Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2021 > Zprávy ze Zastupitelstva

Zprávy ze Zastupitelstva

Obr zastupitelstvo

Na veřejném zasedání Zastupitelstva obce, které se uskutečnilo 26. srpna 2021 starosta informoval Zastupitele o postupu společnosti Vodovody a kanalizace při řešení problému se zvýšeným obsahem dusičnanů v pitné vodě a vyjádřil nesouhlasné stanovisko ke zvednutí limitů obsahu dusičnanů v pitné vodě, které následně schválila i Krajská hygienická stanice. Tento postup označila Rada obce za nezodpovědný a svůj nesouhlas postoupí i společnosti VaK.
Zastupitelé byli seznámeni se studií plánované vysokorychlostní železnice Brno-Břeclav-Praha a jejím plánovaným umístění v katastru Vranovic. Zastupitelstvo realizaci Vysokorychlostní tratě schválilo s připomínkami, že trasa bude v místě křížení se silnicí 2/381, tedy silnicí mezi Vranovicemi a Přibicemi provedena v zářezu, to znamená zahloubením do terénu a, že v celém katastru obce Vranovice budou vybudovány migrační trasy zvířat.
S průběhem plnění Plánu investic a oprav za rok 2021, který je rozdělen do několika etap, byli zastupitelé seznámeni starostou obce. Etapa dopravy zahrnuje opravy komunikací a chodníků. Tady je již dokončena oprava chodníku na Nové, chodník U Hlinku bude ukončen v listopadu, stejně jako oprava kanalizace a komunikace v ulicích U Floriánka a U Koupaliště. Sportovně společenský areál Sokolské hřiště je vyprojektován a čeká na stavební povolení, u venkovního sportoviště na tréninkovém fotbalovém hřišti je vypsáno výběrové řízení na projektovou dokumentaci. V hlavní budově základní školy byla ukončena plánovaná rekonstrukce vodovodní a kanalizační přípojky a připravuje se projekt půdní vestavby na hlavní budovu základní školy. V etapě zeleně a ochrany přírody byly dokončeny a předány územní prvky ekologické stability a revitalizace říčky Šatavy pokračuje podle plánu.
Na rok 2022 je plánována řada významných Starosta upozornil na nutnost důkladného zvážení Zastupitelstva obce, které investice v příštím roce dostanou přednost.

-kva-