Obec Vranovice > POMOC UKRAJINĚ > Začlenění ukrajinských dětí do vzdělávání/ Включення українських дітей до освіти

Začlenění ukrajinských dětí do vzdělávání/ Включення українських дітей до освіти

Flag of Ukraine

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovalo podpůrný materiál, resp. leták, pro rodiče k začleňování jejich dětí do vzdělávacího systému České republiky.
Materiál ve stručnosti popisuje
• co má rodič přijíždějící do České republiky v prvních dnech s dětmi dělat (adaptace, nástup do české školy)
• charakteristiku jednotlivých stupňů českého vzdělávacího systému
• základní informace, postupy a termíny pro přijetí dítěte do jednotlivých stupňů vzdělávání
Pro lepší komunikaci s rodiči byl leták připraven jak v české, tak ukrajinské mutaci.