Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2022 > Další investice do vzdělání slibuje kvalitnější výuku

Další investice do vzdělání slibuje kvalitnější výuku

Další investice do vzdělání slibuje kvalitnější výuku

Snížit počty žáků ve třídách a tím zlepšit kvalitu výuky se rozhodlo vedení Vranovic spolu s vedením základní školy. Od letošního jara se začne budovat nástavba na školní budově v Masarykově ulici, kde vzniknou tři nové třídy základní školy. Již v příštím roce tak bude možné, aby každý ročník základní školy měl dvě třídy. Cílem této investice je zkvalitnění výuky, snížení počtu žáků ve třídách a zlepšení zázemí pro žáky i učitele.

„Nižší počet žáků v jedné třídě umožní klidnější průběh výuky, zpětnou vazbu a pozitivní přístup k individualizaci výuky,“ uvedl starosta Jan Helikar.

Rozšíření počtu tříd základní školy vychází mimo jiné z reformy financování regionálního školství, která má školám zajistit dostatek finančních prostředků pro zlepšení kvality výuky, odpovídající ohodnocení pedagogických pracovníků a rozšíření jejich počtu.

Stavební práce začnou v červnu po ukončení stávajícího školního roku a dokončení výstavby je plánováno na březen následujícího roku. Předpokládaný rozpočet je 17 milionů. Náklady ve výši 10 milionů korun by mohly být hrazena z dotace Ministerstva pro místní rozvoj, o kterou má obec zažádáno.

Kvapilová Dana