Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2021 > Zprávy ze zastupitelstva

Zprávy ze zastupitelstva

Obr zastupitelstvo

Ve čtvrtek 29. 4. 2021 se uskutečnilo letošní 3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce.

Starosta seznámil zastupitele s výsledky hospodaření v první čtvrtletí letošního roku, které ukazují, že obec hospodaří vyrovnaně a v souladu se schváleným finančním plánem.
Ochránci přírody ZO ČSOP Šatava, z.s. a Myslivecké sdružení Vranovice-Přibice o.s. předložili obci žádost o dotace. Zastupitelé, dotaci ve výši 30 000 Kč pro myslivecké sdružení a 20 000 Kč pro ochránce přírody, schválili. Schváleny byly rovněž Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací obecních spolků schválených na únorovém zasedání Zastupitelstva obce. Na jejich základě obdrží vinaři dotaci ve výši 20 000 Kč, rybáři 20 000 Kč, SK Vranovice 125 000 Kč a TJ Sokol Vranovice 100 000 Kč. Předmětem jednání byly i reklamace bytového domu Doliny týkající se výměny podlahového PVC a kanalizační přípojky, která je v současné době řešena zhotovitelem, tedy společností Vašstav. Starosta přítomné informoval o průběhu soudních sporů vedených ve věci reklamací bytového domu Doliny.

Zasedání Zastupitelstva obce se opět uskutečnilo ve školní jídelně Scolarest a jeho průběh provázela zvýšená ochranná opatření vycházející ze současné epidemiologické situace.

-kva-