Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2014 > Obec podpoří tradiční lidovou kulturu. Žádá o dotaci na ušití dalších párů originálního vranovického kroje

Obec podpoří tradiční lidovou kulturu. Žádá o dotaci na ušití dalších párů originálního vranovického kroje

nahled

Žádost o dotaci na ušití nových kusů vranovického kroje již byla podána na úřad Jihomoravského kraje v celkové maximální možné požadované výši sto tisíc korun. Pokud bude dotace schválena, nechá obec zhotovit kroj pro 5 párů. Pro zajímavost, jeden kus tradičního dámského oděvu včetně všech doplňků vyjde cca na 28.000 Kč, varianta pánského kroje pak na cca 29.000 Kč.

Obec Vranovice, vedená snahou o návrat ke své vlastní tradici, nechala v roce 2010 na své náklady zrekonstruovat kroj podle původních vzorů. Jedná se o první odbornou rekonstrukci kroje regionu jižního Brněnska, do něhož Vranovice z etnografického hlediska patří.

Obec však doposud vlastní pouze jediný pár tohoto tradičního oděvu, což je k realizaci různých slavností nedostačující. Navíc se jediný kroj, který má obec k dispozici rychle opotřebovává, a proto je nezbytné pořídit další páry. Ty budou mít využití při různých kulturních a společenských akcí a hodových slavnostech.

Cílem je podpořit zájemce o autentickou podobu tradiční lidové kultury ve Vranovicích. Mimo vranovické, si však kroj budou moci zapůjčit na své tradiční lidové slavnosti jednotlivci i okolní obce, které při svých akcích chtějí zachovat sounáležitost s historickou tradicí odívání v oblasti Podbrněnska, do které svou etnografickou polohou patří.

Při pořízení dalších kusů vranovického kroje je pro obec velmi důležité držet se striktních pravidel a svěřit ušití krojů opět do rukou odborníků, aby byly zachovány všechny tradiční prvky, které má kroj dle původní předlohy mít. Vycházíme i ze současného středoevropského národopisného názoru, který za optimální formu rekonstruovaného kroje pokládá tu, která byla zhotovena ve spolupráci s odborníky.

„Je nutno také dbát na skutečnost, že i když kroje měly regionální formu, lišily se svým individuální zpracováním. Neexistovaly identicky stejné kroje, což bohužel současná praxe hrubě opomíjí.” říká odbornice na slovo vzatá, Mgr. Soňa Nezhodová, vedoucí hustopečského městského muzea.

Nechceme proto kopie krojů, ale originály.

Pokud se vše podaří, můžete se už letos těšit na nové varianty tohoto tradičního lidového oděvu.

 

Text: Petra Holásková

Foto: Dagmar Humpolíková

kroj_3  kroj_4

Dámská varianta vranovického kroje     Pánská varianta vranovického kroje

kroj_1