Obec Vranovice > Základní škola > Základní škola Vranovice

Základní škola Vranovice

zsms logo

Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Vranovice,

příspěvková organizace

IČ: 687 299 28

www.skolavranovice.cz

e-mail: reditelka@skolavranovice.cz

Vybavení školy je na dobré úrovni, vysoká je i odbornost (aprobace) učitelů.

Pod hlavičkou základní školy jsou následující výchovně – vzdělávací zařízení:

Mateřská škola

Základní škola 1. stupně

Základní škola 2. stupně

Školní družina

 

ZŠ 1. stupeň

Základní škola Vranovice 1. stupeň (1. až 2. třída)

sídlo U Floriánka 57

691 25 Vranovice

kontakt do budovy tel.: 519433181

V budově sídlí školní družina 1. a 2. oddělení

ZŠ 2. stupeň

Základní škola Vranovice 2. stupeň (3. až 9. třída)

sídlo: Masarykova 178

691 25 Vranovice

tel.: 519 433 939 – sekretariát

V budově sídlí školní družina 3. oddělení

Kapacita 1. až 9. tříd na obou budovách školy je 380 žáků

Škola je spádovou pro žáky z okolních obcí. Od 2. stupně dojíždí na výuku žáci z: Ivaně, Přibic, Pouzdřan a Popic. Do školy dochází také děti ze Žabčic, Unkovic a Hrušovan u Brna.

 

Mateřská škola

MŠ sídlí v budově na ulici Školní 323

V přístavbě hlavní budovy na Školní ulici 413 sídlí třída Žabiček.

 

Personální obsazení školy a základní kontakty:

Ředitelka

Mgr. Hana Pokorná, tel.: 730 151 123, skola@skolavranovice.cz

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Blanka Beňušová, tel.: 519 433 939, benusova@skolavranovice.cz

Vedoucí mateřské školy

Monika Galbavá, DiS., tel.: 519 433 155, 730 151 125, skolka@skolavranovice.cz

Výchovná poradkyně

Mgr. Zdeňka Říhovská, tel.: 519 433 939, rihovska@skolavranovice.cz

Vedoucí školní jídelny

Zdenka Šišková, tel: 731 438 476 , jidelna@skolavranovice.cz

Školní družina

Dagmar Kneblová, tel.: 519 433 181; druzina@skolavranovice.cz