Obec podpoří využití srážkové vody

Obec podpoří využití srážkové vody

Dotační podporu na využití srážkové vody na vlastním pozemku schválilo Zastupitelstvo obce, na svém zasedání ve čtvrtek 25. února 2021. Dotace je určena majitelům rodinných domů, kteří nahradí svod dešťové vody do veřejné kanalizace za zadržení dešťové vody na vlastním pozemku. Maximální výše dotace je 10 000 Kč a dosáhnout na ní může majitel rodinného … Číst dále… 

Investiční činnost neutichne ani v letošním roce

říčka Šatava

Rok 2021 bude rokem investic do přírody, do životního prostředí, do realizace komplexních pozemkových úprav. Projekčně je připravena realizace biokoridorů, interakčních prvků a revitalizace Šatavy. Celková hodnota biokoridorů bude 25,5 milionů korun, revitalizace Šatavy bude v hodnotě 5 milionů korun. Tyto investice budou hrazeny z dotačních programů a nezatíží rozpočet obce. I v letošním roce … Číst dále…