Obec Vranovice > Archív aktualit > Archív 2011 > Výsledky Tříkrálové sbírky

Výsledky Tříkrálové sbírky

(Text a foto: Dagmar Humpolíková)
Celkem 42.279 korun vybrali koledníci Tříkrálové sbírky ve Vranovicích. Je to zhruba o pět tisíc korun méně než v loňském roce. Přesto jsou finanční dary, které lidé letos na charitu věnovali druhé nejvyšší v historii. Ve statistickém průměru vychází, že jeden obyvatel Vranovic věnoval na dobročinnost necelých 22 korun.

Deset zapečetěných kasiček ve středu v podvečer rozpečetila sčítací komise na obecním úřadě, ve složení Lenka Jančová, Michal Rapco a Veronika Bezvodová.


Finanční dary budou využity na rozvoj a realizaci těchto projektů:

 • dokončení stavebních úprav na Domově sv. Agáty Břeclav pro matky s dětmi v tísni
 • podpora Krizového dobrovolnického centra při Oblastní charitě Břeclav, které pomáhá obětem neočekávaných živelných katastrof, krizových situací a hromadných neštěstí
 • stavební úpravy v prostorách Nízkoprahového denního centra, které poskytuje služby občanům, jejichž sociální a životní úroveň si to vyžaduje
 • operace dětí z chudých rodin na Ukrajině, které nemají finanční prostředky na zaplacení zákroku
 • Charitní ošetřovatelská služba – zabezpečuje odbornou zdravotní péči
 • Charitní pečovatelská služba a odlehčovací služby – služba sociální péče, poskytovaná seniorům a zdravotně postiženým občanům
 • Dobrovolnické centrum při OCH Brno – koordinuje a metodicky vede dobrovolnickou práci
 • Azylový dům pro muže a ženy poskytuje služby občanům, jejichž sociální a životní úroveň si to vyžaduje
 • farní charity, dobrovolná pomoc sociálně slabým a potřebným lidem v nouzi humanitární pomoc


Projekty podpořené z Tříkrálové sbírky 2010

 • stavební úpravy Domova sv. Agáty Břeclav pro matky s dětmi v tísni
 • podpora Krizového dobrovolnického centra při Oblastní charitě Břeclav
 • stavební úpravy v prostorách Nízkoprahového denního centra, které poskytuje služby občanům, jejichž sociální a životní úroveň si to vyžaduje
 • podpora zřízení Charitní pečovatelské služby v Branišovicích
 • operace dětí z chudých rodin na Ukrajině, které nemají finanční prostředky na zaplacení lékařského zákroku
 • humanitární pomoc Haiti po ničivém zemětřesení

zdroj: www.charitabreclav.cz