Září 2007

Vážení spoluobčané, největší Starosti starosty, ale nejen jeho, byly v uplynulých dnech spojeny s organizací a konkretní přípravou oslav 750 let obce od první písemné zmínky. Nyní již mohu říci, že tato starost odpadla a je nutné na tomto místě poděkovat všem organizátorům, kteří se podíleli na této akci. Zhodnocení celých oslav, včetně vydané knihy a DVD, výstavy ve škole a dalších doprovodných akcí pořádaných společenskými organizacemi si musí každý provést sám. Na hodnocení a vyhodnocení faktů je ještě brzo. Určitě však dojde ke kompletnímu vyhodnocení i ze strany pořadatelů ( obce ), s kterým bude veřejnost vhodným způsobem seznámena. Více se na tomto místě této významné a vydařené společenské akci v naší obci věnovat nebudu. Dojmy a zážitky jsou velice čerstvé a silné a hodnocení by tak nebylo objektivní.

Nyní se pokusím vyhodnotit plnění jednotlivých předsevzetí přijatých na tento rok.
Ve Vranovickém občasníku č. 2 jsem uvedl plán oprav a investic na letošní rok. Jednalo se o :

  • Dobudování inženýrských sítí v nově vznikající ulici U hřiště. Jedná se zejména o dobudování vodovodu, rozvodu NN napětí a vybudování komunikace. Realizace začne v měsíci září a bude ukončena v říjnu 2007. Rozvod NN je smluvně potvrzen od společnosti E-on na 28.2.2008, stále jednáme o uspíšení termínu na letošní rok.
  • Kompletní oprava komunikace U Hájku – vyřizuje se stavební povolení, předpoklad plnění je říjen – listopad 2007
  • Oprava komunikace Nosislavská v úseku mezi ul. Novou a Dlouhou. Projekčně připraveno, povolení je získáno. S realizací se počítá říjen – listopad 2007.
  • Dobudování chodníků ke všem domům na ul. Ivaňská – projekčně připraveno, vyřizuje se stavební povolení, předpoklad plnění je říjen – listopad 2007.

Veřejné hodnocení plánu investic a oprav provádím zcela záměrně a to ze dvou důvodů. Jednak se jedná o věci veřejné a ty by se také veřejně vyhodnocovat měly. V minulosti tomu tak vždy nebylo a pokud ano, tak pouze na jednání ZO. Vzhledem k tomu, že na jednání Zastupitelstva obce dochází pouze několik jednotlivců, tak volím tuto veřejnou formu.
Druhým důvodem je potom fakt, že je slyšet kritické hlasy, že se v obci nic neděje, neuklízí. Že se seče jenom tráva neustále dokola a že jde pouze o sliby, sliby a zase jenom sliby!
Je pravdou, že v prvním pololetí letošního roku, bylo nutné připravit investice a opravy po stránce projekční, organizační a stavebních povolení. Tyto práce nejsou nikde vidět, připraveny nebyly a jsou určitou brzdou.
Současně se připravují i projekty pro další roky a to zejména z důvodu včasné připravenosti na možnost získání finančních prostředků v rámci dotačních titulů.
V lecčem však musím dát i těmto kritiků za pravdu. A to je bohužel současná Starost starosty. Nemohu a nebudu souhlasit s tím, že jde o sliby. Musím však souhlasit s tím, že ne vše jde tak rychle, jak by jít mělo. Jde zejména o pořádek v obci. Domnívám, že obec nemůže síct trávu a uklízet pozemky, které nejsou v majetku obce, ale jsou majetkem soukromých osob, nebo firem. Bohužel takovéto požadavky neustále jsou a opakují se. V mnoha případech dochází k takovým paradoxům, že pozemky obecní, bezplatně a s naprostou samozřejmostí užívají soukromé osoby a potom se hlasitě hlásí, že obec nemá tento pozemek uklizen.
Jedná se o věci vžité, které se bohužel mění pomalu a změna záleží na každém z nás. Je chybou obce, že prozatím nedokážeme ocenit občany, kteří mají okolo svého domu vždy upravenou plochu a uklizeno bez ohledu na to, zda jde o pozemek obecní, nebo soukromý. Nedokážeme rovněž účinně apelovat na občany, kteří mají neustále před svými domy nepořádek ( ve většině případů jde o předzahrádky a příkopy).
Dalším doposud nedostatečně řešeným úkolem je úklid okolo kontejnerů na plast, sklo atd.. I když jsme zvýšili četnost vyvážení, stále to nestačí. Plast se jeden den vyveze a druhý den je kontejner plný, zda k nám dováží odpad i lidé z jiných obcí a měst nedokážeme postihnout.
Se svozovou firmou je domluveno, že bezplatně nakládají i zajištěné pytle, které jsou uloženy vedle kontejnerů. Je možnost uzavřené pytle takto dát v předvečer vývozu ke kontejnerům. Termíny vývozu budou vyvěšeny ve vývěsce na OU.
Četnost vývozů kontejnerů nelze donekonečna zvyšovat a zřizovat další stanoviště kontejnerů v obci považuji za nežádoucí.
Vážení občané, dovoluji si tímto apelovat na Vás a na Vaší vstřícnost. Věřím, že za dalšího půl roku budeme moci společně konstatovat, že i pořádek se v naší obci zlepšuje.
Ing. Jan Helikar
starosta obce