Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2022 > Dotace na využití dešťové vody na vlastním pozemku

Dotace na využití dešťové vody na vlastním pozemku

Dotace na využití dešťové vody na vlastním pozemku

Dne 26. 2. 2021 schválilo Zastupitelstvo obce dotaci z rozpočtu obce na využití dešťové vody na vlastním pozemku. Maximální výše dotace je 10 000 Kč a může být využita jen a pouze za účelem realizace změny svodu dešťové vody do veřejné kanalizace na zadržení dešťové vody na vlastním pozemku. Dosáhnout na ní může majitel rodinného domku v katastru obce Vranovice, který pro svod dešťové vody využije bývalou jímku odpadních vod a po jejím naplnění zajistí možnost vsakování, tedy přepad nebo čerpání dešťové vody na zalévání. Pro tento účel mají majitelé pozemku také možnost vybudovat novou zádržní nádobu nebo zajistit odvod dešťové vody na vlastní pozemek a její postupné vsakování. Podmínkou pro získání dotace je stávající napojení svodu dešťové vody do kanalizace. Dotace nejsou časově ohraničeny. Žádosti o dotace budou předkládány na předepsaném formuláři, který je uveden níže a bude dostupný také na webových stránkách obce v části Obecní úřad a samospráva oddíl „Dotace“.