Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2022 > Zastupitelstvo schválilo všechny žádosti spolků o dotace

Zastupitelstvo schválilo všechny žádosti spolků o dotace

Obr zastupitelstvo

Ve čtvrtek 28. dubna se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce za I. čtvrtletí roku 2022. Z předložených výsledků vyplývá, že finanční hospodaření obce je v souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2021. Celková zadluženost obce klesla o 1. 125. 836 Kč, což odpovídá plánovaným splátkám. Daňové příjmy se podařilo, i přes velkou nejistotu z důvodu zrušení superhrubé mzdy a pokračující epidemie, naplánovat s dostatečnou rezervou a nově se do nich promítlo i navýšení příjmu z důvodu růstu daně z přidané hodnoty. Výdaje jsou ovlivněny růstem úroků České národní banky. Jako reakci na reálný vývoj na příjmové i výdajové straně do rozpočtu obce schválili zastupitelé Rozpočtové opatření č. 2/2022.

Schváleny zastupitelstvem byli rovněž všechny žádosti obecních spolků o dotace z rozpočtu obce. A to konkrétně dotace pro SK Vranovice ve výši 160 000 tisíc Kč, pro TJ Sokol Vranovice ve výši 125 tisíc Kč., Moravský rybářský svaz ve výši 20 tisíc Kč., Vinařům Vranovice ve výši 20 tisíc korun, Český svaz ochránců přírody Šatava ve výši 15 tisíc Kč.

Kvapilová Dana