Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2014 > Vranovické infocentrum získalo certifikaci

Vranovické infocentrum získalo certifikaci

CERTIF

Ta je klíčem k dotacím

Vranovické TICko splňuje nastavený standard služeb dle Jednotné klasifikace turistických informačních center České republiky.

Po úspěšné kontrole kvality podmínek a nabízených služeb, rozhodla Asociace turistických informačních center (A.T.I.C.) přidělit vranovickému infocentru Certifikát klasifikační třídy C. Jednotný certifikát je nejen dokladem o splnění základního standardu poskytovaných služeb, ale zejména klíčem k získávání dotací na rozvoj a podporu činnosti TIC, což bez tohoto dokladu nebylo možné.

Certifikace je rozdělena celkem do tří tříd A, B a C. Důležitou roli v získání jednotlivých klasifikačních certifikátů hraje mimo jiné např. provozní doba, komunikace pracovníků v cizích jazycích, možnost přístupu na internet, atp. Tato jednotná klasifikace informačních center má být základním předpokladem k trvalému udržování a zvyšování kvality nabízených služeb.

Jak poznáte certifikované infocentrum?

Každé takové TIC musí být na viditelném místě označené samolepkou s logem získaného certifikátu. Taková samolepka už je vylepena i na venkovní nástěnce před vranovickým infocentrem.

Více informací o certifikaci získáte na stránkách A.T.I.C. ČR: www.aticcr.cz.

Základní podmínky získání certifikátu kl. tř. C:

  • splňuje minimální standard služeb
  • otevřeno je sezónně nebo celoročně minimálně 5 dní v týdnu, min. 30 hodin týdně
  • poskytuje informace min. v 1 světovém jazyce

 Petra Klabusayová

CERTIF