Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2019 > Zprávy ze Zastupitelstva

Zprávy ze Zastupitelstva

Obr zastupitelstvo

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce  se konalo ve středu 27. 2. 2019. K hlavním bodům programu patřilo zejména schválení plánu rozvoje obce pro léta 2019 – 2022. Nový plán  pokračuje v další podpoře rozvoje vzdělanosti obce všech věkových skupin, věnuje pozornost sportovním a mimoškolním aktivitám mládeže i dospělých, řeší údržbu a opravu komunikací, bezpečnost dopravy a zabývá se taktéž opravami dětských hřišť i mobiliářů. Součástí programu je i sociální politika obce, bezpečnost v obci či péči o krajinu a zeleň . V dalším jednání se Zastupitelstvo zabývalo výsledky inventarizace za rok 2018, projednalo směrnice stanovující postup při zabezpečení osobních údajů a schválilo žádosti o dotace pro SK Vranovice, Sokol Vranovice, a také pro Český svaz včelařů ve Vranovicích či organizaci Junák. Obec Vranovice naopak žádá o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na podporu obnovy venkova a to konkrétně ve výši 1. 75 mil. na dobudování zahrady Mateřské školy a zahrady za Floriánkem, kterou Zastupitelstvo rovněž schválilo a taktéž kladně rozhodlo o schválení finanční výpomoci pro Základní školu ve výši 2,4 mil. na vybudování multifunkční učebny. Schváleno bylo i položení optické sítě . Místostarosta Jaroslav Pezlar přednesl zprávu o pokračující výstavbě Vzdělávacího centra Floriánek. Závěrečná diskuze se týkala zejména stížností majitelů bytových jednotek Bytového domu Doliny na vznesené reklamace a jejich řešení. V závěru emotivní debaty došlo na konfrontační střet mezi vedením obce a opozičními politiky.

Kvapilová Dana