Obec Vranovice > POMOC UKRAJINĚ > Kompenzace obcím a solidárním domácnostem za poskytnutí ubytování lidem z Ukrajiny

Kompenzace obcím a solidárním domácnostem za poskytnutí ubytování lidem z Ukrajiny

Flag of Ukraine

Ministr vnitra Mgr. Vít Rakušan zaslal prostřednictvím starostů obcí poděkování za pomoc se zvládáním krize způsobené válkou na Ukrajině. Jeho plné znění najdete v přiloženém odkazu.

Zároveň dopis zmiňuje web: www.nasiukrajinci.cz. Jedná se o rozcestník, který v češtině, ukrajinštině, angličtině a ruštině nabízí praktické informace nejen pro Ukrajince, ale také pro ty, kteří jim chtějí pomáhat.

Ministr vnitra rovněž uvádí schválené kompenzační příspěvky  pro velkokapacitní ubytování a solidární domácnosti.

Velkokapacitní ubytování jako hotely, penziony a ubytovny je třeba nahlásit Krajskému asistenčnímu centru pomoci Ukrajině.

V případě dočasného nouzového přístřeší, což mohou být například obcí vlastněné tělocvičny, sportovní či kulturní haly vyplatí stát za každého ubytovaného 200 Kč/osobu/noc. Přičemž obce mají uloženo zajistit i stravu a základní vybavení. V případě zajištění nouzového ubytování v zařízeních jiných vlastníků se částka zvyšuje na 250 Kč na osobu a den.

Druhou možností je ubytování v soukromí. Pokud někdo nabídne byt či místnost ve své nemovitosti smí čerpat příspěvek pro solidární domácnost za měsíce březen až červen ve výši 3000 Kč za ubytovanou osobu za kalendářní měsíc. Maximálně lze zohlednit 4 ubytované osoby za kalendářní měsíc v jedné solidární domácnosti. Ubytování musí být v daném měsíci poskytnuto nepřetržitě minimálně 16 dnů. O příspěvek může poskytovatel žádat po skončení měsíce přes aplikaci  nebo v Krajské pobočce Úřadu práce.