Obec Vranovice > Volný čas > Obecní knihovna > Aktuality z knihovny > Vranovice sázejí na Investice do vzdělání a volnočasových aktivit mládeže

Vranovice sázejí na Investice do vzdělání a volnočasových aktivit mládeže

obr

Nové Vzdělávací centrum – to je v současné době jeden z největších plánovaných projektů obce Vranovice. Od listopadu loňského roku, kdy proběhlo veřejné zasedání k navrhovaným studiím na toto Vzdělávací centrum, se teď celá věc posunula zase o krok dále. Obec totiž vyhlásila výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace k výstavbě. Své nabídky mohou uchazeči o vypracování projektové dokumentace podávat na obecním úřadě, a to do 7. března 2014.

Základní parametry pro vypracování projektové dokumentace vycházejí z předložených studií, které se staly inspirací a podkladem pro celkové dispoziční řešení budoucího Vzdělávacího centra. Základním výchozím dispozičním řešením se stala

. V novém vzdělávacím centru bude umístěna základní škola pro I. stupeň, družina pro 60 dětí, ZUŠ, veřejná knihovna a bazén. Vzdělávací centrum bude mít bezbariérový přístup do všech svých částí.

Hlavním kritériem výběru je dle zadávacího řízení cena.

Vítězná nabídka by měla být známá asi v polovině března. V říjnu letošního roku by pak mělo dojít k předání kompletní projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu a stavebního povolení.

„Po vypracování projektové dokumentace a po získání stavebního povolení bude obec zajišťovat finanční krytí celé investice. Předpokládá se, že výstavba bude částečně financována z dotací. Cílem je, aby obec do konce roku 2014 byla připravena reagovat na vyhlášení případných dotačních titulů, z kterých by mohla být celá investice spolufinancována.“ potvrdil starosta obce Ing. Jan Helikar.

Budovu U Floriánka 57 tak čeká celková rekonstrukce. Hlavním cílem bude soustředit vzdělávací a volnočasové aktivity do jedné budovy. Ta bude sloužit nejen žákům, ale také veřejnosti. Bude tak možné rozšířit nabídku poskytovaných služeb a volnočasových aktivit a zejména zvýšit jejich kvalitu.

Více informací o vyhlášené veřejné zakázce na vypracování projektové dokumentace naleznete

.