Je v silách obce nebo sdružení obcí zajistit opravu cyklostezky? Nedalo by se na tuto opravu využít nějaké dotace? Není možno opravu financovat z téže "hromady", jako opravu silnice v Přísnoticích (když devastace povrchu cyklostezky s ní věcně souvisí)? Za odpověď Vám předem velice děkuji! MB

  Odpověď:

  Dobrý den pane Bubeník,
  děkuji za Váš dotaz. O poškození cyklistické stezky na úseku Vranovice – Přísnotice víme a již řešíme náhradu škody. Na devastaci má vinu, hned několik subjektů. Jednak to jsou  “chytráci”, jak je nazýváte, kteří si zkracují cestu v době objízdné trasy, ale největší a zásadní vinu má provozovatel pásové zemědělské techniky, který povrch cesty narušil zcela zásadně. Kdyby nedošlo k narušení povrchu pásovou technikou, tak osobní automobily by cyklistickou stezku nepoškodily.
  Majitele pásové techniky i objednatele jeho služeb, vedení obce již zná a požaduje náhradu způsobené škody. Vedení obce bude důsledně trvat na náhradě způsobené škody, případně na opravě povrchu cyklistické stezky.  Nebude to jednoduché a je možné, že to bude “chvilku” trvat. Vedení Obce Vranovice však bude důsledné.
  S úctou Ing. Jan Helikar, starosta

  Volně pobíhající psi

  |

  Dotaz:

  Dobrý den pane starosto, reaguji na článek v Občasníku č. 2 (duben 2015). Jako vlastník čtyřnohého mazlíčka se snažím veškeré jeho hmotné potřeby uklízet, ale bohužel musím konstatovat, že v naší obci chybí podmínky pro úklid. Obce, které se nachází v naší blízkosti vychází pejskařům vstříc a jako součást obecních odpadkových košů nabízí i pytlíky na exkrementy. Myslím, že kdybychom takovou možnost měli, tak by se takový problém mohl eliminovat. Bohužel, je pravda, jak jste sám psal, morální hodnota některých obyvatel se nepodaří napravit ani pytlíky na exkrementy. Sám jsem byl několikrát svědkem, kdy se páníček svého mazlíčka několikrát otočí a jakmile se ujistí, že není pozorován, odchází, aniž by po svém pejskovi uklidil a to i když svého čtyřnohého mazlíčka má na vodítku. Plánuje obec Vranovice v nejbližší době o doplnění odpadkových košů pytlíky na psí exkrementy? Děkuji za odpověď. S přáním hezkého dne. Radek Klimeš

  Odpověď:

  Dobrý den Radku, děkuji za dotaz.
  Za zkoušku nic nedáme. Osobně nejsem přesvědčen, že takové opatření výrazně pomůže. I přes to budu velice rád, pokud tomu tak bude. Jedná se o opatření, které si nevyžádá žádné investiční náklady, ani organizační změny. Pytlíky na psí exkrementy v nejbližších dnech umístíme k odpadkovým košům. Po delším časovém období můžeme společně toto opatření vyhodnotit.
  Radku, ještě jednou děkuji za dotaz a podnět a jsem s úctou.
  Ing. Jan Helikar, starosta obce

  Dotaz

  |

  Dotaz:

  Dobrý den pane starosto,chtěla jsem se zeptat, proč v ulici Nad Dolinami nebyl vyvezen papír. Popelářské auto tu vůbec nebylo a to jsme skoro celá ulic popelnice dali ven již v úterý. Bude nějaký náhradní termín, nebo je  nějaký důvod, proč je tato ulice vynechaná? Všichni jsme tu kvůli počasí prováděli "sběr" papírů všude možně, protože popelnice padají. Já naštěstí nemám  popelnici přeplněnou a papír do příštího svozu mohu skladovat doma, ale jiní lidé je mají plné hodně. Děkuji za odpověď a přeji hezký den. S pozdravem Vápeníčková Lenka

  Odpověď:

  Dobrý den vážená paní Vápeníčková, na základě předešlého dotazu paní Bartošové, jsem svoz papíru dne 1.4.2015 v ul. Nad Dolinami osobně prověřil, jak u společnosti A.S.A., tak i u spoluobčanů bydlících v ulici Nad Dolinami. Svozové auto bylo na Vaší ulici dne 1.4.2015 v 5.04 hod. Tento čas je zdokumentován, jak od společnosti A.S.A, tak je potvrzen i několika spoluobčany. Dále mi bylo sděleno, že několik rodin z Vaší ulice vůbec nádoby s papírem nepřistavilo k odvozu a několik rodin je přistavilo až po šesté hodině ranní. Tolik k Vašemu dotazu. Dovolím si využít tohoto tématu k mnohokrát opakovanému apelu na celou veřejnost. V zájmu úspěšného a bezkonfliktního svozu odpadu je třeba nádoby přistavit večer před plánovaným svozem. Nádoby je třeba přistavit tak, aby bylo jasně zřetelné, že jsou určeny k výsypu. Nejlépe přistavit je hned za okraj vozovky. Věřím, že k opakovaným nepříjemnostem tímto společně předejdeme. Všem přeji klidné prožití Velikonočních svátků. S úctou Ing. Jan Helikar, starosta obce