Začlenění ukrajinských dětí do vzdělávání/ Включення українських дітей до освіти

Flag of Ukraine

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovalo podpůrný materiál, resp. leták, pro rodiče k začleňování jejich dětí do vzdělávacího systému České republiky. Materiál ve stručnosti popisuje • co má rodič přijíždějící do České republiky v prvních dnech s dětmi dělat (adaptace, nástup do české školy) • charakteristiku jednotlivých stupňů českého vzdělávacího systému • základní informace, postupy … Read More… 

Kompenzace obcím a solidárním domácnostem za poskytnutí ubytování lidem z Ukrajiny

Flag of Ukraine

Ministr vnitra Mgr. Vít Rakušan zaslal prostřednictvím starostů obcí poděkování za pomoc se zvládáním krize způsobené válkou na Ukrajině. Jeho plné znění najdete v přiloženém odkazu. ZDE Zároveň dopis zmiňuje web: www.nasiukrajinci.cz. Jedná se o rozcestník, který v češtině, ukrajinštině, angličtině a ruštině nabízí praktické informace nejen pro Ukrajince, ale také pro ty, kteří jim … Read More… 

Допомога Управління Праці Чеської Республіки громадянам України/Pomoc Úřadu práce České republiky občanům Ukrajiny

Допомога Управління Праці Чеської Республіки громадянам України/Pomoc Úřadu práce České republiky občanům Ukrajiny

Вичерпна та регулярно оновлювана інформація про можливості допомоги громадянам України. Більше інформації можна знайти в Інтернеті: ТУТ Souhrnné a pravidelně aktualizované informace k možnostem pomoci občanům Ukrajiny. Více informací najdete na webu: www.uradprace.cz SKM_C22722032111321 SKM_C22722032111320 SKM_C22722032111310   … Read More… 

Nabídka práce a ubytování pro ukrajinské občany

Flag of Ukraine

V přiložených dokumentech je v českém i ukrajinském jazyce uveden postup, jak je možné na českém pracovní trhu postupovat při hledání pracovních míst. Zároveň je přiložena i nabídka konkrétních zaměstnavatelů a jimi nabízených pracovních pozic v ukrajinském jazyce. Pokud by někdo z našich občanů chtěl nabídnout volné ubytovací kapacity obraťte se prosím na : www.pomahejukrajine.cz, … Read More… 

Plán podpory osob přicházejících z oblasti válečného konfliktu

Flag of Ukraine

Pomoc Ukrajině a jejím obyvatelům je téma, které dnes skloňuje celý svět a naše země, jednotlivé obce a města nejsou výjimkou. Všude je vidět snaha nastalou situaci řešit a vyrovnat se s ní. Stejné je to i ve Vranovicích. Obec je připravena nejen na krátkodobou pomoc, ale plánuje i dlouhodobé scénáře podpory a začlenění ukrajinských … Read More…