Vzdělávací přednáška: Právo neocenitelný (ne)přítel

Gold and White Simple Law Day Social Media Post

Každodenně vstupujeme do mnoha právních vztahů, aniž bychom si toho byli vědomi. Právo se stalo součástí našich životů, přičemž např. návštěva samoobsluhy a posléze domů nesený nákup, zvednutí jablka spadlého ze sousedova stromu na náš pozemek, nástup do vozidla MHD či telefonické objednání jídla s dovážkou až domů a mnohé jiné běžné činnosti, jsou výsledkem právního konání. Více si uvědomujeme vliv práva při událostech jako je např. uzavření sňatku, koupě bytu/domu, smlouva o dodávce energií a mnohé jiné, „závažnější“ činnosti. Proto není na škodu si některé každodenní situace přiblížit a dokázat se v nich orientovat, či mít alespoň povědomí o tom, na co máme právo, co smíme a můžeme si případně i dovolit v tváří tvář ostatním.

Centrum volného času ve spolupráci s panem JUDr. Pavlem Kotlánem, dřívějším dlouholetým zaměstnancem veřejné správy a aktuálně  vyučujícím na Vysoké školy PRIGO připravili přednášku o právních problémech, které bývají nejpalčivějšími a nejčastěji skloňovány.

Přednáška se uskuteční dne 4. 3. 2022 v 17 hodin v přednáškovém sále Vzdělávacího centra Floriánek. Vstup volný.