Obec Vranovice > Archív aktualit > Archív 2011 > Jak správně třídit odpad

Jak správně třídit odpad

1294754970

SKLO – zelené separační kontejnery 1100 l

SLOUŽÍ PRO:
– lahve od nápojů bez kovových či plastových uzávěrů
– sklo bílé i barevné
– velké skleněné střepy, tabulové sklo
– skleněné předměty všeho druhu
– zavařovací sklenice – prázdné bez zbytků potravin

NIKDY NEDÁVÁME:
– zrcadla
– drátěné sklo
– keramiku, kameninu, porcelán
– žárovky, zářivky, výbojky
– televizní obrazovky
– automobilová skla

 

PAPÍR – modré separační kontejnery 1100 l

SLOUŽÍ PRO:
– noviny
– časopisy
– knihy, sešity, brožury
– rozložené papírové krabice
– karton a vlnitou lepenku
– čisté papírové obaly a sáčky
– reklamní letáky, kancelářský papír

NIKDY NEDÁVÁME:
– papírové kapesníky, ručníky
– papírové pleny
– uhlový papír (kopírovací)
– voskový papír
– mastný a jinak znečištěný papír
– pauzovací papír
– dehtový papír
– vícevrstevné obaly (Tetra Pack) od mléka a nápojů

 

PLAST – žluté separační kontejnerý 1100 l

SLOUŽÍ PRO:
– plastové obaly
– plastové tašky a sáčky
– PET lahve – stlačené bez uzávěrů
– čisté kelímky od jogurtů a jiných potravin
– plastové lahve od šamponů, mýdel a mycích prostředků
– vícevrstevné obaly (Tetra Pack) od mléka a nápojů. Je nutné, aby byly odkládány pouze
vypláchnuté.

NIKDY NEDÁVÁME:
– guma, molitan, kabely
– podlahové krytiny, lina, PVC
– textil z umělých vláken
– nádoby od léčiv
– plastové nádoby znečištěné nebezpečnými látkami (oleji, chemikáliemi) či potravinami

 

E-BOX na drobná elektrozařízení a baterie

Naše obec se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač, baterie a aukumulátory (NE autobaterie) na obecní úřad a zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu. Je umístěn ve vstupní části budovy obecního úřadu.
Systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.
Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který zamořuje životní prostředí a přitom by mohl být znovu využit.
Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na www.elektrosrot.cz.