Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2023 > Integrované šetření v zemědělství 2023

Integrované šetření v zemědělství 2023

logo cesky statisticky urad

Český statistický úřad (ČSÚ) informuje o Integrovaném šetření v zemědělství „IŠZ 2023“, které je v letošním roce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1091. Šetření navazuje na Integrované šetření v zemědělství 2020 a systém strukturálních
šetření konaných v České republice od roku 1995 do roku 2016. Šetření probíhá kombinovaným způsobem. Právnické osoby a část podnikajících fyzických osob byly obeslány oznámením o zpravodajské povinnosti a statistickými výkazy do datových schránek, u těchto zpravodajských jednotek se také předpokládá poskytnutí požadovaných údajů zemědělci elektronicky, drobní zemědělci budou obeslání poštou anebo je během září až listopadu 2023 navštíví tazatel ČSU. Rádi bychom Vás touto cestou upozornili na možný pohyb tazatele ČSÚ ve Vaší obci. Úkolem
tazatele bude vybrané zemědělce v obci navštívit, ověřit jejich aktivitu, zabezpečit vyplnění a odevzdání výkazů a předání výkazů ČSÚ. Tazatel je povinen se prokazovat průkazem tazatele (platným ve spojení s občanským průkazem). Totožnost tazatele je možné ověřit také přímo na webu ČSU. Podle znění §13 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, provádí ČSÚ zemědělské soupisy (censy) ve spolupráci s obcemi. Případně detailnější informace o integrovaném šetření jsou k dispozici na internetových stránkách ČSU  http://www.czso.cz/csu/czso/isz-2023. Předem Vám děkujeme za spolupráci.