Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2021 > Zprávy ze zastupitelstva

Zprávy ze zastupitelstva

Obr zastupitelstvo

Pravidelné zasedání Zastupitelstva obce se uskutečnilo ve čtvrtek 29. října za mimořádných hygienických opatření v prostorách jídelny Scolarest.
Stěžejními projednávanými tématy bylo stanovení výše stočného pro rok 2021 a výsledky hospodaření obce za devět měsíců roku 2020.
Stočné pro rok 2021 je obec nucena po dvanácti letech zvýšit, a to na základě kontroly z Ministerstva zemědělství, realizované na základě podnětu nejmenovaného občana.
Od nového roku tak bude stočné hrazeno podle stavu vodoměru, tedy podle skutečné spotřeby vody, a nikoliv již na základě paušálu, jak tomu bylo doposud. Občané, kteří mají studnu si musí zajistit vlastní měření. Ministerstvo zemědělství předložilo částku ve výši 57,32 Kč za m3, oproti současné částce 23,- Kč za m3. Dalším jednáním se podařilo snížit částku za stočné na 36,32 Kč za m3. Rada obce navrhuje rozdělit tuto částku do dvou let a pro rok 2021 stanovit stočné ve výši 30,- Kč za m3 bez DPH. Zastupitelstvo tuto částku jednomyslně schválilo.
Starosta Jan Helikar podal zastupitelstvu zprávu o ekonomických výsledcích za tři čtvrtletí letošního roku. Výsledky hospodaření obce označil jako vyrovnané a v souladu se schváleným rozpočtem pro letošní rok. Celková zadluženost obce klesla o 4 mil. Kč. Starosta vyjádřil uspokojení z hospodářských výsledků, neboť, jak uvedl, byly zde oprávněné obavy z dopadů celostátních opatření a nouzového stavu. To vše dává obci dobrý předpoklad úspěšného hospodaření i v následujícím roce.
Zastupitelstvo dále projednalo poskytnuté slevy za reklamace majitelů bytových jednotek bytového domu Doliny a stav řešení reklamací se stavební společnosti Vašstav.
Dále zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na opravu komunikace ulice U Floriánka a U Koupaliště i žádost o dotaci u projektu Sportovní hala. Schváleny byly také veřejnoprávní smlouvy na dotace z rozpočtu obce pro Oblastní charitu Břeclav, Český svaz ochránců přírody Šatava, z.o., Junák-český skaut, středisko Vranovice, z. s. a Český svaz včelařů, z.o. Vranovice.
Jednomyslně schválena byla i smlouva o společném postupu se společností Vranovická sluneční.
Schváleny byly rovněž protiepidemická opatření pro zachování chodu Obecního úřadu, který v současné době úřaduje v omezeném režimu dva dny v týdnu, a to formou telefonického či elektronického kontaktu. Osobní návštěvy jsou možné pouze po předchozí telefonické dohodě.
Dále pokračuje také pomoc seniorům a občanům, kteří se neobejdou bez cizí pomoci. Obec jim zajistí v případě potřeby donášku léků, nákup potravin a dovážku obědů. Pro tuto pomoc se občané mohou obracet na Obecní úřad, ale stejně jako v ostatních případech pouze formou telefonického či elektronického kontaktu.

(kva)