Zeptejte se starostky

Pokud chcete položit nový dotaz, prosím zaregistrujte se. Odpovíme co nejdříve.

Upozorňujeme, že nejsou akceptovány vulgární, urážlivé a rasistické výrazy, stejně jako projevy, které jsou v rozporu se zákony ČR. Děkujeme za pochopení.

  Vaše jméno

  Váš email

  Téma dotazu

  Vypočítejte

  Dotaz

  VÝPIS DOTAZŮ A ODPOVĚDÍ

  povolení ke kácení okrasných dřevin

  |

  Dotaz:

  Vážený pane starosto, zřejmě vám nefunguje email a tak se s žádostí obracím zde . Žádám o zdůvodnění zamítnutí žádosti o kácení přerostlých okrasných dřevin, které znemožňují bezpečný výjezd vozidla od domu č 527 a dále hrozí poškození betonové desky jejich kořeny a také zasahují do elektrického vedení. Ve zdůvodnění mi rovněž sdělte kdy a jakým způsobem se obec postará o bezpečný výjezd od RD č. 527 a zajištění betonové desky vjezdu proti poškození kořeny, či případnému výpadku elektřiny z důvodu zkratu na el. vedení . Jen doplňuji že předmětné okrasné dřeviny , které jste zamítly skácet , obec nevysadila a ani se o ně po celou dobu nestarala .

  Odpověď:

  Dobrý den, pane Mikloši, dopisem ze dne 5.1.2021 jste požádal o povolení ke kácení okrasných dřevin na pozemkou obce Vranovice, před RD na ul. Nosislavská 527. Rada obce zajistila prohlídku dřevin. Jelikož se jedná o naprosto zdravé stromy, tak Rada obce nepovolila kácení předmětných okrasných stromů. Vedení obce zajistí úpravu stromů tak, aby stromy nezasahovaly do elektrického vedení. Úprava stromů bude provedena odbornou firmou hned, jak to počasí dovolí. Ing. Jan Helikar, starosta obce

  posyp chodníku při ledovce

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, je možné posypat k nádraží chodnik posypem v co nejkratší době než dojde k úrazu. Ráno chápu byla kalamita, ale nemít to posypane ani večer za celý den to nechápu. Všude je vše vybetonovano, takže nelze uhnout do trávy jako kdysi a tak se stává cesta z práce do práce hororem. Večer nás z vlaku šlo víc včetně postarších občanů a nestačili jsme se divit, že to není ošetřeno. Děkuji a přeji hezký večer Čechovičová Jana ml.

  Odpověď:

  Dobré ráno, paní Čechovičová, V neděli se sypalo od 4 hod. ráno, s odpolední přestávkou na odpočinek až do večera. Včera, tj. v pondělí se sypalo od 5 hod. ráno. Všechny komunikace byly alespoň jedenkrát posypány. Údržba chodníků je komplikovanější. Chodníky okolo nádraží byly posypány v neděli i v pondělí. Ledovka, která byla v neděli, tak nedovolila údržbu chodníků strojově. Opravdu technicky nebylo možné sypat strojem, a to z důvodu, že sypací stroj se na chodníku neudržel a hrozilo nebezpečí úrazu a způsobené škody velkého rozsahu. V pondělí byly sypány i chodníky. Tam kde to již šlo, tak strojem, tam kde to nešlo strojem tak ručně. Tyto úseky se sypaly ručně. Tam kde jsou chodníky s velkým příčním sklonem a souběžně je komunikace, která je velice málo frekventovaná, tak z bezpečnostních důvodů je nutné v tomto období používat i pro chůzi komunikaci. O tento případ jde i v ulici Úzká. Všechny spoluobčany prosím, aby v tomto, pro dopravu velice nepříznivém počasí byly velice opatrní. Dnes opět již od 5-ti hodin dochází k posypu komunikací. Ing. Jan Helikar, starosta obce

  oprava komunikace

  |

  Dotaz:

  Vážený pane starosto v roce 2019 jste zde veřejně uvedl , že bude v roce 2020 opravena nebo minimálně započata oprava komunikace U koupaliště, viz citace níže . Máme konec ledna 2021 a na této ulici nebyly ani započaty žádné práce . Zajímalo by mne , kde nastal problém , ale hlavně mi to nevysvětlujte koronavirem , protože vládní opatření se na stavební práce ani asfaltování silnic nevztahovalo. Předem děkuji za brzkou odpověď , ale hlavně za opravenou silnici U koupaliště s parkovacími místy. Mikloš P. oprava silnice 2019-08-14 15:09:12 | MIKLOŠ Petr Dotaz: Vážený pane starosto , taky bych rád nadhodil jeden problém a to opravu propadající se silnice na ulici U koupaliště, kde se propadají kanalizační přípojky , které byly špatně zhutněny a neodborně asfaltovány a dále napojení této silnice na silnici ul. Nová. Chápu Vaše problémy s tvrdým a nezpracovatelným pískem na pískovišti u Pizzerie , z kterého se nedají stavět bábovičky , ale hrozný stav komunikace U koupaliště trvá již několik let, a za tu dobu se zde provoz zněkolikanásobil a to nemluvím o těžké technice na stavbu bazénu, která tudy projížděla a také se na uvedeném stavu podepsala. Myslím, že i tato část Vranovic, by si zasloužila trošku více pozornosti , než je jí věnováno a nezabývat se jen novou výstavbou a přilákáním nových lidí. Občas by bylo dobré myslet i na "starousedlíky". Předem Vám děkuji za vyčerpávající odpověď s uvedením termínu provedení výše zmíněných oprav . P. MIKLOŠ Odpověď: Dobrý den, vážený pane Mikloši, oprava komunikace na ul. U koupaliště se plánuje na rok 2020. Určitě jsme na ni nezapomněli. Před opravou komunikace však bude muset dojít i k rekonstrukci vodovodního řadu a kanalizačního řadu. Po dokončení Vzdělávacího centra U Floriánka je rovněž počítáno s opravou komunikace U Floriánka. Dále je připravována studie, která bude řešit komplexní úpravu napojení komunikace U koupaliště na komunikaci Ul. Dlouhá a využití celého prostoru "Za konírnou". S přáním úspěšného dne, Ing. Jan Helikar, starosta obce

  Odpověď:

  Dobrý den , vážený pane Mikloši, Předem děkuji za dotaz a současně za nápovědu, jak mám, či nemá odpovídat. Projektová dokumentace na opravu komunikace a na opravu kanalizačního řadu byla dokončena v r. 2020. Současně VaK Břeclav připravuje opravu vodovodního řadu na ul. U koupaliště. Ten nyní dokončuje projektovou dokumentaci. Obec Vranovice je připravena k opravě, jak komunikace, tak i kanalizačního řadu.na ul. U koupaliště a U Floriánka. Na realizaci má obec zajištěno kompletní financování. Přesný termín zahájení je odvislý od možností VaK Břeclav. S přáním úspěšného celého týdne Ing. Jan Helikar, starosta obce

  oblast Hájek

  |

  Dotaz:

  Vážený pane starosto, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem může obec (resp. myslivecké sdružení Vranovice) zasahovat do rozhodnutí Lesů ČR týkající se kácení oblasti Hájek. V posledních letech dochází k jeho devastaci kácením vzrostlých stromů bez jakéko-li náhrady novými stromky. V součastné době vzniká nová mýtina ve směru na Přibice.

  Odpověď:

  Dobrý den, Zbyňku, Obec Vranovice, ani myslivecké sdružení, nemá žádnou možnost zasahovat do rozhodnutí jakékoli společnosti - ani do rozhodnutí Lesů ČR. Povolování kácení lesů nespadá do kompetence obcí třetího stupně. S pozdravem Ing. Jan Helikar, starosta obce

  Harmonogram svozu odpadů 2021

  |

  Dotaz:

  Dobrý den pane starosto, Je možné zveřejnit na stránkách obce harmonogram svozu odpadů na rok 2021? Nikde jsem nenašel. Děkuji a přeji úspěšný rok 2021! Marek Sieklík

  Odpověď:

  Dobrý den, Marku, Svoz odpadů je zveřejněn na webových stránkách obce - viz odkaz: https://vranovice.eu/jsem-obcan/projekt-tridime-uz-doma/svozy-odpadu/ Rovněž Marku Vám, i celé rodině, přeji úspěšný rok 2021. Ing. Jan Helikar, starosta obce

  kabelová televize

  |

  Dotaz:

  Dobrý den pane starosto, prosím o sdělení kdo bude provozovat kabelové spojení (televize + internet ) v obci Vranovice. děkuji mnohokrát Langhammerová

  Odpověď:

  Dobrý den, paní Langhammerová, investorem kabelového internetu je společnost Onlinex NM s.r.o., Nové sady 988/2, Brno. Kdo bude provozovatelem není obci známo. Obec není investorem, ani nebude provozovatelem. S přáním hodně zdraví. Ing. Jan Helikar, starosta obce

  Parkování

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, pane starosto koupila jsem si letos byt na ulici Přibická 269.Zajímalo by jak je to s parkováním před bytovkou nebývá skoro vůbec volné parkovací místo. Často bývá volno, před bytovkou s číslem popisným 673.Obyvatelé této bytovky mi řekli, že je to soukromí pozemek přitom, žádná cedule nikdy není. Kde je možné parkovat? Děkuji Pěkný den Svobodová Zdena

  Odpověď:

  Dobrý den, paní Svobodová, veškerá parkovací místa u bytových domů na ulici Přibická, tak jako všechna ostatní v naší obci, jsou veřejnými místy k parkování. Parkovací místa nejsou na soukromých pozemcích. Jedná se o veřejná parkovací místa. Ing. Jan Helikar, starosta obce

  poděkování, bleskové povodně, opatření do budoucna

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, vážený pane starosto, rád bych touto cestou poděkoval místním a profesionálním hasičům z okolí za pomoc při likvidaci bleskové povodně na ulici Nosislavská. Díky rychlé reakci a vyčerpání vody ze sklepů se předešlo větším následným škodám. Poděkoval bych i Vám pane starosto. Byl jste celou dobu na místě zásahu, zajistil jste pytle s pískem a kontejnery pro odklízení škod a vše jste koordinoval. Na druhou stranu by bylo dobré se zamyslet do budoucna a zde budu požadovat provedení studie pro zajištění příčiny a následně zajištění opatření aby se podobný problém neopakoval (např. zvýšení propustnosti kanalizačních deklů, odtokové žlaby atd....) děkuji Radek Faron občan Vranovic

  Odpověď:

  Dobrý den, Radku, Naprosto ve všem se s Vámi shoduji: poděkovat je třeba všem, kdo se včerejší odpoledne zapojili do likvidace následků přívalového deště a zmírnění jeho následků. Hasiči, zaměstnanci obce, sousedé, všem, kteří přiložili ruku k dílu. Nyní jsme zajistili vysoušeče, které v odpoledních hodinách umístíme do nejvíce postižených garáží a sklepů. Odvoz kontejnerů a případné nové přistavení kontejnerů se bude koordinovat přímo s majiteli postižených nemovitostí s pojišťováky atd. Srážky, které spadly za dvě hodiny byly od 55mm do 700mm, což je naprosto výjimečné. Současně budeme tuto problematiku řešit s projektanty a hledat řešení, které by zabránilo těmto situacím. Ještě jednou děkuji všem. Ing. Jan Helikar, starosta obce

  Auditor - průzkum trhu a jeho zajištění

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, vážený pane starosto, vzhledem k absenci veřejných zastupitelstev bych se vás rád veřejně, nikoliv jen soukromě zeptal, proč se rada 6.4.2020 rozhodla pro provedení průzkumu trhu a vybrání nového auditora pro rok 2020 (s termínem splnění k 30.5.2020)? Tento auditor bude obec stát další peníze, a vzhledem k tomu, že můžeme očekávat propad v příjmové stránce rozpočtu na straně příjmu z daní, bylo by vhodné šetřit, kde se dá. Případ auditora je přesně oblastí, kde obec může ušetřit a poptat audit od kraje zcela zdarma. Proč tedy hodláte utrácet další peníze za věc, za kterou to není potřeba a které by byly potřeba na důležitějších místech? Alvin Korčák - zastupitel obce Vranovice

  Odpověď:

  Dobrý den, pane Korčáku, rád Vám odpovím veřejně, ani nepředpokládám, že by jste se ptal soukromě. Ing. Dvořák, který nám vykonával každoroční kontrolu hospodaření (tzv. audit) více než deset let, tak se rozhodl svoji činnost, z důvodu důchodového věku, ukončit. Za nového auditora radou obce byla vybrána společnost K auditors s.r.o., která tuto činnost vykonává v mnoha obcích v okolí (např. Přísnotice, Blučina, Vojkovice). Nabízená cena je 36.000,-Kč bez DPH. Tato cena představuje z předpokládaných celkových ročních příjmů obce naprosto zanedbatelných cca 0,00083 procenta. Dobrý auditor každému městu, městské části, či obci, může ušetřit několikanásobně vyšší finanční částku, než jsou jeho naprosto zanedbatelné náklady. Každá obec, město nebo i kraj, ocení zkušenost dobrého soukromého auditora. I naše obec tuto zkušenost má. V rozpočtu na letošní rok bylo s těmito náklady počítáno. Úspory jistě najdeme v jiných oblastech a rozpočet obce pro letošní rok bude, i po výpadku příjmů, výrazně přebytkový. Ing. Jan Helikar, starosta obce

  BD Nad Dolinami

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, pane starosto. Vzhledem k obrovskému pochybení obce, při stavbě, kontrole stavby, a následně i prodeji bytů v BD na ulici Nad Dolinami, hodláte odstoupit z funkce? Vy, jako starosta obce a oba místostarostové, jakožto lidé, co prováděli na stavbě technický dozor? Předseda SVJ BD Nad Dolinami Petr Žáček

  Odpověď:

  Dobrý den, pane Žáčku, Řešíte s obcí několik reklamací za SVJ, i za Váš byt. Již v rámci reklamace jste obdržel, jako kupující, výraznou slevu. Dále jsou reklamace, které obec uznala a dále reklamace, které obec neuznala. Vady, které jsou obcí uznány, tak budou odstraněny a veškeré vynaložené náklady budou uplatněny, jako náhrada škody u zhotovitele stavby - společnosti Vašstav, s.r.o. Reklamace, které uznány obcí nebyly, tak řeší příslušný soud. Ten rozhodne o tom, zda došlo k pochybení ze strany prodávajícího, nebo jestli reklamace oprávněna není. Z funkce starosty odstupovat nemám v úmyslu. Vranovice nejsou jenom BD Nad Dolinami. Vranovice jsou rovněž Dům pro seniory, který slouží seniorům, nová školní jídelna, která slouží nejen žákům ZŠ, ale i veřejnosti. Vranovice jsou rovněž Vzdělávací centrum, včetně školního bazénu, nové tělocvičny, nové knihovny a Základní umělecké školy. Vranovice jsou rovněž opravené chodníky a komunikace. Ing. Jan Helikar, starosta obce